A. Esteban

Tôi tên là Antonio, tôi có bằng Địa chất, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng ứng dụng cho Công trình dân dụng và Thạc sĩ Địa vật lý và Khí tượng. Tôi đã làm việc với tư cách là một nhà địa chất thực địa và là một người viết báo cáo địa kỹ thuật. Tôi cũng đã thực hiện các cuộc điều tra khí tượng vi mô để nghiên cứu hành vi của CO2 trong khí quyển và dưới lòng đất. Tôi hy vọng tôi có thể đóng góp những hạt cát của mình để làm cho một ngành học thú vị như khí tượng học ngày càng dễ tiếp cận hơn với mọi người.