Claudi casals

Odrastao sam na selu, učeći se od svega što me okruživalo, stvarajući urođenu simbiozu između iskustva i te veze s prirodom. Kako godine odmiču, ne mogu ne biti fasciniran tom vezom koju svi nosimo u sebi s prirodnim svijetom.