ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿ

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್

ಯುಗದೊಳಗೆ ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ. ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್. ಇದು ಈ ಮೂರು ಅವಧಿಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಮಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 251 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 199 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿನಂಚನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪೆರ್ಮಿಯನ್-ಟ್ರಿಯಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಸಿಕ್-ಜುರಾಸಿಕ್.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಾಸಿಕ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅಳಿವು

ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೈಪೆಡಲ್ ರೂಪಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೌದು ಅವರು ಇಡೀ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕಶೇರುಕಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಾದ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರ್ಕೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಅನೇಕ ಸಸ್ತನಿ ಸರೀಸೃಪಗಳು.

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಹವಾಮಾನ

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಗಳು ಪಂಗಿಯಾ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಖಂಡವು ಸಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಟೆಥಿಸ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪಂಥಲಸ್ಸ ಸಾಗರವಿತ್ತು. ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ರಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಗರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಸರುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ತೆರೆದ ಸಾಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಿಯಾ ಖಂಡವು ತನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿ ಇದನ್ನು ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ಮಿಡಲ್ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಎಂದು ಮೂರು ಯುಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಖಂಡವನ್ನು ಲಾರೇಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅರೇಬಿಯಾ, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಸಮುದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮೊದಲ ಕೆಸರು ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿರುಕು ಪಂಗಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಇಂದು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದನ್ನು ಮೊರಾಕೊದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿತು, ಆದರೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಟೆಥಿಸ್ ಸಾಗರವು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು, ಅದು ಸಮುದ್ರ ಆಕ್ರಮಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಹವಾಮಾನ

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಈ ಅವಧಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಂಗಿಯಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಣಾಮವು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸಾಗರವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಳನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮೀಪ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಖಂಡದ ಹವಾಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರವು ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ವರ್ಷದ ಎರಡೂ in ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಮಳೆಗಾಲವಿತ್ತು, ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಹಿಮಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ರಕ್ತವು ತಣ್ಣಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರೀಸೃಪಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಹವಾಮಾನವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ

ಡೈನೋಸಾರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಲೋಯರ್ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿತು. ಈ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋನೊಡಾಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಕೋಡಾಂಟ್‌ಗಳ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಳಿದುಹೋದವು. ಈ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದಾದರೂ 20% ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಸಸ್ತನಿ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉಭಯಚರಗಳು.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಳಿವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳಿವಿನ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗದಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಇಚ್ಥಿಯೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಸಿಯೊಸಾರ್‌ಗಳು. ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳಿವಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಅಳಿವಿನ ಸಮಯವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅಳಿವಿನ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

2002 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಅರಿ z ೋನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಳಿವಿನ ಕಾರಣ ಹವಾಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋನಿಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್‌ಗಳ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

  1.   ಡೇವಿಡ್ ಡಿಜೊ

    ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ. ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರವು ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?