ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ನಾವು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ, ಇದು ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ. ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?

ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಮುದ್ರಗಳ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ

ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಇದು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳ ಆಹಾರವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು negative ಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಹದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಡೀ ಗ್ರಹದ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕರಗುವಿಕೆಯು ಸಮುದ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

 • ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
 • ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
 • ಸಾಗರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ 80 ರ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯು ಮೂರನೆಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ: ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಚಲನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಹವಾಮಾನವೂ ಸಹ. ದೊಡ್ಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ನದಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವುಗಳ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಚುಗಳು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದರ ಸಮುದ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕಿದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೈಜವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಮಾರಿಯಾ ಡೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ವೆಸಾಡಾ ರಿವೆರಾ ಡಿಜೊ

  ಇಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿ