Monica Sanchez

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ನೀವು ಧರಿಸಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪವನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಾಳಜಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.

Monica Sanchez ಫೆಬ್ರವರಿ 475 ರಿಂದ 2015 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ