himalaya

bergskedjor

Cordilleras är stora bergsområden anslutna till varandra, som i allmänhet fungerar som geografiska gränser mellan länder. De har sitt ursprung ...