ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್

El ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ರವವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಂದರೇನು

ಒತ್ತಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದ್ರವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಒತ್ತಡವು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕವು ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಿಂದ ನೀವು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದ್ರವವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದ್ರವದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಲಿಸುವ ದ್ರವವು ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ರವದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ತರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ರವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್‌ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ದ್ರವದ ವೇಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಲಂಬ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ.

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಂಬ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

∆P/∆z

ಇಲ್ಲಿ ∆P ಲಂಬ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ∆z ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಫಲಿತಾಂಶವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮತಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

∆P/∆x

ಇಲ್ಲಿ ∆P ಎಂಬುದು ಸಮತಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ∆x ಎಂಬುದು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತಲ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡವು ∆x ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡವು ∆x ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್

ದ್ರವ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ದ್ರವ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದ್ರವದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದ್ರವದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರವದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ದ್ರವದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ದ್ರವದ ಹರಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಹ, ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ದ್ರವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ.

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಾಳಿಯು ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರ್ತಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹವಾಮಾನ ರಂಗಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನಗಳು, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾದ ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮುಂಭಾಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮುಂಭಾಗಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವುದು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.