ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ವಿನಿಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಳಿವು. ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಲ್ಲದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು, ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಲ್ಲುಹೂವು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ).

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಲೇಖಕರು ಪಕ್ಷಿ ಗರಿ ಹುಳಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ದತ್ತಸಂಚಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪಕ್ಷಿ ಗರಿಗಳಿಗೆ “ಸ್ವೀಪರ್‌ಗಳು” ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇತರ ಜೈವಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗಿಂತ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು, ಟೇಪ್‌ವರ್ಮ್‌ಗಳು, ಹುಳುಗಳು, ಚಿಗಟಗಳು, ಉಣ್ಣಿ, ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಪಾತ್ರ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮಾನವರು, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಾಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅನೇಕ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ವಿವಿಧ ಆತಿಥೇಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜೈವಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 457 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಜಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಯು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳನ್ನು icted ಹಿಸಿದೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾವಾದಿ ಮಾದರಿಗಳು ಜಾತಿಗಳ ನಷ್ಟವು 10% ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.