ప్రకటనలు
కొప్పెన్ వాతావరణ వర్గీకరణ విభాగం

కొప్పెన్ వాతావరణ వర్గీకరణ

గ్రహం యొక్క వాతావరణాన్ని కొన్ని వేరియబుల్స్ మరియు పారామితుల ప్రకారం వివిధ మార్గాల్లో వర్గీకరించవచ్చు. మీరు వర్గీకరించగలగాలి ...

వాతావరణ

వాతావరణం ఎలా ఉంది

సాధారణ వాతావరణం మరియు వాతావరణ శాస్త్రాన్ని గందరగోళపరిచే వారు చాలా మంది ఉన్నారు. మేము ప్రస్తావించిన వాతావరణాన్ని సూచించినప్పుడు ...

వాతావరణ కారకాలు

ఒక ప్రాంతం యొక్క వాతావరణం ఒక నిర్దిష్ట పర్యావరణ పరిస్థితిని ఏర్పరచటానికి పనిచేసే వాతావరణ వేరియబుల్స్ యొక్క సమితి….

క్లైమాటాలజీ

ఖచ్చితంగా మీరు వాతావరణ శాస్త్రాన్ని వాతావరణ శాస్త్రంతో గందరగోళపరిచారు. వాతావరణం అందరికీ ఆందోళన కలిగించే విషయం ఎందుకంటే ...

తేమతో కూడిన ఉపఉష్ణమండల వాతావరణం

తేమతో కూడిన ఉపఉష్ణమండల వాతావరణం లేదా చైనీస్ వాతావరణం

మునుపటి పోస్ట్‌లలో మేము వివిధ రకాల వాతావరణాలను సమీక్షిస్తున్నాము మరియు మరింత వివరించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ...

వర్గం ముఖ్యాంశాలు