క్షీరద మేఘాలు

మమ్మటస్ మేఘాలు

మనకు తెలిసినట్లుగా, వాతావరణ శాస్త్రంలో క్షణం కారణంగా కొన్ని వాతావరణ అంచనాలను తెలుసుకోవడానికి వివిధ రకాల మేఘాలను ఉపయోగిస్తారు. ప్రతి…

ప్రకటనలు
ఇంద్రధనస్సుతో పైలస్ మేఘం

పెలియో మేఘాలు, ఆకాశం యొక్క మరొక ఘనత

టోపీ ఆకారంలో, టోపీల వలె, మరియు మేఘానికి చెందినది కాదు, పైలస్ మేఘాలు సాధారణంగా క్యుములస్ మేఘాల పైన కనిపిస్తాయి ...

ఇది అర్జెంటీనా మరియు ప్రపంచాన్ని ప్రేమలో పడేలా చేసే తుఫాను మేఘం

ప్రెట్టీ, సరియైనదా? తుఫాను మేఘాలు అద్భుతమైనవి. వారు ఎత్తు 20 కిలోమీటర్ల వరకు కొలవగలరు, కాబట్టి చాలా అరుదుగా ...

కెల్విన్ మేఘాలు

ఆసక్తికరమైన కెల్విన్-హెల్మ్‌హోల్ట్జ్ మేఘాలు

ప్రకృతి కొన్నిసార్లు చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది. సముద్రంలో తరంగాలను చూడటం సాధారణ విషయం అయినప్పటికీ, కొన్నిసార్లు ...