sjunkhål i naturen

Dolinas

Inom geologin finns det flera olika typer av formationer. Var och en har sina unika egenskaper och ursprung. En av dem är...

stormglasets egenskaper

Stormglas

Människan har alltid velat veta hur man förutsäger vädret. Det finns många uppfinningar som har skapats för att prova ...