ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್

1819 ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂಶೋಧಕನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾಂತೀಯ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಗಮನಿಸಿದ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಸೂಜಿ ಸೂಜಿ ಆಕಾರದ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವು ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲ

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ with ಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕಾಂತೀಯ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಆಂಪರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಾದೃಶ್ಯವೇ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನೇಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಬಳಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವು ಆಯಸ್ಕಾಂತವಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಧಾರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂತೀಯ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೊದಲು ನಡೆಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1813 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು ಎಂದು had ಹಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 1820 ರಲ್ಲಿ.

ಅವರು ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊತ್ತ ತಂತಿಯ ಬಳಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಸರಿಸಿದರೆ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿ ತಂತಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಓರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕಾಂತೀಯತೆಯ ತತ್ವ

ಹಿಂದಿನ ಇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗಿನ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ negative ಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಲೂಪ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಅವರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತೀಯತೆಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು formal ಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯತೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ with ಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿವೆ:

  • ದಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯ. ತೀವ್ರತೆಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೇಖೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಕೃತಕ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತೀಯತೆಯ ವಿವರಣೆ. ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
  • ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ. ಈ ಬಳಕೆಯು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ನಾವು ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವುವು. ತಂತಿಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು negative ಣಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಶೂನ್ಯ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಉದ್ದದ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಸಾಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಸೂಜಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಶುಲ್ಕಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೂಜಿ ಏಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ, ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಬಲ್‌ನ ಪ್ರವಾಹವು ಒಂದು ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂಜಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.