UClaudi Casal

Ngakhulela emaphandleni, ngifunda kukho konke okwakungizungezile, ngakha ukuhlangana okungokwemvelo phakathi kwesipiliyoni nalokho kuxhumana nemvelo. Njengoba iminyaka iqhubeka, angikwazi ukuzibamba kodwa ngiheheke yilokho kuxhumana sonke esikuthwala ngaphakathi kwethu kumhlaba wemvelo.