ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಭೂಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ ಮೂಲ

ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಓದಿರಬಹುದು "ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯ". ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನವ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಯವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒತ್ತಡದ ಬಲದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ದಿನಗಳು, ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು, ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಳುಗಲ್ಲಿನಂತಹ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಸಣ್ಣ ಮಿಣುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು, ನಾವು ಏಯಾನ್ಸ್, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಗಳು, ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯವು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು l ನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆಪರ್ವತ ರಚನೆ, ಸವೆತ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವು, ಇತ್ಯಾದಿ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ (ಸುಮಾರು 4,5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಇಂದಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಂತೆ.

ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ

ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಬಂಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ 4,5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯು ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಿಂದ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭೂಮಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಳುವ ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ದಶಕಗಳ ಅಥವಾ ಶತಮಾನಗಳಂತಹ ಸಮಯದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಉಗಮದಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ಮೂಲ

ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಳಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಇಯಾನ್. ಈ ಇಯಾನ್ ಅನ್ನು ಯುಗಗಳು, ಅವಧಿಗಳು, ಯುಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಮಯದ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಸುಮಾರು 4,5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 570 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಾವು ಈಗ ಫನೆರೋಜೋಯಿಕ್ ಅಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಇಯಾನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಯದ ಮಾಪಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ:

ಇಯಾನ್

ಪಂಗಿಯಾ ವಿಭಾಗ

ಇದು ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ 1.000 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪನ್ನೋಟಿಯಾ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ವಿಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್‌ನಿಂದ ಫನೆರೋಜೋಯಿಕ್‌ಗೆ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಫನೆರೋಜೋಯಿಕ್ ಎಂದರೆ "ಗೋಚರ ಜೀವನ". ಈ ಇಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ.

ಯುಗ

ನೀವು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ

ಯುಗವು ನಿಖರವಾದ ಘಟಕವಲ್ಲ. ಇದು ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಗ್ರಹವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಮೊದಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳ ನೋಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಯುಗಗಳು: ಅಜೋಯಿಕ್, ಪುರಾತನ, ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್, ಪ್ಯಾಲಿಯೊಜೋಯಿಕ್ (ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನ), ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ (ಮಧ್ಯಂತರ ಜೀವನ), ಮತ್ತು ಸೆನೊಜೋಯಿಕ್ (ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೀವನ). ಯುಗಗಳು ಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವಧಿ

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಯುಗ

ಇದು ಯುಗಗಳ ಉಪವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಧಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಿಯಾ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಖಂಡವು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಯುಗ

ಯುಗವು ಅವಧಿಯ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಅನೇಕ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಯುಗವು ಹೊಲೊಸೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಆಂಥ್ರೊಪೊಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಯುಗವಾಗಿದೆ.

ಆಂಥ್ರೊಪೊಸೀನ್

ಆಂಥ್ರೊಪ್ರೊಸೀನ್

ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಗ್ರಹದ ರೂಪಾಂತರವು ಒಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿರಳ. ಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಓ o ೋನ್ ಪದರದಂತೆ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಕೇವಲ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ 300 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಾತೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1750 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು, ನಾವು 7,5 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2050 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೂಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಪಕಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತು ನೀವು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಫರ್ನಾಂಡೊ ಗ್ರಾನಡೋಸ್ ಗುಜ್ಮಾನ್ ಡಿಜೊ

  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಭೂಮಿಯ ವಿಭಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ!

 2.   ಮಾರ್ಟಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಡಿಜೊ

  ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಅಲೆಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ಚಲನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ಸಮಯದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು "ನ್ಯೂಟೇಶನ್" ಅಥವಾ ಧ್ರುವಗಳ ಆಂದೋಲನವಾದ ಇತರ ಚಲನೆಯೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ "ಕಾಂತೀಯ" ಆಗಿದ್ದರೆ.
  ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭೌತಿಕ, ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಈಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

 3.   ಪೆಡ್ರೊ ಸಿಬಾಜಾ ಡಿಜೊ

  ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು?