Bản đồ nguy cơ cháy

Bản đồ nguy cơ hỏa hoạn ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha phải đối mặt với hơn 16 nghìn vụ hỏa hoạn mỗi năm. Giờ đây, họ tạo ra một bản đồ nguy cơ hỏa hoạn để có thể xem cộng đồng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tua bin gió: năng lượng chúng tạo ra có xanh như bạn nghĩ?

Tua bin gió hay cối xay gió đã trở thành nguồn năng lượng xanh được yêu thích ở nhiều nước trên thế giới, vì chúng thường được coi là không có tác động môi trường ảo. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nó có thể không xanh như bạn nghĩ

Năng lượng địa nhiệt. Nhà kính và ứng dụng của chúng trong nông nghiệp

Năng lượng địa nhiệt là năng lượng có thể thu được bằng cách tận dụng nhiệt bên trong của Trái đất. Nhiệt này là do một số yếu tố, nhiệt còn lại của chính nó, gradient địa nhiệt (nhiệt độ tăng theo độ sâu) và nhiệt sinh phóng xạ (phân rã các đồng vị phóng xạ), trong số những yếu tố khác.