ಮಿಂಚು ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 323 ಹಿಮಸಾರಂಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

ರೆನೋ

ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲದೆ, ಮಿಂಚಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಇದು ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಹರ್ಡಂಗರ್ವಿಡ್ಡಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೇಂಜರ್ ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು 323 ಹಿಮಸಾರಂಗ ಸತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಅದರಂತೆ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಚಂಡಮಾರುತವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಮಸಾರಂಗವು ಗುಹೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏಕೆ? ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತವೆ?

ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು negative ಣಾತ್ಮಕ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಿರಣಗಳು ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು 5000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಕಣಗಳು ಐಸ್ ಹರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಣಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ negative ಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐಸ್ ಹರಳುಗಳು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ಯುಮುಲೋನಿಂಬಸ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, 8 ರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ನಡುವಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವಿದೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ negative ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು (ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು) ಹೊಡೆಯಲು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

ಟಾರ್ಮೆಂಟಾ

ಆದರೆ ಮಿಂಚು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮಸಾರಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರೂ ಕೆಲವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಜಾನ್ ಜೆನ್ಸೀನಿಯಸ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಿಂಚು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರವಾಹವು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪರಿಸರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಜಾರ್ಟನ್ ನುಟ್ಸೆನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2016 ರಂದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ನೋಟಾ: ಓದುಗರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನೋಯಿಸದಿರಲು, ಹಿಮಸಾರಂಗ ಶವಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.