Phần

Một trang web dành cho những người yêu thích khí tượng và các hiện tượng vật lý. Chúng ta nói về các đám mây, thời tiết, tại sao các hiện tượng khí tượng khác nhau xảy ra, các công cụ để đo lường chúng, các nhà khoa học đã xây dựng nên khoa học này.

Nhưng chúng ta cũng nói về Trái đất, sự hình thành của nó, về núi lửa, đá và địa chất, và về các vì sao, hành tinh và thiên văn học.

Một niềm vui thực sự