ಇ-ಸಂಖ್ಯೆ

ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

El ಇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಯೂಲರ್‌ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೇಪಿಯರ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಣಿತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗದ ಘಾತೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಖ್ಯೆ. ಗಣಿತದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಉತ್ತಮ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲು ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ ಇ ಎಂದರೇನು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತ

ಇದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಂತ ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಾತೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಪರ್ ಬೇಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೆಪರ್ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದರು.

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಅನುಪಾತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಗುಣಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಗಣಿತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಇ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು:

 • ಇದು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಇದನ್ನು ನೇಪಿಯರ್ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಯೂಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದನ್ನು ಗಣಿತದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾದ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಶಮಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗಣಿತಜ್ಞ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಯೂಲರ್, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, 1727 ರಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಸರಿನ ನಡುವಿನ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಗಣಿತದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು 1614 ರ ಹಿಂದಿನದು, ಜಾನ್ ನೇಪಿಯರ್‌ನ ಮಿರಿಫಿಸಿ ಲಾಗರಿತ್ಮೊರುನ್ ಕ್ಯಾನೊನಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿರ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಂದಾಜನ್ನು ಜಾಕೋಬ್ ಬರ್ನೌಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು, ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಬೀಜಗಣಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 2,7182818 ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಯೂಲರ್, ಇದು ಇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಣಿತದ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಲಿಯೊನ್ಹಾರ್ಡ್ ಯೂಲರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ಆದರೆ 1614 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ನೇಪಿಯರ್ ಎಂಬ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ವ್ಯವಕಲನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇ ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.

 • e ಎಂಬುದು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
 • ಇ ನಿಯಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಕ್ರಮದ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ.
 • e ನ ಭಾಗಶಃ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
 • ಇ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅತೀತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
 • ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
 • ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂಲರ್ ಸೂತ್ರ.
 • ಪ್ರಾಗ್ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಡೇಟಿಂಗ್.
 • ಮರಣದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಶಾಖದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
 • ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಘಾತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು
 • ಗೋಲ್ಡನ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಘಾತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಾವು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕೊಳೆತ, ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ ಇ 2.71828 ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ≈2718 ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು, ಸರಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ಸಂಖ್ಯೆ ಇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು lnx = t ನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಧನಾತ್ಮಕ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, t x>1 ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು x <1 ಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಇದು y(x) = ex ಅಥವಾ y(x) = exp(x) ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಇದರ CVA ಸೆಟ್ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸೆಟ್ R ಆಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಪರೋಕ್ಷ ಉಲ್ಲೇಖವು ಜಾನ್ ನೇಪಿಯರ್ ಅವರ 1614 ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ, ಮಿರಿಫಿಸಿ ಲಾಗರಿಥ್ಮೊರಮ್ ಕ್ಯಾನೊನಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮ್‌ಗಳು, ಆಂಟಿಲಾಗರಿಥಮ್‌ಗಳು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಕೋಬ್ ಬರ್ನೌಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂದಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿರ ಮೊತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಸತತ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳ ನಂತರ ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 2,7182818 ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಗಾಟ್‌ಫ್ರೈಡ್ ಲೀಬ್ನಿಜ್ ನಂತರ 1690 ಮತ್ತು 1691 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹ್ಯೂಜೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು, ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಯೂಲರ್ ಅವರು 1727 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಇ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ನಂತರದ ತಜ್ಞರು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ a, b, c ಮತ್ತು e ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹರ್ಮೈಟ್ 1873 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಂದಾಜು ಬರ್ನೌಲ್ಲಿಯವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಂತರ ಯೂಲರ್ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದ ನಂತರ 18 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2010 ರಲ್ಲಿ ಶಿಗೆರು ಕೊಂಡೋ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜೆ. ಯೀ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ನಿಖರ ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.