ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ: ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

La ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಂದರೇನು

ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಅದರ ವರ್ಣಪಟಲಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ವಿಕಿರಣದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪರಮಾಣುಗಳು, ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಶನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಫ್ಲೋರೊಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೇರಿವೆ.

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ವಿಧಗಳು

ದ್ಯುತಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ

ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಏನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ:

 • ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ
 • ಪರಮಾಣು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ.
 • ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ
 • ಅತಿಗೆಂಪು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ (ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಯಾನೀಕರಣ ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಅಣುವಿನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ (ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ಯಾಟಯಾನುಗಳನ್ನು ಪೋಷಕ ಅಯಾನುಗಳು ಅಥವಾ ಆಣ್ವಿಕ ಅಯಾನುಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಯಾನುಗಳ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸೊಟೋಪ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಅಂಶದ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳನ್ನು (ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ) ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಮಾಣು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

ಪರಮಾಣು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಅನಿಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಗೋಚರ ಅಥವಾ ನೇರಳಾತೀತ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಪರಮಾಣು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ತಂತ್ರವು ಬಿಯರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ತರಂಗಾಂತರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ 1928 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇದು ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವು ಬೆಳಕು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾದರಿಯ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಫೋಟಾನ್‌ಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ಬೆಳಕನ್ನು ರಾಮನ್ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ರಾಮನ್ ಬೆಳಕು ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ., ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ರಾಮನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಉನ್ನತ-ಶಕ್ತಿಯ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾದರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ರಾಮನ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅದರ ತರಂಗಾಂತರದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಿಗೆಂಪು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

ಅತಿಗೆಂಪು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

ಅತಿಗೆಂಪು ರೋಹಿತದರ್ಶಕವು ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅತಿಗೆಂಪು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಪ್ರಸರಣ ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರ ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳು.

ಅತಿಗೆಂಪು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

 • ವಿಕಿರಣದ ಕಿರಣವು ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯು ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣುಗಳು ಜೋಡಿಯಾದಾಗ, ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳು ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ವಿಭಿನ್ನ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳು ಸಹ ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು, ಬಾಗಲು ಅಥವಾ ತಿರುಚಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಣುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಣುವಿನೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧವು ಕಂಪನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.