పారలాక్స్ రకాలు

పారలాక్స్: మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదీ

మీరు పారలాక్స్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము దాని లక్షణాలు, ఉపయోగాలు మరియు ప్రాముఖ్యతను మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఓరియన్ నిహారిక

హార్స్‌హెడ్ నెబ్యులా

హార్స్‌హెడ్ నెబ్యులా మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సూర్యుడిని కప్పి ఉంచే చంద్రుడు

గ్రహణ రకాలు

వివిధ రకాల గ్రహణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

నరమాంస భక్షక విశ్వం

మాగెల్లానిక్ క్లౌడ్

మాగెల్లానిక్ క్లౌడ్ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సోంబ్రెరో గెలాక్సీ

సోంబ్రెరో గెలాక్సీ

సోంబ్రెరో గెలాక్సీ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

చంద్రుని యొక్క భ్రమణ కదలికలు ఏమిటి

చంద్రుని యొక్క భ్రమణ కదలికలు

చంద్రుని భ్రమణ కదలికలు మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఎక్సోప్లానెట్ కెప్లర్ 442b

కెప్లర్ 442b

నివాసయోగ్యమైన గ్రహం గురించి మీకు ఎప్పుడైనా చెప్పారా? అదే కెప్లర్ 442బి అనే ఎక్సోప్లానెట్. అతని గురించి మొత్తం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

మార్స్ గ్రహం

మార్స్ ఎందుకు ఎర్రగా ఉంటుంది

అంగారక గ్రహం ఎందుకు ఎర్రగా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ కథనాన్ని నమోదు చేయండి ఎందుకంటే మీరు తెలుసుకోవలసిన మొత్తం సమాచారాన్ని మీరు కనుగొనవచ్చు.

క్యాన్సర్ సంగ్రహం

కర్కాటక రాశి

మీరు కర్కాటక రాశి గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము దాని లక్షణాలు, మూలం మరియు ఉత్సుకతలను మీకు తెలియజేస్తాము.

సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్

సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్

సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్ అంటే ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? వాటి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతి విషయాన్ని ఇక్కడ మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

టెలిస్కోప్‌ల రకాలు

టెలిస్కోప్‌ల రకాలు

మీరు ఉనికిలో ఉన్న వివిధ రకాల టెలిస్కోప్‌ల లక్షణాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము మీకు ప్రతిదీ చెబుతాము.

భూస్థిర ఉపగ్రహం యొక్క లక్షణాలు

భూస్థిర ఉపగ్రహం

భూస్థిర ఉపగ్రహం యొక్క లక్షణాలు, స్థానం మరియు కక్ష్య ఏమిటో మేము మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాము. దాని ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఖగోళ శాస్త్రం అంటే ఏమిటి

ఖగోళ శాస్త్రం అంటే ఏమిటి

మీరు ఖగోళ శాస్త్రం అంటే ఏమిటి మరియు అది ఏమి అధ్యయనం చేస్తుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీరు దాని గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఇక్కడ మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

పీత నిహారిక

పీత నిహారిక

క్రాబ్ నెబ్యులా, దాని మూలం, ఆవిష్కరణ మరియు దానిని ఎలా గమనించాలి అనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

ఓరియన్ నిహారిక

ఓరియన్ నెబ్యులా

ఓరియన్ నెబ్యులా మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

సూర్యుడు ఏర్పడినప్పుడు

సూర్యుడు ఎప్పుడు ఏర్పడాడు?

సూర్యుడు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాడో మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము ప్రతిదీ వివరంగా వివరించాము.

విశ్వంలో ఉల్క

గ్రహశకలాలు ఏమిటి

గ్రహశకలాలు ఏమిటో, వాటి లక్షణాలు, మూలం మరియు రకాలు ఏమిటో మేము మీకు చెప్తాము. మీరు విశ్వం గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

విశ్వం యొక్క రంగు

విశ్వం యొక్క రంగు

మీరు విశ్వం యొక్క నిజమైన రంగు ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీరు దాని గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఇక్కడ మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

విశ్వం ఎలా సృష్టించబడింది

విశ్వం ఎలా సృష్టించబడింది

విశ్వం ఎలా సృష్టించబడింది మరియు అత్యంత విలువైన సిద్ధాంతాలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము మీకు ప్రతిదీ చెబుతాము.

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం యొక్క లక్షణాలు

గ్రహణం సౌర మొత్తం

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సంభావ్య ప్రమాదకరమైన గ్రహశకలం

సంభావ్య ప్రమాదకరమైన గ్రహశకలం

ప్రమాదకరమైన గ్రహశకలం అంటే ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? దాని లక్షణాలు మరియు ప్రమాదం గురించి ఇక్కడ మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్

జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్

జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్, దాని ఫీచర్లు మరియు ఉపయోగాలు గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతి విషయాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

సౌర వ్యవస్థ యొక్క ఉత్సుకత

సౌర వ్యవస్థ యొక్క ఉత్సుకత

విశ్వం మానవుడు ఎప్పుడూ తెలుసుకోవాలనుకునే రహస్యాలతో నిండి ఉంది. సౌర వ్యవస్థ యొక్క ఉత్సుకతలను తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నమోదు చేయండి

స్పేస్ షిప్

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని ఎలా చూడాలి

మీరు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని ఎలా చూడాలో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? దీన్ని చూడటానికి ఉత్తమమైన చిట్కాలు మరియు మార్గాలను ఇక్కడ మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాము.

విశ్వంలో సౌర వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడింది

సౌర వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడింది

సౌర వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడిందనే దాని గురించి ప్రధాన సిద్ధాంతాలు ఏమిటో మేము మీకు చెప్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

astronautas

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

విశ్వంలో నక్షత్రాలు ఎలా ఏర్పడతాయి

నక్షత్రాలు ఎలా ఏర్పడతాయి

విశ్వంలోని నక్షత్రాలు ఎలా ఏర్పడతాయో మరియు వాటికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో మేము మీకు చెప్తాము. ఖగోళ శాస్త్రం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

m16

ఈగిల్ నెబ్యులా

మీరు ఖగోళ శాస్త్రం మరియు విశ్వం గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈగిల్ నెబ్యులా అంటే ఏమిటో మరియు దానిని ఎలా చూడాలో ఇక్కడ మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

గ్రహ వ్యవస్థను నాశనం చేసే నక్షత్రం

గ్రహ వ్యవస్థను నాశనం చేసే చనిపోయిన నక్షత్రం

గ్రహ వ్యవస్థను నాశనం చేస్తూ చనిపోయిన నక్షత్రాన్ని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. మీరు దాని గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? మేము మీకు ఇక్కడ చెబుతున్నాము.

గాలిపటం దిశ

కామెట్ అంటే ఏమిటి

కామెట్ అంటే ఏమిటి, దాని లక్షణాలు మరియు మూలం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. ఖగోళ శాస్త్రం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కారినా నెబ్యులా యొక్క చిత్రం

నాసా చరిత్రలో విశ్వం యొక్క పదునైన చిత్రాలను ప్రచురించింది

ఇప్పటి వరకు పొందిన విశ్వంలోని అత్యంత అందమైన చిత్రాలను మీరు చూడాలనుకుంటున్నారా? నమోదు చేయండి మరియు మీరు NASA ద్వారా పొందిన వాటిని కనుగొంటారు.

ప్లూటో ఎందుకు గ్రహం కాదు

ప్లూటో ఎందుకు గ్రహం కాదు?

ప్లూటో ఎందుకు గ్రహం కాదని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము మీకు అన్ని కారణాలు మరియు వాటి లక్షణాలను తెలియజేస్తాము. ఖగోళ శాస్త్రం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

ఆకాశంలో నక్షత్రాలు

నక్షత్రం అంటే ఏమిటి

నక్షత్రం అంటే ఏమిటి మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి.

క్షీరసాగర మధ్యలో ఉన్నది మరియు లక్షణాలు

పాలపుంత మధ్యలో ఏమి ఉంది

పాలపుంత మధ్యలో ఉన్న వాటి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

వ్యక్తిగత టెలిస్కోప్ దేనికి?

టెలిస్కోప్ దేనికి?

టెలిస్కోప్ దేనికి, దాని కార్యాచరణలు మరియు అది ఎంత ముఖ్యమైనదో మేము వివరంగా వివరిస్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

గ్రహం ఏర్పడటం

గ్రహ వ్యవస్థ

విశ్వం మరియు గ్రహ వ్యవస్థ గురించి మరింత తెలుసుకోండి. మేము దాని లక్షణాలు మరియు దాని నిర్మాణాన్ని వివరిస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

బ్లాక్ హోల్ ఎలా ఉంటుంది

బ్లాక్ హోల్ ఎలా ధ్వనిస్తుంది?

బ్లాక్ హోల్ ఎలా ఉంటుందో మరియు నాసా దానిని ఎలా కనిపెట్టిందో మేము మీకు వివరంగా చెబుతాము. మన విశ్వం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఆల్ఫా సెంటారీ

ఆల్ఫా సెంటారీ

ఆల్ఫా సెంటారీ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. మా విశ్వం గురించి మేము మీకు మరింత తెలియజేస్తాము.

ఒక కక్ష్య అంటే ఏమిటి

ఒక కక్ష్య అంటే ఏమిటి

కక్ష్య అంటే ఏమిటి మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో మేము మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాము. మన చుట్టూ ఉన్న విశ్వం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

సౌర వ్యవస్థ

ఒక గ్రహం అంటే ఏమిటి

ఈ వ్యాసంలో గ్రహం అంటే ఏమిటి, దాని లక్షణాలు, రకాలు మరియు వర్గీకరణ ఏమిటో మేము మీకు చెప్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఆకాశాన్ని చూసే మార్గాలు

టెలిస్కోప్ ఎలా పనిచేస్తుంది

ఆకాశాన్ని పరిశీలించడానికి మరియు ఉత్తమ నక్షత్రరాశులను తెలుసుకోవడానికి టెలిస్కోప్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోండి. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

భూమి భ్రమణ చలనం

భూమి భ్రమణం

భూమి భ్రమణం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాము. దాని ప్రాముఖ్యత గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

ఆర్క్టురస్

స్వాతి

మొత్తం ఖగోళ ఉత్తరాన ప్రకాశవంతమైన ఆర్క్టురస్ నక్షత్రం గురించి లోతుగా ప్రతిదీ తెలుసుకోండి. ఇక్కడ మేము మీకు ప్రతిదీ వివరిస్తాము. అది వదులుకోవద్దు!

సౌర తుఫాను లక్షణాలు

సౌర తుఫానులు

ఈ కథనంలో సౌర తుఫానులు మరియు వాటి లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కైపర్ బెల్ట్

కైపర్ బెల్ట్

కైపర్ బెల్ట్ మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతి విషయాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

టైకో బ్రాహే

టైకో బ్రేహే

ఖగోళ శాస్త్రవేత్తగా టైకో బ్రే యొక్క జీవిత చరిత్ర మరియు విజయాలన్నింటినీ మేము మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాము. దాని ప్రాముఖ్యత గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

విశ్వాన్ని అన్వేషించండి

అంతరిక్ష రాకెట్లు

ఈ ఆర్టికల్‌లో అంతరిక్ష రాకెట్లు మరియు వాటి లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

న్యూట్రాన్ స్టార్

న్యూట్రాన్ నక్షత్రం

ఈ కథనంలో న్యూట్రాన్ నక్షత్రం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తాము, అది ఏమిటి మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటి.

ఓరియన్ బెల్ట్

ఓరియన్ బెల్ట్

ఈ వ్యాసంలో ఓరియన్ బెల్ట్ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని లోతుగా మేము మీకు చెప్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

గ్రహణం యొక్క దశలు

చంద్ర గ్రహణం అంటే ఏమిటి

ఈ వ్యాసంలో చంద్రగ్రహణం అంటే ఏమిటి, దాని లక్షణాలు, దశలు, మూలం మరియు కొంత చరిత్ర గురించి మేము మీకు చెప్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఉల్కల రకాలు

ఉల్క అంటే ఏమిటి

ఉల్క అంటే ఏమిటి, దాని లక్షణాలు, నిర్మాణం మరియు రకాలు గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు చెప్తాము.

చంద్రుడు

ఉపగ్రహం అంటే ఏమిటి

శాటిలైట్ అంటే ఏమిటి మరియు ఏ రకాలు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఈ ఆర్టికల్‌లో మేము మీకు చెప్తాము.

నక్షత్రాల చేరడం

ఆండ్రోమెడ గెలాక్సీ

ఆండ్రోమెడ గెలాక్సీ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఓసా మైనర్ మరియు ఓసా మేజర్

చిన్న ఎలుగుబంటి

ఈ వ్యాసంలో ఉర్సా మైనర్ కూటమి యొక్క అన్ని లక్షణాలు, ప్రాముఖ్యత మరియు పురాణాలను మీకు తెలియజేస్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కాల రంధ్రం ఎలా ఏర్పడుతుంది

కాల రంధ్రం ఎలా ఏర్పడుతుంది

ఈ వ్యాసంలో కాల రంధ్రం ఎలా ఏర్పడుతుందో మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో వివరంగా మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

హీలియోసెంట్రిజం

హీలియోసెంట్రిజం

ఈ వ్యాసంలో మీరు హీలియోసెంట్రిజం మరియు దాని లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

విశ్వం అంటే ఏమిటి

విశ్వం అంటే ఏమిటి

ఈ వ్యాసంలో విశ్వం అంటే ఏమిటి మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఇక్కడ అన్ని రహస్యాలు తెలుసుకోండి.

సాటర్న్ రింగులు

సాటర్న్ రింగులు

ఈ వ్యాసంలో మీరు శని యొక్క వలయాలు, వాటి లక్షణాలు మరియు ఆవిష్కరణల గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మీకు తెలియజేస్తాము.

టెలిస్కోప్ ఎలా ఎంచుకోవాలి

టెలిస్కోప్ ఎలా ఎంచుకోవాలి

బడ్జెట్, లక్షణాలు మరియు అనుభవం ప్రకారం టెలిస్కోప్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలో మేము మీకు ఉత్తమ చిట్కాలను ఇస్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఉల్క బెల్ట్

ఉల్క బెల్ట్

ఉల్క బెల్ట్ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. సౌర వ్యవస్థ గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

నక్షత్ర సమూహాలు

గెలాక్సీ అంటే ఏమిటి

ఈ వ్యాసంలో గెలాక్సీ అంటే ఏమిటి మరియు ఉన్న లక్షణాలు మరియు రకాలు ఏమిటి అని మేము మీకు చెప్తాము. విశ్వం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కాసిని ప్రోబ్

కాసిని ప్రోబ్

ఈ వ్యాసంలో కాస్సిని ప్రోబ్ మరియు దాని ఆవిష్కరణల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

మార్స్ ప్రయాణించడానికి హెలికాప్టర్

చాతుర్యం మార్స్

చాతుర్యం మార్స్ మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. అంగారక గ్రహాన్ని అన్వేషించడం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సూర్యుడు అంటే ఏమిటి

సూర్యుడు అంటే ఏమిటి

ఈ వ్యాసంలో సూర్యుడు అంటే ఏమిటి మరియు దాని లక్షణాలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

జెమినిడాస్ మరియు వాటి లక్షణాలు

జెమినిడ్స్

జెమినిడ్స్ మరియు వాటి లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కూటమి జెమిని

కాన్స్టెలేషన్ జెమిని

జెమిని రాశి మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

రాత్రి ఆకాశంలో ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం

స్టార్ వేగా

వేగా నక్షత్రం మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు లోతుగా తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కన్య ప్రధాన నక్షత్రాలు

కన్య కూటమి

కన్య రాశి మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు బోధిస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కాన్స్టెలేషన్ లియో

లియో రాశి మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాల గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కామెట్ నియోవిస్

కామెట్ నియోవిస్

కామెట్ నియోవిస్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ ఈ వ్యాసంలో మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కూటమి స్కార్పియో

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఉల్క

ఉల్క

షూటింగ్ స్టార్, దాని మూలం మరియు లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కూటమి అభ్యర్ధనలు

ప్లీయేడ్స్

ప్లీయేడ్స్ రాశి మరియు దాని లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

హెర్ట్జ్‌స్ప్రంగ్-రస్సెల్ రేఖాచిత్రం

హెర్ట్జ్‌స్ప్రంగ్-రస్సెల్ రేఖాచిత్రం

హెర్ట్జ్‌స్ప్రంగ్-రస్సెల్ రేఖాచిత్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఇక్కడ నక్షత్రాల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

నక్షత్రాల పెరుగుదల

న్యూట్రాన్ నక్షత్రాలు

న్యూట్రాన్ నక్షత్రాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సముపార్జన

అక్రెషన్ అంటే ఏమిటి

అక్రెషన్ మరియు నక్షత్రాల ఏర్పాటులో దాని ప్రాముఖ్యత గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దాని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

సౌర వ్యవస్థ యొక్క రాతి గ్రహాలు

రాతి గ్రహాలు

రాతి గ్రహాల యొక్క అన్ని లక్షణాలు మరియు వర్గీకరణను మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

కృష్ణ బిలం

ఈవెంట్ హోరిజోన్

ఈవెంట్ హోరిజోన్ మరియు కాల రంధ్రాల ఆవిష్కరణలో దాని ప్రాముఖ్యత గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము.

తెలుపు మరగుజ్జు

తెలుపు మరగుజ్జు

తెల్ల మరగుజ్జు, దాని లక్షణాలు మరియు నిర్మాణం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి

గ్యాస్ జెయింట్స్

వాయు గ్రహాలు

వాయు గ్రహాలు మరియు వాటి లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

గురుత్వాకర్షణ తరంగాలు

గురుత్వాకర్షణ తరంగాలు

గురుత్వాకర్షణ తరంగాలు, వాటి లక్షణాలు మరియు ప్రాముఖ్యత గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఇక్కడ ప్రతిదీ తెలుసుకోండి.

డబుల్ స్టార్స్

డబుల్ స్టార్స్

డబుల్ స్టార్స్ మరియు వాటి లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఖగోళ శాస్త్రం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

నక్షత్రాలు మరియు లక్షణాలు రకాలు

నక్షత్రాల రకాలు

ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు ఉన్న వివిధ రకాల నక్షత్రాల యొక్క అన్ని లక్షణాలు మరియు వర్గీకరణను మీకు తెలియజేస్తాము.

మురి గెలాక్సీ లక్షణాలు

మురి గెలాక్సీ

ఈ వ్యాసంలో మీరు మురి గెలాక్సీ మరియు దాని లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

గోధుమ మరగుజ్జు

బ్రౌన్ మరగుజ్జు

గోధుమ మరగుజ్జు యొక్క లక్షణాలు, నిర్మాణం మరియు ఉత్సుకతలను మేము మీకు చెప్తాము. ఈ ఖగోళ వస్తువు గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

కాల రంధ్రాలు

కాల రంధ్రం యొక్క మొదటి చిత్రం

కాల రంధ్రం యొక్క మొదటి చిత్రం ఎలా పొందబడిందో మరియు ఖగోళ శాస్త్రానికి ఇది ఎంత సందర్భోచితంగా ఉంటుందో మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

సహజ ఉపగ్రహాలు

బృహస్పతి ఉపగ్రహాలు

బృహస్పతి యొక్క ఉపగ్రహాలు మరియు వాటి లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

నాసా మరియు వ్యోమగాములు

నాసా

నాసా గురించి మరియు చరిత్రలో అత్యుత్తమ అంతరిక్ష కార్యకలాపాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

వీనస్ రవాణా

శుక్రుడి రవాణా

వీనస్ రవాణా గురించి మరియు మీరు దానిని ఎలా చూడాలి అనే దాని గురించి మేము మీకు తెలియజేస్తాము. ఈ ఖగోళ దృగ్విషయం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

ప్రత్యేక గ్రహాల అమరిక

ప్లానెట్ అమరిక

గ్రహాల అమరిక గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఈ దృగ్విషయం ఎప్పుడు సంభవిస్తుందో గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

అంతరిక్ష రేసు

అంతరిక్ష రేసు

అంతరిక్ష రేసు మరియు మానవుడి పురోగతి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు దశల వారీగా చెబుతాము.

exoplanets

ఎక్సోప్లానెట్స్

ఎక్సోప్లానెట్స్ అంటే ఏమిటి మరియు వాటి ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటో మేము మీకు వివరంగా చెబుతాము. వాటిని కనుగొనడానికి పద్ధతిని తెలుసుకోండి.

వీనస్ ఉపగ్రహాలు

వీనస్ యొక్క ఉపగ్రహాలు

ఈ వ్యాసంలో మేము శుక్ర యొక్క ఉపగ్రహాల గురించి కొన్ని సిద్ధాంతాలను మీకు తెలియజేస్తాము మరియు మీరు ఎప్పుడైనా కలిగి ఉంటే. రహస్యాన్ని ఇక్కడ కలవండి.

ఆకాశంలో నక్షత్రాలు

నక్షత్రాలు ఏమిటి

ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు నక్షత్రాలు ఏమిటి మరియు అవి ఎలా ఏర్పడతాయో వివరంగా చెబుతాము. విశ్వం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఆగస్టులో పెర్సిడ్లు

పెర్సియిడ్స్

ఈ వ్యాసంలో మీరు పెర్సియిడ్స్ మరియు వాటి మూలం గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మీకు తెలియజేస్తాము. ఉల్కాపాతం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

క్రమరహిత గెలాక్సీలు

క్రమరహిత గెలాక్సీలు

క్రమరహిత గెలాక్సీల గురించి మరియు వాటి నిర్మాణం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సాటర్న్ మరియు రింగులు

ఉంగరాలతో గ్రహాలు

ఈ వ్యాసంలో రింగులతో ఉన్న గ్రహాల యొక్క అన్ని లక్షణాలు మరియు కూర్పు మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

ఖగోళ ప్లానిస్పియర్ ఎలా ఉపయోగించాలి

ఖగోళ ప్లానిస్పియర్

ఈ వ్యాసంలో ఒక ఖగోళ ప్లానిస్పియర్ అంటే ఏమిటి, అది ఎలా ఉపయోగించబడుతుంది మరియు ఎలా తయారు చేయబడిందో మీకు తెలియజేస్తాము. ఆకాశాన్ని గమనించడం గురించి తెలుసుకోండి.

andromeda కూటమి

ఆండ్రోమెడ కూటమి

ఆండ్రోమెడ కూటమి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము చాలా వివరంగా మీకు చెప్తాము. ఆకాశంలోని నక్షత్రాల సమితి గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

గెలాక్సీల రకాలు

గెలాక్సీల రకాలు

అన్ని రకాల గెలాక్సీల యొక్క అన్ని లక్షణాలు మరియు వర్గీకరణను మేము మీకు చెప్తాము. విశ్వం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

గ్రహాల క్రమం

ఈ వ్యాసంలో గ్రహాల క్రమం మరియు సౌర వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము.

సూర్యుడు మరియు నక్షత్రాలు

సూర్య లక్షణాలు

ఈ వ్యాసంలో సూర్యుని యొక్క అన్ని లక్షణాలను, దాని పొరలు, మూలం మరియు భాగాలను మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి

మేష రాశి

కాన్స్టెలేషన్ మేషం

ఆకాశంలో మేషం రాశి గురించి మేము మీకు అన్నీ చెబుతున్నాము. ఈ నక్షత్రాల సమూహం యొక్క పురాణం మరియు మూలం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి

కుంభరాశి రాశి యొక్క అన్ని లక్షణాలు, మూలం మరియు పురాణాలను ఈ వ్యాసంలో మీకు తెలియజేస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు

కృత్రిమ ఉపగ్రహాలకు ఇవ్వబడిన అన్ని లక్షణాలు, ప్రాముఖ్యత మరియు ఉపయోగాలు మేము మీకు చెప్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సహజ ఉపగ్రహాలు చంద్రుడు

సహజ ఉపగ్రహాలు

సహజ ఉపగ్రహాలు మరియు వాటి ప్రధాన లక్షణాల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఈ పోస్ట్‌లో మేము మీకు చెప్తాము. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

బాహ్య గ్రహాల దృష్టి

బాహ్య గ్రహాలు

బాహ్య గ్రహాలు మరియు వాటి ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటో మేము మీకు చెప్తాము. మొత్తం సౌర వ్యవస్థ గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

లోపలి గ్రహాలు

ఈ పోస్ట్‌లో అంతర్గత గ్రహాలు మరియు వాటి ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటో మీకు చూపిస్తాము. దీని గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

సౌర తుఫాను లక్షణాలు

సౌర తుఫాను

ఈ వ్యాసంలో సౌర తుఫాను అంటే ఏమిటి మరియు అది భూమిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో మీకు తెలియజేస్తాము. ఈ దృగ్విషయాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

వృత్తాకార నక్షత్రరాశులు

ఈ పోస్ట్‌లో మేము మీకు అన్ని లక్షణాలను మరియు సర్క్పోలార్ నక్షత్రరాశులను ఎలా గుర్తించాలో తెలియజేస్తాము. ఖగోళ శాస్త్రం గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

మీనం రాశిని ఎలా గుర్తించాలి

కాన్స్టెలేషన్ మీనం

ఈ వ్యాసంలో మీనం కూటమి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు బోధిస్తాము. ఆకాశంలో దాని కోసం ఎలా శోధించాలో మరింత తెలుసుకోండి.

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశి గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఈ నక్షత్రాల సమూహం యొక్క అన్ని లక్షణాలు మరియు పురాణాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి

సూర్య ఉష్ణోగ్రత మరియు దాని ప్రకాశం

సూర్య ఉష్ణోగ్రత

ఈ వ్యాసంలో సూర్యుడి ఉష్ణోగ్రత ఏమిటి మరియు దానిని ఎలా లెక్కించాలో వివరిస్తాము. మన సౌర వ్యవస్థపై ఆధిపత్యం వహించే నక్షత్రం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

చంద్రుని ఎదుర్కొంటున్న ముఖం

చంద్రునిపై క్రేటర్స్

ఈ పోస్ట్‌లో, చంద్రునిపై క్రేటర్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయో మరియు చంద్ర ఉపరితలం ఏ లక్షణాలను కలిగి ఉందో మేము వివరంగా వివరించాము.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి

ఈ పోస్ట్‌లో మీరు వృషభ రాశి గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. దాన్ని మరియు దాని అర్థాలను గుర్తించడం నేర్చుకోండి.

హెరిటేజ్

స్కైవాచర్ టెలిస్కోపులు

మేము ఉత్తమ స్కైవాచర్ టెలిస్కోప్‌ల ఎంపికను మరియు పోలికను తయారుచేస్తాము, తద్వారా మీకు బాగా సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

భూమి మరియు చంద్రుల నుండి దూరం

భూమి నుండి చంద్రునికి దూరం యొక్క రహస్యాన్ని మేము మీకు బోధిస్తాము. ఈ రెండు ఖగోళ వస్తువుల మధ్య నిజమైన దూరాన్ని అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకోండి.

చిన్న గ్రహాలు

చిన్న గ్రహాలు

మన సౌర వ్యవస్థ యొక్క మరగుజ్జు గ్రహాలు ఏమిటో మేము మీకు బోధిస్తాము. వారు ఇక్కడ ఉన్న లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకోండి.

అనక్సిమాండర్

అనాక్సిమాండర్ జీవిత చరిత్ర

ఈ వ్యాసంలో మీరు తత్వవేత్త మరియు ఖగోళ శాస్త్రవేత్త అనాక్సిమాండర్ యొక్క జీవిత చరిత్ర మరియు అతి ముఖ్యమైన విజయాలు కనుగొంటారు. అది వదులుకోవద్దు!

రోచె పరిమితి ఎక్కడ ఉంది

రోచె పరిమితి

రోచె పరిమితి ఏమిటో మరియు ఖగోళశాస్త్రంలో దాని ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి. ఈ వ్యాసంలో మేము మీకు ప్రతిదీ వివరంగా చెబుతాము.

మనం నివసించే గెలాక్సీని పాలపుంత అంటారు. ఖచ్చితంగా మీకు ఇది ఇప్పటికే తెలుసు. కానీ మనం నివసిస్తున్న ఈ గెలాక్సీ గురించి మీకు ఎంత తెలుసు? పాలపుంతను ప్రత్యేక గెలాక్సీగా మార్చే మిలియన్ల లక్షణాలు, ఉత్సుకత మరియు మూలలు ఉన్నాయి. సౌర వ్యవస్థ మరియు మనకు తెలిసిన అన్ని గ్రహాలు ఉన్న చోటనే ఇది మన స్వర్గపు నివాసం. మనం నివసించే గెలాక్సీలో నక్షత్రాలు, సూపర్నోవా, నిహారిక, శక్తి మరియు చీకటి పదార్థాలు ఉన్నాయి. అయితే, శాస్త్రవేత్తలు కూడా మిస్టరీగా మిగిలిపోయే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. పాలపుంత గురించి దాని లక్షణాల నుండి ఉత్సుకత మరియు రహస్యాలు వరకు మేము మీకు చాలా విషయాలు చెప్పబోతున్నాము. పాలపుంత యొక్క ప్రొఫైల్ ఇది విశ్వంలో మన ఇంటిని ఏర్పరుచుకునే గెలాక్సీ. దాని పదనిర్మాణం దాని డిస్క్‌లో 4 ప్రధాన చేతులతో మురి యొక్క విలక్షణమైనది. ఇది అన్ని రకాల మరియు పరిమాణాల బిలియన్ల నక్షత్రాలతో రూపొందించబడింది. ఆ నక్షత్రాలలో ఒకటి సూర్యుడు. సూర్యుడికి కృతజ్ఞతలు, మనం ఉనికిలో ఉన్నాము మరియు మనకు తెలిసినట్లుగా జీవితం ఏర్పడింది. గెలాక్సీ కేంద్రం మన గ్రహం నుండి 26.000 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది. ఇంకా ఎక్కువ ఉందా అని ఖచ్చితంగా తెలియదు, కానీ పాలపుంత మధ్యలో కనీసం ఒక సూపర్ మాసివ్ రంధ్రం ఉన్నట్లు తెలిసింది. కాల రంధ్రం మన గెలాక్సీకి కేంద్రంగా మారుతుంది మరియు దీనికి ధనుస్సు A అని పేరు పెట్టారు. మా గెలాక్సీ సుమారు 13.000 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడటం ప్రారంభించింది మరియు లోకల్ గ్రూప్ అని పిలువబడే 50 గెలాక్సీల సమూహంలో భాగం. ఆండ్రోమెడ అని పిలువబడే మా పొరుగు గెలాక్సీ కూడా ఈ చిన్న గెలాక్సీల సమూహంలో భాగం, ఇందులో మాగెల్లానిక్ మేఘాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పటికీ మానవుడు చేసిన వర్గీకరణ. మొత్తం విశ్వం యొక్క సందర్భం మరియు దాని పొడిగింపును మీరు విశ్లేషిస్తే, అది ఏమీ కాదు. పైన పేర్కొన్న లోకల్ గ్రూప్ కూడా గెలాక్సీల యొక్క పెద్ద సేకరణలో భాగం. దీనిని కన్య సూపర్ క్లస్టర్ అంటారు. మన గెలాక్సీ పేరు భూమి ద్వారా మన ఆకాశం పైన విస్తరించి ఉన్న నక్షత్రాలు మరియు వాయువు మేఘాలను చూడగలిగే కాంతి బ్యాండ్ పేరు పెట్టబడింది. భూమి పాలపుంతలో ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని బాహ్య నక్షత్ర వ్యవస్థలు చేయగలిగినంతవరకు మనకు గెలాక్సీ స్వభావం గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండదు. గెలాక్సీలో ఎక్కువ భాగం ఇంటర్స్టెల్లార్ దుమ్ము యొక్క మందపాటి పొర ద్వారా దాచబడుతుంది. ఈ దుమ్ము ఆప్టికల్ టెలిస్కోపులను బాగా కేంద్రీకరించడానికి మరియు అక్కడ ఉన్నదాన్ని కనుగొనటానికి అనుమతించదు. రేడియో తరంగాలు లేదా పరారుణంతో టెలిస్కోప్‌లను ఉపయోగించి నిర్మాణాన్ని మనం నిర్ణయించవచ్చు. ఏదేమైనా, ఇంటర్స్టెల్లార్ దుమ్ము కనిపించే ప్రాంతంలో ఏమి ఉందో మనం పూర్తిగా తెలుసుకోలేము. కృష్ణ పదార్థంలోకి చొచ్చుకుపోయే రేడియేషన్ రూపాలను మాత్రమే మనం గుర్తించగలం. ప్రధాన లక్షణాలు పాలపుంత యొక్క ప్రధాన లక్షణాలను మేము కొద్దిగా విశ్లేషించబోతున్నాము. మేము విశ్లేషించే మొదటి విషయం పరిమాణం. ఇది నిషేధించబడిన మురి ఆకారంలో ఉంటుంది మరియు 100.000-180.000 కాంతి సంవత్సరాల వ్యాసం కలిగి ఉంటుంది. ముందు చెప్పినట్లుగా, గెలాక్సీ కేంద్రానికి దూరం సుమారు 26.000 కాంతి సంవత్సరాలు. ఈ దూరం మనకు ఈ రోజు ఉన్న ఆయుర్దాయం మరియు సాంకేతికతతో మానవులు ఎప్పటికీ ప్రయాణించలేరు. ఏర్పడే వయస్సు 13.600 బిలియన్ సంవత్సరాలు, బిగ్ బ్యాంగ్ (లింక్) తర్వాత 400 మిలియన్ సంవత్సరాల తరువాత అంచనా వేయబడింది. ఈ గెలాక్సీకి ఉన్న నక్షత్రాల సంఖ్యను లెక్కించడం కష్టం. సరిగ్గా తెలుసుకోవడం చాలా ఉపయోగకరం కానందున, అక్కడ ఉన్న అన్ని నక్షత్రాలను లెక్కించి మనం ఒక్కొక్కటిగా వెళ్ళలేము. పాలపుంతలో మాత్రమే 400.000 బిలియన్ నక్షత్రాలు ఉన్నాయని అంచనా. ఈ గెలాక్సీకి ఉన్న ఉత్సుకత ఒకటి, ఇది దాదాపు ఫ్లాట్. భూమి చదునుగా ఉందని వాదించే ప్రజలు ఇది కూడా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. మరియు గెలాక్సీ 100.000 కాంతి సంవత్సరాల వెడల్పు కానీ 1.000 కాంతి సంవత్సరాల మందం మాత్రమే. ఇది చదునైన మరియు వక్రీకృత డిస్క్ లాగా ఉంటుంది, ఇక్కడ గ్రహాలు వాయువు మరియు ధూళి యొక్క వక్ర చేతుల్లో పొందుపరచబడతాయి. ఇలాంటిది సౌర వ్యవస్థ, కేంద్రంలో సూర్యుడితో ఉన్న గ్రహాలు మరియు ధూళి సమూహం గెలాక్సీ యొక్క అల్లకల్లోల కేంద్రం నుండి 26.000 కాంతి సంవత్సరాల వరకు లంగరు వేయబడింది. పాలపుంతను ఎవరు కనుగొన్నారు? పాలపుంతను ఎవరు కనుగొన్నారో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం కష్టం. 1610 సంవత్సరంలో మన గెలాక్సీలో ఒక కాంతి బ్యాండ్ ఉనికిని వ్యక్తిగత నక్షత్రాలుగా గుర్తించిన మొదటి వ్యక్తి గెలీలియో గెలీలీ (లింక్) అని తెలుసు. ఖగోళ శాస్త్రవేత్త తన మొట్టమొదటి టెలిస్కోప్‌ను ఆకాశం వైపు చూపించినప్పుడు ప్రారంభమైన మొదటి నిజమైన పరీక్ష ఇది మరియు మన గెలాక్సీ అసంఖ్యాక నక్షత్రాలతో రూపొందించబడిందని చూడవచ్చు. 1920 లోనే, ఎడ్విన్ హబుల్ (లింక్) ఆకాశంలో మురి నిహారిక వాస్తవానికి మొత్తం గెలాక్సీలని తెలుసుకోవడానికి తగిన సాక్ష్యాలను అందించాడు. పాలపుంత యొక్క నిజమైన స్వభావం మరియు ఆకారాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వాస్తవం బాగా సహాయపడింది. ఇది నిజమైన పరిమాణాన్ని కనుగొనటానికి మరియు మనం మునిగిపోయిన విశ్వం యొక్క స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి కూడా సహాయపడింది. పాలపుంతకు ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో కూడా మాకు పూర్తిగా తెలియదు, కానీ తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా లేదు. వాటిని లెక్కించడం అసాధ్యమైన పని. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని చేయడానికి ఉత్తమమైన మార్గాన్ని కనుగొనటానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయినప్పటికీ, టెలిస్కోపులు ఒక నక్షత్రాన్ని ఇతరులకన్నా ప్రకాశవంతంగా మాత్రమే చూడగలవు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన గ్యాస్ మరియు ధూళి మేఘాల వెనుక చాలా నక్షత్రాలు దాగి ఉన్నాయి. నక్షత్రాల సంఖ్యను అంచనా వేయడానికి వారు ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి ఏమిటంటే, గెలాక్సీలో నక్షత్రాలు ఎంత వేగంగా కక్ష్యలో ఉన్నాయో గమనించడం. ఇది కొంతవరకు గురుత్వాకర్షణ పుల్ మరియు ద్రవ్యరాశిని సూచిస్తుంది. గెలాక్సీ ద్రవ్యరాశిని ఒక నక్షత్రం యొక్క సగటు పరిమాణంతో విభజిస్తే, మనకు సమాధానం ఉంటుంది.

పాలపుంత

మా గెలాక్సీ పాలపుంత గురించి చాలా ఆసక్తిగా మీకు చెప్తాము. మనం నివసించే విశ్వం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

మమ్మల్ని రక్షించే వాతావరణం యొక్క పొరలలో ఒకటి అయానోస్పియర్. ఇది విద్యుత్తుతో ఛార్జ్ చేయబడిన పెద్ద సంఖ్యలో అణువులను మరియు అణువులను కలిగి ఉన్న ప్రాంతం. ఈ చార్జ్డ్ కణాలు బాహ్య అంతరిక్షం నుండి వచ్చే రేడియేషన్కు కృతజ్ఞతలు సృష్టించబడతాయి, ప్రధానంగా మన నక్షత్రం సూర్యుడి నుండి. ఈ రేడియేషన్ వాతావరణంలోని తటస్థ అణువులను మరియు గాలి అణువులను తాకి, వాటిని విద్యుత్తుతో ఛార్జ్ చేస్తుంది. అయానోస్పియర్ మానవులకు చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది మరియు అందువల్ల, మేము ఈ మొత్తం పోస్ట్‌ను దీనికి అంకితం చేయబోతున్నాము. అయానోస్పియర్ యొక్క లక్షణాలు, ఆపరేషన్ మరియు ప్రాముఖ్యత గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము వివరించబోతున్నాము. ప్రధాన లక్షణాలు సూర్యుడు నిరంతరం ప్రకాశిస్తుండగా, దాని కార్యకలాపాల సమయంలో అది పెద్ద మొత్తంలో విద్యుదయస్కాంత వికిరణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ రేడియేషన్ మన గ్రహం యొక్క పొరలపై పడుతుంది, అణువులను మరియు అణువులను విద్యుత్తుతో ఛార్జ్ చేస్తుంది. అన్ని కణాలు చార్జ్ అయిన తర్వాత, ఒక పొరను మనం అయానోస్పియర్ అని పిలుస్తాము. ఈ పొర మీసోస్పియర్, థర్మోస్పియర్ మరియు ఎక్సోస్పియర్ మధ్య ఉంది. ఇది భూమి యొక్క ఉపరితలం నుండి 50 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రారంభమవుతుందని మీరు చూడవచ్చు. ఈ సమయంలో ఇది ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఇది మరింత పూర్తి అవుతుంది మరియు ముఖ్యమైనది 80 కిమీ కంటే ఎక్కువ. అయానోస్పియర్ ఎగువ భాగాలలో మనం కనుగొన్న ప్రాంతాలలో, ఉపరితలం నుండి వందల కిలోమీటర్లు మనం పదివేల కిలోమీటర్ల అంతరిక్షంలోకి విస్తరించడాన్ని చూడవచ్చు, దీనిని మనం అయస్కాంత గోళం అని పిలుస్తాము. మాగ్నెటోస్పియర్ అనేది భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం (బంధం) మరియు దానిపై సూర్యుడి చర్య కారణంగా దాని ప్రవర్తన కారణంగా మనం ఈ విధంగా పిలిచే వాతావరణం. అయానోస్పియర్ మరియు మాగ్నెటోస్పియర్ కణాల చార్జీల ద్వారా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జీలు, మరొకటి మాగ్నెటిక్ ఛార్జీలు. అయానోస్పియర్ యొక్క పొరలు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా, అయానోస్పియర్ 50 కి.మీ వద్ద ప్రారంభమైనప్పటికీ, అది ఏర్పడే అయాన్ల ఏకాగ్రత మరియు కూర్పును బట్టి ఇది వేర్వేరు పొరలను కలిగి ఉంటుంది. గతంలో, అయానోస్పియర్ D, E మరియు F అక్షరాల ద్వారా గుర్తించబడిన అనేక విభిన్న పొరలతో రూపొందించబడిందని భావించారు. F పొరను F1 మరియు F2 అనే రెండు వివరణాత్మక ప్రాంతాలుగా విభజించారు. ఈ రోజు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధికి అయానోస్పియర్ కృతజ్ఞతలు మరింత జ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్నాయి మరియు ఈ పొరలు చాలా భిన్నంగా లేవని తెలిసింది. ఏదేమైనా, ప్రజలను మైకముగా మార్చకుండా ఉండటానికి, ప్రారంభంలో ఉన్న అసలు పథకం నిర్వహించబడుతుంది. అయానోస్పియర్ యొక్క విభిన్న పొరలను వాటి కూర్పు మరియు ప్రాముఖ్యతను వివరంగా చూడటానికి మేము కొంత భాగాన్ని విశ్లేషించబోతున్నాము. ప్రాంతం D ఇది మొత్తం అయానోస్పియర్‌లో అత్యల్ప భాగం. ఇది 70 నుండి 90 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకుంటుంది. ప్రాంతం D మరియు E మరియు F ప్రాంతాల కంటే భిన్నమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే దాని ఉచిత ఎలక్ట్రాన్లు రాత్రిపూట పూర్తిగా అదృశ్యమవుతాయి. ఆక్సిజన్ అయాన్లతో కలిపి అవి విద్యుత్తు తటస్థంగా ఉండే ఆక్సిజన్ అణువులను ఏర్పరుస్తాయి. ప్రాంతం E ఇది కెన్నెక్కీ-హెవిసైడ్ అని కూడా పిలువబడే పొర. అమెరికన్ ఇంజనీర్ ఆర్థర్ ఇ గౌరవార్థం ఈ పేరు పెట్టబడింది. కెన్నెల్లీ మరియు ఆంగ్ల భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆలివర్ హెవిసైడ్. ఈ పొర 90 కి.మీ నుండి ఎక్కువ లేదా తక్కువ విస్తరించి ఉంటుంది, ఇక్కడ పొర D 160 కి.మీ వరకు ముగుస్తుంది. ఇది D ప్రాంతంతో స్పష్టమైన వ్యత్యాసాన్ని కలిగి ఉంది మరియు అయానైజేషన్ రాత్రంతా ఉంటుంది. ఇది కూడా చాలా తగ్గిందని చెప్పాలి. ప్రాంతం F ఇది 160 కిమీ నుండి చివరి వరకు ఎత్తులో ఉంది. ఇది సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నందున ఉచిత ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న భాగం. అందువల్ల, ఇది ఎక్కువ రేడియేషన్‌ను గ్రహిస్తుంది. అయాన్ల పంపిణీలో మార్పు ఉన్నందున, దాని అయనీకరణ స్థాయి రాత్రి సమయంలో పెద్దగా మారదు. పగటిపూట మనం రెండు పొరలను చూడవచ్చు: ఒక చిన్న పొరను F1 అని పిలుస్తారు, అది పైకి ఉంటుంది మరియు మరొక అత్యంత అయనీకరణ ఆధిపత్య పొరను F2 అని పిలుస్తారు. రాత్రి సమయంలో రెండూ ఎఫ్ 2 పొర స్థాయిలో కలిసిపోతాయి, దీనిని ఆపిల్టన్ అంటారు. అయానోస్పియర్ యొక్క పాత్ర మరియు ప్రాముఖ్యత చాలా మందికి, విద్యుత్తు చార్జ్ అయిన వాతావరణం యొక్క పొరను కలిగి ఉండటం ఏదైనా అర్థం కాదు. అయితే, మానవాళి అభివృద్ధికి అయానోస్పియర్‌కు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఉదాహరణకు, ఈ పొరకు ధన్యవాదాలు మేము రేడియో తరంగాలను గ్రహం మీద వేర్వేరు ప్రదేశాలకు ప్రచారం చేయవచ్చు. మేము ఉపగ్రహాలు మరియు భూమి మధ్య సంకేతాలను కూడా పంపవచ్చు. అయానోస్పియర్ మానవులకు ప్రాథమికంగా ఉండటానికి చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ఇది బాహ్య అంతరిక్షం నుండి ప్రమాదకరమైన రేడియేషన్ నుండి మనలను రక్షిస్తుంది. అయానోస్పియర్‌కు ధన్యవాదాలు, నార్తరన్ లైట్స్ (లింక్) వంటి అందమైన సహజ దృగ్విషయాలను మనం చూడవచ్చు. ఇది వాతావరణంలోకి ప్రవేశించే ఖగోళ రాతి ద్రవ్యరాశి నుండి మన గ్రహాన్ని కూడా రక్షిస్తుంది. సూర్యుడు విడుదల చేసే కొన్ని UV రేడియేషన్ మరియు ఎక్స్-కిరణాలను గ్రహించడం ద్వారా మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి మరియు భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడానికి థర్మోస్పియర్ సహాయపడుతుంది. మరోవైపు, గ్రహం మరియు సూర్య కిరణాల మధ్య రక్షణ యొక్క మొదటి మార్గం ఎక్సోస్పియర్. చాలా అవసరమైన ఈ పొరలో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని పాయింట్లలో మనం 1.500 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను కనుగొనవచ్చు. ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, జీవించడం అసాధ్యం అనే వాస్తవం కాకుండా, అది ప్రయాణిస్తున్న ప్రతి మానవ మూలకాన్ని కాల్చేస్తుంది. మన గ్రహం తాకిన ఉల్కలలో ఎక్కువ భాగం విచ్ఛిన్నమై షూటింగ్ నక్షత్రాలను ఏర్పరుస్తుంది. మరియు ఈ శిలలు అయానోస్పియర్‌తో మరియు కొన్ని పాయింట్లలో కనిపించే అధిక ఉష్ణోగ్రతతో సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ వస్తువు కొంతవరకు ప్రకాశించేదిగా మరియు అగ్నితో చుట్టుముట్టబడి, అది విచ్ఛిన్నం అయ్యే వరకు కనిపిస్తుంది. ఈ రోజు మనకు తెలిసినట్లుగా మానవ జీవితం అభివృద్ధి చెందడానికి ఇది చాలా అవసరం. అందువల్ల, ఆమె లేకుండా మనం జీవించలేము కాబట్టి, ఆమెను మరింత క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం మరియు ఆమె ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడం చాలా ముఖ్యం.

అయానోస్పియర్

ఈ పోస్ట్‌లో అయానోస్పియర్ యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు మరియు మానవులకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటో మీకు చూపిస్తాము.

మెసియర్ కాటలాగ్

చార్లెస్ మెసియర్

ఈ వ్యాసంలో చార్లెస్ మెస్సియర్ జీవిత చరిత్ర మరియు దోపిడీలను మేము మీకు చూపిస్తాము. ఈ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త జీవితం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

మార్స్ యొక్క చంద్రులు

మార్స్ యొక్క చంద్రులు

ఈ పోస్ట్‌లో మార్స్ యొక్క చంద్రులు, వాటి లక్షణాలు, మూలం మరియు ఉత్సుకత ఏమిటో మీకు తెలియజేస్తాము. ఇకపై దాన్ని కోల్పోకండి!

ఎడ్మండ్ హాలీ జీవిత చరిత్ర

ఎడ్మండ్ హాలీ

ఈ పోస్ట్‌లో ఎడ్మండ్ హాలీ జీవిత చరిత్రను మీకు చూపిస్తాము. విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఆయన చేసిన అన్ని రచనలు మరియు అతని ఆవిష్కరణలను తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

సాటర్న్ రింగులు

శని యొక్క చంద్రులు

మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదీ తెలుసుకోండి మరియు శని చంద్రుల గురించి తెలియదు. రింగ్డ్ గ్రహం ఈ పోస్ట్‌లో లోతుగా కనుగొనబడింది. అది వదులుకోవద్దు!

బ్రైట్ సూపర్నోవా

సూపర్నోవా

సూపర్నోవా గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము వివరిస్తాము. నక్షత్ర పేలుళ్ల యొక్క ఉత్సుకత మరియు రహస్యాలు తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

చంద్రుడు మరియు దాని ఉపరితలం

అపోలో మిషన్లు

ఈ వ్యాసంలో మనం మానవత్వం కోసం అపోలో మిషన్ల యొక్క లక్షణాలు మరియు ప్రాముఖ్యతను వివరించబోతున్నాము.

విగ్రహంపై సమోస్ యొక్క అరిస్టార్కస్

సమోస్ యొక్క అరిస్టార్కస్

ఈ వ్యాసంలో అరిస్టార్కో డి సమోస్ యొక్క దోపిడీలు మరియు జీవిత చరిత్రను మేము వివరించాము. ఈ గణిత శాస్త్రవేత్త మరియు ఖగోళ శాస్త్రవేత్త గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

మనం మాత్రమే చూడగలిగే చంద్రుని ముఖం

చంద్రుని కదలికలు

చంద్రుడి కదలికలు మరియు అవి భూమిపై కలిగే పరిణామాలు ఏమిటో ఇక్కడ వివరంగా వివరించాము. వాటిని పూర్తిగా తెలుసుకోండి.

గ్రహశకలం

గ్రహశకలాలు

ఈ వ్యాసంలో మీరు గ్రహశకలాలు మరియు వాటి నిర్మాణం గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మీకు బోధిస్తాము. ఉల్కల గురించి మీ సందేహాలను కూడా మేము స్పష్టం చేస్తున్నాము.

ఎరాటోస్తేన్స్

ఎరాటోస్తేన్స్

ఈ పోస్ట్‌లో మీరు ఎరాటోస్తేనిస్ యొక్క మొత్తం జీవిత చరిత్రను కనుగొనవచ్చు. అతను చేసిన ఆవిష్కరణలు మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రానికి ఆయన చేసిన సహకారం గురించి తెలుసుకోండి.

గెలీలియో గెలీలీ మరియు ఖగోళ శాస్త్రానికి సహకారం

గెలీలియో గెలీలి

గెలీలియో గెలీలీ మొత్తం జీవిత చరిత్రను మేము మీకు చాలా వివరంగా చెబుతున్నాము. గెలీలియో యొక్క అన్ని జీవితం మరియు పనిని చూడటానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

పదార్థం మరియు యాంటీమాటర్ తాకిడి

యాంటీమాటర్

ఈ పోస్ట్‌లో మీరు యాంటీమాటర్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ కనుగొనవచ్చు. ఇక్కడ ప్రవేశించి దాని రహస్యాలు మరియు రహస్యాలను కనుగొనండి. అది వదులుకోవద్దు!

జోహాన్స్ కేప్లర్

జోహాన్స్ కేప్లర్

జోహన్నెస్ కెప్లర్ జీవిత చరిత్రను వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నమోదు చేయండి. కెప్లర్ యొక్క చట్టాలను రూపొందించిన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తను కలవండి.

ఆస్ట్రోలాబ్

ఆస్ట్రోలాబ్

ఆస్ట్రోలాబ్ అంటే ఏమిటి, దానిలో ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు ఏ రకాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నమోదు చేయండి. అది వదులుకోవద్దు!

బ్లాక్ హోల్ డైనమిక్స్

కృష్ణ బిలాలు

కాల రంధ్రాలు ఏమిటి మరియు అవి ఎలా ఏర్పడతాయో ఈ పోస్ట్‌లో వివరించాము. కాల రంధ్రాల యొక్క అపోహలను తొలగించడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

విశ్వం యొక్క భూమి కేంద్రం

జియోసెంట్రిక్ సిద్ధాంతం

జియోసెంట్రిక్ సిద్ధాంతం గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నమోదు చేయండి. దాని లక్షణాలను తెలుసుకోండి మరియు కొన్ని అంశాలను బైబిల్‌తో పోల్చండి.

విశ్వం యొక్క కేంద్రం యొక్క సిద్ధాంతం

నికోలస్ కోపర్నికస్

మేము నికోలస్ కోపర్నికస్ జీవిత చరిత్రను వివరంగా వివరించాము. ఇక్కడ ప్రవేశించి, సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతంపై ఆయన చేసిన పని గురించి తెలుసుకోండి.

నక్షత్రాల మధ్య దూరాన్ని కొలవండి

అజీముత్

అజిముత్, ఎలివేషన్ మరియు హెడ్డింగ్ యొక్క అంశాలు ఏమిటి మరియు అవి ఏమిటో మేము వివరించాము. అదనంగా, ఆకాశంలో కొలవవలసిన పరికరాలను మేము మీకు బోధిస్తాము.

భూమిని దాని కక్ష్యలో ఉంచడం

పెరిహెలియన్ మరియు అఫెలియన్

ఇక్కడ ప్రవేశించి, భూమి యొక్క సమతుల్యతలో పెరిహిలియన్ మరియు అఫెలియన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోండి. మేము మీకు ప్రతిదీ వివరంగా చెబుతాము.

హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్

హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్

హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ సైన్స్కు అందించిన లక్షణాలు, పరిణామం మరియు గొప్ప ఆవిష్కరణల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

ఇతర గ్రహాలపై జీవితం ఉనికి

ఫెర్మి పారడాక్స్

ఈ పోస్ట్‌లో మీరు ఫెర్మి పారడాక్స్ గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని వివరిస్తాము. జీవిత ఉనికికి సాధ్యమైన పరిష్కారాన్ని నమోదు చేయండి మరియు తెలుసుకోండి.

గియోర్డానో బ్రూనో

గియోర్డానో బ్రూనో

ఈ వ్యాసంలో మేము గియోర్డానో బ్రూనో యొక్క చరిత్ర మరియు విజయాలు వివరించాము. అతని జీవితం మరియు అతని క్రూరమైన మరణం గురించి ఎంటర్ చేసి తెలుసుకోండి.

వార్మ్ హోల్స్ యొక్క లక్షణం

వార్మ్ హోల్స్

ఈ వ్యాసంలో వార్మ్ హోల్స్ అంటే ఏమిటి మరియు అవి ఎలా పనిచేస్తాయో వివరిస్తాము. ఇక్కడ ప్రవేశించి దాని గురించి తెలుసుకోండి మరియు మేము సమయానికి తిరిగి ప్రయాణించగలిగితే.

ప్లానెట్ నెప్ట్యూన్

నెప్ట్యూన్ గ్రహం

నెప్ట్యూన్ గ్రహం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని మేము మీకు చెప్తాము. ఇది సౌర వ్యవస్థ నుండి చాలా దూరం ఉన్న గ్రహం. దాని అన్ని రహస్యాలను నమోదు చేయండి మరియు కనుగొనండి.

కాసియోపియా W ఆకారం

కాసియోపియా కూటమి

కాసియోపియా ఉత్తర అర్ధగోళంలో ఆకాశంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ నక్షత్రరాశులలో ఒకటి. ఇక్కడ ప్రవేశించండి మరియు దాని యొక్క అన్ని లక్షణాలు మరియు పురాణాలను తెలుసుకోండి.

హాలీ కామెట్

హాలీ కామెట్

హాలీస్ కామెట్ ఇప్పటివరకు చూడని అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది. ఈ వ్యాసంలో మీరు అతని గురించి మరియు అతని మూలం గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవచ్చు.

బ్లూ మూన్

బ్లూ మూన్

బ్లూ మూన్ అనేది ఒక ఖగోళ సంఘటన, ఒకే నెలలో రెండు పూర్తి చంద్రులు ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రవేశించండి మరియు దాని గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోండి.

ధ్రువ నక్షత్రం

ధ్రువ నక్షత్రం

ధ్రువ నక్షత్రం ఉర్సా మైనర్ కూటమికి చెందినది. ఇక్కడ ప్రవేశించండి మరియు దాని ఉపయోగం, చరిత్ర మరియు దానిని ఎలా గుర్తించాలో గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోండి.

సూర్యుడు ఉదయించే చోట

సూర్యుడు ఉదయించే చోట

సూర్యుడు ఎక్కడ ఉదయించాడో, ఎక్కడ అస్తమించాడో మనం ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ పోస్ట్‌లో మీరు ఈ అంశంపై వాస్తవికతను తెలుసుకోగలుగుతారు. లోపలికి వచ్చి ప్రతిదీ నేర్చుకోండి.

ఆకాశంలో కూటమి పెర్సియస్

పెర్సియస్ రాశి చరిత్ర

పెర్సియస్ ఆకాశంలో మనం చూసే నక్షత్రం దాని వెనుక గ్రీకు పౌరాణిక చరిత్ర ఉంది. మీరు ఆమెను కలవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

ఆకాశంలో నక్షత్రాలు

ఆకాశంలో నక్షత్రరాశులు

నక్షత్రరాశులు రాత్రి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు తీసుకునే inary హాత్మక ఆకారాలు. మేము వాటి గురించి ప్రతిదీ వివరంగా వివరించినందున ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

భూమి ఏర్పడటం

భూమి ఎలా సృష్టించబడింది

ఈ పోస్ట్‌లో మీరు భూమి ఎలా సృష్టించబడ్డారనే దాని గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవచ్చు. మా గ్రహం గురించి మరియు ఇది సంవత్సరాలుగా ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

యురేనస్ గ్రహం

యురేనస్ గ్రహం

యురేనస్ గ్రహం మన సౌర వ్యవస్థను తయారుచేసే వాటిలో ఒకటి, అలాగే చాలా రిమోట్లలో ఒకటి. మీరు అతని గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

భూమి కదలికలు

భూమి కదలికలు: భ్రమణం, అనువాదం, ప్రెసిషన్ మరియు న్యూటేషన్

భూమికి నాలుగు ప్రధాన కదలికలు ఉన్నాయి: భ్రమణం, అనువాదం, ప్రెసిషన్ మరియు న్యూటేషన్. వాటి గురించి చాలా ముఖ్యమైన ప్రతిదీ ఇక్కడ కనుగొనండి.

హబుల్ విశ్వం యొక్క విస్తరణకు తోడ్పాటు

ఎడ్విన్ హబుల్

ఎడ్విన్ హబుల్ ఒక శాస్త్రవేత్త, అతను ఇప్పటికీ ఖగోళ శాస్త్రానికి గొప్ప కృషి చేశాడు. అతని గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రవేశించండి.

పాన్స్పెర్మియా సిద్ధాంతం

పాన్స్పెర్మియా సిద్ధాంతం జీవితం యొక్క మూలం ఏమిటి?

భూమిపై జీవన మూలం గురించి చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. పాన్స్పెర్మియా సిద్ధాంతం గురించి తెలుసుకోండి. మీరు మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

ఫేసెస్ డి లా లూనా

ఫేసెస్ డి లా లూనా

అమావాస్య, మొదటి త్రైమాసికం, పౌర్ణమి మరియు చివరి త్రైమాసికం చంద్రుని యొక్క బాగా తెలిసిన దశలు. వాటి గురించి ప్రతిదీ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ప్లూటన్

"గ్రహం" ప్లూటో

ప్లూటో కనుగొనబడిన 75 సంవత్సరాల తరువాత ఒక గ్రహంగా పరిగణించబడింది. అన్ని లక్షణాలు మరియు ఉత్సుకతలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

నిహారిక

నిహారిక

నిహారికలు మన విశ్వంలో కనిపించే నక్షత్ర ధూళి మరియు వాయువు యొక్క మేఘాలు. ఈ పోస్ట్‌లో వారి శిక్షణ మరియు రకాలను తెలుసుకోండి.

ప్లానెట్ వీనస్

శుక్ర గ్రహం

మన సౌర వ్యవస్థలో శుక్రుడు గ్రహం సూర్యుడికి రెండవది. దీనికి మన గ్రహంతో పోలికలు ఉన్నాయి. మీరు గ్రహం గురించి ప్రతిదీ కనుగొనాలనుకుంటున్నారా?

సాటర్న్ గ్రహం

శని గ్రహం

సాటర్న్ గ్రహం మొత్తం సౌర వ్యవస్థలో అత్యంత ఆసక్తికరమైనది మరియు దాని వలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. మీరు అతని గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

ప్లానెట్ మార్స్

మార్స్

ఈ పోస్ట్‌లో మనం అంగారక గ్రహం యొక్క అన్ని లక్షణాలను మరియు జీవిత ఉనికిని లోతుగా విశ్లేషిస్తాము. ఎంటర్ మరియు అతని గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోండి.

ప్లానెట్ మెర్క్యురీ

మెర్క్యురీ గ్రహం

బుధ గ్రహం మన సౌర వ్యవస్థలో సూర్యుడికి అతిచిన్నది మరియు దగ్గరగా ఉంటుంది. దాని అన్ని లక్షణాలు మరియు ఉత్సుకతలను తెలుసుకోండి.

ప్లానెట్ బృహస్పతి

గ్రహం బృహస్పతి

బృహస్పతి గ్రహం మొత్తం సౌర వ్యవస్థలో అతిపెద్దది. ఈ వ్యాసంలో అన్ని లక్షణాలు, కూర్పు మరియు డైనమిక్స్ తెలుసుకోండి.

గ్రేట్ బేర్

గ్రేట్ బేర్

బిగ్ డిప్పర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ రాశి. దాని చరిత్ర అంతా తెలుసుకోండి, ఎలా చూడాలి మరియు ఈ వ్యాసంలో ఎక్కడ. ప్రవేశిస్తుంది :)

బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్దాంతం

బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్దాంతం

బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతటా ప్రసిద్ది చెందింది మరియు ఇది విశ్వం యొక్క మూలాన్ని వివరిస్తుంది. మీరు దానిని సంగ్రహించిన ఆకృతిలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ నమోదు చేయండి.

సిస్టెమా సోలార్

సౌర వ్యవస్థ

సౌర వ్యవస్థ గ్రహాలు, సూర్యుడు మరియు ఇతర వస్తువుల స