Claudi casals

Tôi lớn lên ở nông thôn, học hỏi từ mọi thứ xung quanh mình, tạo ra một sự cộng sinh bẩm sinh giữa trải nghiệm và mối liên hệ với thiên nhiên. Năm tháng trôi qua, tôi không thể không bị cuốn hút bởi mối liên hệ mà tất cả chúng ta mang trong mình với thế giới tự nhiên.