David Melguizo

אני גיאולוג, בעל תואר שני בגיאופיזיקה ומטאורולוגיה, אך מעל הכל אני נלהב ממדע. קורא קבוע של כתבי עת מדעיים פתוחים כגון מדע או טבע. עשיתי פרויקט בסייסמולוגיה וולקנית והשתתפתי בשיטות הערכת השפעה על הסביבה בפולין בחבל הסודטים ובבלגיה בים הצפוני, אך מעבר להיווצרות האפשרית, הרי געש ורעידות אדמה הם תשוקתי. אין כמו אסון טבע לפקוח את עיניי ולהשאיר את המחשב דולק במשך שעות כדי ליידע אותי על כך. מדע הוא הייעוד שלי והתשוקה שלי, למרבה הצער, לא המקצוע שלי.