Izindawo ezibandayo kangangokuba kubonakala kungenakwenzeka ukuthi abantu bahlale kuzo

Izakhamizi zezindawo ezinjengeVerkhoyansk, Yakutsk noma i-Oymyakon (zombili eRussia) ziphila izimpilo ezihluke kakhulu kunezethu, okungenani ebusika. Isibonelo, abashayeli kula madolobha bashiya izimoto zabo zidatshuliwe ezindaweni zokupaka amahora amaningi ngenkathi bethenga noma benza okuthile, imvamisa kudingeka bashise uwoyela othambisa ezimotweni zabo nge-blowtorch ukuze bawuqede.

Iziphepho, kungani zibizwa kanjalo?

Kuwo wonke umlando, iziphepho zithole amagama ahlukene. Ukuhlukaniswa kwabo kushintshile eminyakeni edlule kwaze kwafinyelela ohlelweni lohlu.

Isiphepho 1

Ngemuva kwesiphepho: izithombe

Ukuqoqwa kwezithombe, ezithathwe e-United States, okusisiza ukuthi siqonde ukuthi labo abathintekayo babhekana kanjani nokudlula kwesiphepho.

Uthingo lwenkosazana oluphendukile

Ngabe uthingo oluguquliwe lukhona?

Uthingo lwenkosazana oluphendukezelwe luyisimo sezulu esidinga izimo ezihlukile kunothingo olujwayelekile. Indawo emhlabeni lapho kuvame ukubonwa khona yiNorth Pole, yize ukuguquka kwesimo sezulu kungadala ukuthi zenzeke ezindaweni ezipholile ngokwengeziwe.