Sergio Gallego

Ndingumbhali ozimeleyo kwaye ndinomdla wokwenene malunga nelizwe lokupheka kunye nobugcisa besixhenxe. Kananjalo ndiyawuthanda umculo, ukubhala kunye nokonwabela ixesha lam lasimahla nothando lwam ezimbini: umfazi wam nonyana wam.