ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಇಯಾನ್: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಯಾನ್

ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವ ಆರಂಭದತ್ತ ಸಾಗಲಿದ್ದೇವೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲ ಇಯಾನ್. ಇದು ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ, ಅದರ ರಚನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಫ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು

ಗ್ರಹದ ಆರಂಭ

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆ

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆ

ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದ ಸುಮಾರು 90% ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಇದನ್ನು ಮೂರು ಯುಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಜೋಯಿಕ್, ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್. 600 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಇಯಾನ್. ಈ ಇಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿನದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾದ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಆರ್ಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆರೊಜೋಯಿಕ್. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಹಳೆಯದು. 600 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಳೆಯದಾದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಫನೆರೋಜೋಯಿಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಇಯಾನ್‌ನ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 4.600 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಯಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಗಳು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ. ಇದು ಸುಮಾರು 542 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು.

ಚೋಟಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಯುಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೊದಲ ರಚನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಅಜೋಯಿಕ್

ಅದು ಅಜೋಯಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು

ಈ ಮೊದಲ ಯುಗ ನಡೆಯಿತು ಮೊದಲ 4.600 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 4.000 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಯ ನಂತರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲವು ಸೌರ ನೀಹಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೋಡದೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನೀಹಾರಿಕೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು, ಚಂದ್ರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.

ಭೂಮಿಯು ಥಿಯಾ ಎಂಬ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ 10% ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಜೋಯಿಕ್ ಯುಗದ ಕೆಲವೇ ಬಂಡೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ತಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖನಿಜ ತುಣುಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಂದ್ರನ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಅಜೋಯಿಕ್ ಯುಗದಾದ್ಯಂತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಗರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದ್ರವ ಶಿಲೆ, ಕುದಿಯುವ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಶವರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಗಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು, ದಪ್ಪವಾಗಿತ್ತು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ತುಂಬಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಜೀವನ ಇರಲಾರದು. ಇದು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕೆಲವು ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಪ್ರಾಚೀನ

ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿತ್ತು

ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ. ಇದು ಸುಮಾರು 4.000 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಯುಗ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಆವಿ ತಂಪಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಾಗರ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಾಗರ ತಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಲಾವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೂಪ್ರದೇಶವಿತ್ತು.

ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇವು ಘರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಖಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಗರಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಪಾಚಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಾಕು. ಮೆಥನೋಜೆನಿಕ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು, ಅದು ದ್ರವ ನೀರಿನ ಮೊದಲ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.

ಮೊದಲ ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಖಂಡಗಳು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ: ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಭೂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದವು. ಇದು ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್

ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್

ನಾವು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೊಜೋಯಿಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರರ್ಥ ಗುಪ್ತ ಜೀವನ. ಇದು ಸುಮಾರು 2.500 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದವು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕ್ಲೋರೊಪ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅವು ಮೊದಲ ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಸುಮಾರು 1.200 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರಾಣಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಘರ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು, ರೊಡಿನಿಯಾವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ (ರಷ್ಯಾದ ಪದ "ತಾಯಿ ಭೂಮಿ" ಎಂದರ್ಥ), ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಖಂಡ. ಈ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಕರಾವಳಿ ನೀರು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮೆಥನೋಜೆನಿಕ್ ಜೀವಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಅಲ್ಪ ಹಿಮಯುಗದ ನಂತರ, ಜೀವಿಗಳು ಶೀಘ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಸಿನೇಡಿಯನ್ನರು. ಮೃದು ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಇಯಾನ್ ಫನೆರೋಜೋಯಿಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.