பார்ஹெலியன்

வளிமண்டல விளைவு

விசித்திரமான வளிமண்டல நிகழ்வுகளில் ஒன்று இருக்க வேண்டும் parhelion. இது சூரியனால் ஏற்படும் வளிமண்டல நிகழ்வு ஆகும், இருப்பினும் இது வானியல் தோற்றத்தின் ஒரு நிகழ்வாகவும் கருதப்படலாம். இது வழக்கமாக சில தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் கீழ் மற்றும் குறுகிய காலத்திற்கு தோன்றும்.

இந்த கட்டுரையில், பார்ஹெலியன் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு உருவாகிறது மற்றும் அது என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

பார்ஹெலியன் என்றால் என்ன

பார்ஹெலியன் நிகழ்வு

இது ஒரு வகையான வளிமண்டல நிகழ்வு ஆகும், இது சூரியனால் ஏற்படுகிறது. அவை ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மேகம் இருக்கும்போது சூரியனின் இருபுறமும் உருவாகும் இரண்டு சிறிய ஒளிரும். பார்ஹேலியன் ஏற்பட தேவையான மேகங்களின் வகைகள் சிரஸ் வகையாகும். இந்த மேகங்கள் ஒரு இழை தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன, அவற்றில் சில பருத்தி செதில்களாகத் தெரிகின்றன. இந்த வகை வளிமண்டல நிகழ்வுகள் ஏற்பட, இந்த வகை மேகங்கள் சிறிய ப்ரிஸங்களாக செயல்படும் பனி படிகங்களைக் கொண்டிருப்பதால் அவை இருக்க வேண்டும். இந்த சிறிய பனி படிகங்கள் சூரிய ஒளியின் ஒளிவிலகலுக்கு காரணமாகின்றன. இதன் பொருள் அவை சூரியனின் கதிர்களின் ஒரு பகுதியை பார்ஹேலியனை உருவாக்கும் மற்றொரு இடத்திற்கு திசை திருப்பும்.

இந்த சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் கிரகத்தின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே மிகவும் அரிதாகவே நிகழ்கின்றன. இந்த நிகழ்வு மேகத்தின் பின்னால் ஒரு சூரியனைப் பார்ப்பது போன்றது, ஆனால் உண்மையான சூரியனை விட பிரகாசமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறலாம். இந்த நிகழ்வு நிகழும்போது எப்போதுமே இரண்டு பார்ஹெலியோக்கள் காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் சூரியனின் ஒரு பக்கத்தில் சிரஸ் மேகங்கள் மட்டுமே உள்ளன மற்றும் ஒரு பார்ஹேலியன் மட்டுமே உருவாகிறது. அவை சூரியனைச் சுற்றியுள்ள ஒரு மாறுபட்ட ஒளிவட்டத்தின் ஒளிரும் புள்ளிகள் மட்டுமே. ஒளிவட்டம் முழுவதுமாகக் காணப்படுவது மிகவும் அரிது.

எதிர்பார்த்தபடி, இது ஒரு வளிமண்டல நிகழ்வு, அது எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. சில நேரங்களில் பார்ஹேலியன் ஒரு வட்ட வடிவ ஒளி இடமாக தோன்றும். இந்த வகையான வடிவங்களுடன் சூரியன் குறைவாக பிரகாசமாகத் தோன்றுகிறது. மறுபுறம், மற்ற நேரங்களில் நாம் செங்குத்தாக இன்னும் நீளமான அம்சத்தைக் காணலாம் அல்லது அது வானவில்லின் வண்ணங்களில் சிதைகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே வானவில் விட சிறிய துண்டுகளை நீங்கள் காண முடியும். இந்த துண்டுகளை நான் வானவில்லுடன் குழப்ப வேண்டும், ஏனெனில் பார்ஹெலியன் எப்போதும் சூரியனுக்கு அடுத்ததாக தோன்றும் வானவில் சூரியனுக்கு எதிரே வானவில் தோன்றும்.

பார்ஹெலியன் எப்போது தோன்றும்

சூரிய ஒளிவட்டம்

இந்த வளிமண்டல நிகழ்வு பற்றி எதுவும் தெரியாத தருணம் வரை, அது எதுவும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், பார்ஹெலியன் இருப்பதை நாம் அறிந்தவுடன், இந்த நிகழ்வை நாம் கவனிக்கத் தொடங்குகிறோம். அது தங்கியிருப்பதை விட அடிக்கடி காணலாம். இது பொதுவாக அந்தி அல்லது காலையில் சூரியன் அடிவானத்திற்கு கீழே இருக்கும்போது காணப்படுகிறது.

பார்ஹெலியன் பொதுவாக சூரியனில் இருந்து 22 டிகிரி சாய்வில் சரியாகத் தோன்றும், ஒளி கதிர்கள் பயனற்ற கோணத்தின் காரணமாக. இதை நீங்கள் காணலாம். பின்வருபவை செய்யப்படும் வானம்: முதல் விஷயம், கையை முழுமையாக முன்னோக்கி வைத்து கையைத் திறப்பது. சூரியன் கையால் மூடப்பட்டிருக்கும் போது, ​​சிறிய விரலின் நுனி குறிக்கும் இடத்தில் தோராயமாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் காணலாம். நம் உள்ளங்கையால் வானத்தை அளவிடுகிறோம் என்று கூறலாம். அந்த பகுதியில் சிரஸ் மேகங்கள் இருந்தால், பார்ஹெலியன் உருவாகும். இது சூரியனின் வலது மற்றும் இடது அல்லது இரண்டிலும் காணப்படுகிறது.

பார்ஹெலியோ என்ற சொல் கிரேக்க பாரா-ஹீலியோஸிலிருந்து வந்தது. இது சூரியனைப் போன்றது என்று பொருள் கொள்ளலாம். இது மிகவும் குறைவாக அடிக்கடி காணப்பட்டாலும், சில சந்தர்ப்பங்களில் சந்திர பார்ஹேலியனையும் காணலாம். விளைவு ஒன்றுதான், அதைப் பிடிக்க வழி. இதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு ப moon ர்ணமி இருக்கும்போது மட்டுமே அதைக் காண முடியும் மற்றும் சந்திரனில் இருந்து வரும் சிறிய ஒளியை விலக்கிக் கொள்ள சிரஸ் மேகங்கள் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.

வரலாறு

parhelion

இது மிக நீண்டதல்ல என்றாலும், இந்த நிகழ்வு பண்டைய காலங்களிலிருந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால், லா ரெபிலிகாவின் முதல் புத்தகத்தில் இது பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு தத்துவ உரையாடலில் ஈடுபடும் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை இங்கே காணலாம். இந்த உரையாடலில், ரோம் நகரில் காணப்பட்ட வளிமண்டல நிகழ்வு பற்றி ஒரு பாத்திரம் எவ்வாறு கேட்டது என்பதை நீங்கள் காணலாம். இந்த நிகழ்வு பர்ஹெலியோ என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் "இரண்டு சூரியன்களை" நிர்வாணக் கண்ணால் காணக்கூடிய ஒரு நிகழ்வைக் குறிக்கிறது.

இன்று முதல் இது உண்மை இல்லை என்பதை நாம் அறிவோம் அவை சூரிய ஒளியைப் பிரதிபலிக்கக் காரணமான பனி படிகங்களாகும்.

குளிர்காலத்தில் இந்த நிகழ்வு ஏன் அதிகம் என்று பலருக்குத் தெரியாது. குளிர்காலத்தின் நடுவில் நாம் வட அமெரிக்கா போன்ற உலகின் பல பகுதிகளிலும் -20 டிகிரி வெப்பநிலையை பதிவு செய்யலாம் என்பது புதிதல்ல. இந்த பகுதிகளில் தீவிர சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைக் கொண்ட ஒரு உறைபனி சூழல் உள்ளது, இது இந்த வகையான நிகழ்வுகளின் தலைமுறையை மேம்படுத்துவதற்கு ஏற்றது. பார்ஹெலியன் உருவாவதற்கு சிரஸ் மேகங்களில் பனி படிகங்கள் உருவாக வேண்டும்.

இருப்பினும், இந்த ஹாலோக்களுக்கு ரெயின்போவுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை, நாங்கள் முன்பு குறிப்பிட்டது போல. அவை எப்போதும் சூரியனுக்கு அடுத்ததாக வெளிப்படும், அதே நேரத்தில் வானவில் எதிர் பக்கத்தில் தோன்றும்.

தாக்கங்கள் மற்றும் விளைவுகள்

இந்த ஒளியியல் நிகழ்வு வானத்தில் எதைக் குறிக்கிறது. அதை நாம் நாமே நிறைய கேட்டுக்கொள்கிறோம். வானத்தின் நடுவில் ஒரு பார்ஹேலியன் தோன்றும் என்பது வானிலை நெருங்கும் போது ஏற்படக்கூடிய சில வானிலை மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறது. நாம் ஒரு பார்ஹேலியனைக் கண்டால் அது சாத்தியமாகும் குறுகிய கால மழையை வழங்கும் புயல்களில் தத்தளிக்கிறது. இந்த வகை நிகழ்வுகளை அடிக்கடி காணக்கூடிய உலகில் உள்ள பல விவசாயிகள், மோசமான வானிலையின் வருகையின் அடையாளமாக பார்ஹேலியனைக் கருதுபவர்களாக உள்ளனர். பல இடங்களில் சிரஸ் மேகங்கள் புயல்கள் தோன்றுவதற்கு முந்தைய நாட்களில் மட்டுமே உருவாகின்றன.

மற்ற நேரங்களில், ஒளிவட்டம் அதிக ஓவல் வடிவத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது, ​​12-24 மணிநேர காலப்பகுதியில் வானிலை மோசமடையும் என்று கணிக்க முடியும்.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் அதன் குணாதிசயங்களில் பார்ஹெலியன் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.