माउंट सेंट हेलेना

स्ट्रॅटोज्वालामुखी

जगात त्यांच्या वैशिष्ट्यांनुसार आणि उत्पत्तीनुसार विविध प्रकारचे ज्वालामुखी आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्ट्रॅटोज्वालामुखी. द…