Quang cảnh trận lụt ở Costa Rica, tháng 2011 năm XNUMX

Lũ lụt là gì

Lũ lụt là hiện tượng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và tính mạng con người. Nhưng lũ lụt là gì?