quảng cáo
hố sụt trong tự nhiên

Dolinas

Trong địa chất có một số dạng thành tạo khác nhau. Mỗi loại đều có những đặc điểm và nguồn gốc riêng biệt. Một trong số đó là ...