హరికేన్ హార్వే

హార్వే ఈ శుక్రవారం టెక్సాస్‌ను హరికేన్‌గా తాకవచ్చు

హార్వే ప్రస్తుతం పునరుత్పత్తి తరువాత గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో నీటిలో ఉష్ణమండల మాంద్యంలో ఉన్నాడు. ప్రధాన ముప్పు ...

హరికేన్ కన్ను

ఉష్ణమండల తుఫాను ఫ్రాంక్లిన్ రాబోయే కొద్ది గంటల్లో హరికేన్ కావచ్చు

గంటలు గడిచేకొద్దీ ఉష్ణమండల తుఫాను ఫ్రాంక్లిన్ తీవ్రమవుతుంది. ఇది చాలా అవకాశం ఉందని is హించబడింది ...

ప్రకటనలు