గ్రెనడాలో చాలా భూకంపాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి?

గ్రెనడాలో చాలా భూకంపాలు ఎందుకు వచ్చాయి?

గ్రెనడా అనేది అనేక భూకంపాలు తరచుగా సంభవించే ప్రావిన్స్. అవి చాలా ఎక్కువ మరియు ప్రమాదకరమైన భూకంపాలు కానప్పటికీ,…

ప్రకటనలు
ద్వీపసమూహం అంటే ఏమిటి

ద్వీపసమూహం అంటే ఏమిటి

మన గ్రహం మీద వివిధ భౌగోళిక నిర్మాణాలు ఉన్నాయి, అవి వాటి మూలం, పదనిర్మాణం, నేల రకం మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

భూగర్భ శాస్త్రవేత్త ఏమి చేస్తాడు మరియు ఎంత సంపాదిస్తాడు

భూగర్భ శాస్త్రవేత్త ఏమి చేస్తాడు?

మన గ్రహాన్ని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాలలో భూగర్భ శాస్త్రం. భూగర్భ శాస్త్రంపై అధ్యయనం మరియు వ్యాయామం చేసే వ్యక్తి...

అరుదైన భూమి

అరుదైన భూములు

మేము ఆవర్తన పట్టికలోని మూలకాలను చూసినప్పుడు, వాటిలో చాలా వరకు మిగిలి ఉన్నాయి మరియు వాటిని అరుదైన భూమి అని పిలుస్తారు. ఉంది…

క్లిఫ్ ఆఫ్ ది జెయింట్స్ టెనెరిఫ్

క్లిఫ్ ఆఫ్ ది జెయింట్స్

లాస్ గిగాంటెస్ క్లిఫ్ అనేది టెనెరిఫే, కానరీ దీవులు, స్పెయిన్‌కు పశ్చిమాన ఉన్న అగ్నిపర్వత భౌగోళిక అద్భుతాలు. సైట్ కలిగి ఉంటుంది…