प्रसिद्धी
कृत्रिम तलाव

हवामान बदलाच्या परिणामाचे अनुकरण करण्यासाठी कृत्रिम तलाव

या ग्रहावरील हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक संशोधन प्रक्रिया चालू आहेत. त्यापैकी एक (...