Sergio Gallego

Tôi là một nhà văn tự do và thực sự đam mê thế giới nấu ăn và nghệ thuật thứ bảy. Ngoài ra, tôi yêu âm nhạc, viết lách và tận hưởng thời gian rảnh với hai người yêu của tôi: vợ và con trai tôi.