Temperaturavvikelse

Jorden är glödhet

Under de senaste åren har den globala medeltemperaturen bara ökat och accelererat upptining och höjning av havsnivån.

Exempel på tigermygga

Global uppvärmning gynnar myggor

Har du märkt att det finns fler och fler myggor? På grund av den globala uppvärmningen ökar befolkningen. Men lyckligtvis är redan åtgärder vidtagna.

Det finns många städer som sväljs av stigningen i havsnivån

Klimatdrivna människor ökar

På grund av ökningen av extrema klimatfenomen finns det befolkningar som måste tas till andra säkrare platser. De är klimatförskjutna

miljöförorening

Hur föroreningar påverkar oss

Hur påverkar föroreningar oss? Det har mycket negativa och skadliga effekter på människor. Ta reda på hur föroreningar påverkar oss.

korallblekning

Andra blekning i koraller

Blekning orsakas av stigande temperaturer i marina vatten på grund av klimatförändringar och global uppvärmning.

Klimatöversikt

De hoppfulla klimatutsikterna för 2016

Arbetet görs för att minska effekterna av klimatförändringar och för ett lämpligt klimat för att leva i harmoni. 2016 sammanfattning av klimatkontexten.

Polarisarna

Ny studie av havsnivåhöjning

En nyligen genomförd studie uppskattar att havsnivån kan stiga två meter till år 2100. Detta innebär nya vetenskapliga utmaningar.

Arktisk is

Arktisk is är rekordlåg

Arktisk is har nått sin lägsta tid, ett nytt negativt rekord som ökar dem som de har slagit sedan 1978.