செனோசோயிக் சகாப்தம்: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

cenozoic விலங்குகள்

இன்று நாம் கடந்த காலத்திற்கு ஒரு பயணம் செல்லப் போகிறோம். ஆனால் ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அல்லது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அல்ல. நாங்கள் 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பயணிக்கப் போகிறோம். அதுதான் செனோசோயிக் இது பூமியின் வரலாற்றில் முக்கிய சகாப்தங்களில் மூன்றாவது ஒரு சகாப்தமாகும். கண்டங்கள் இன்றுள்ள உள்ளமைவைப் பெறுவதற்கான சிறந்த இடைவெளியாக இது இருந்தது. நாங்கள் அதை நினைவில் கொள்கிறோம் கண்ட சறுக்கல் கோட்பாடு மற்றும் தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் கண்டங்கள் நகரும் என்பதை விளக்குகின்றன.

செனோசோயிக்கில் நடந்த அனைத்து புவியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்த இடுகையில் நாங்கள் அனைவருக்கும் கூறுவோம்

செனோசோயிக் என்றால் என்ன?

புவியியல் நேரம்

உலகின் புவியியல், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் காலப்போக்கில் நிலையானவை அல்ல. பல ஆண்டுகளாக அவை உயிரினங்களைக் கடப்பது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் மாற்றங்கள் மூலம் உருவாகின்றன. மறுபுறம், பாறைகள் கண்டங்களுடன் நகர்ந்து, டெக்டோனிக் தகடுகளை உருவாக்கி அழிக்கின்றன.

செனோசோயிக் என்ற சொல் வந்தது கைனோசோயிக் என்ற சொல். இதை ஆங்கில புவியியலாளர் பயன்படுத்தினார் ஜான் பிலிப்ஸ் பானெரோசோயிக் ஏயோனின் முக்கிய உட்பிரிவுகளுக்கு பெயரிட.

டைனோசர்கள் காணாமல் போன தருணத்தை இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், செனோசோயிக் சகாப்தம் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். இது பாலூட்டிகளின் புரட்சியின் தொடக்கத்தைக் குறித்தது. கூடுதலாக, கண்டங்கள் இன்று பராமரிக்கப்படும் உள்ளமைவைப் பெற்றன மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உருவாகின. எங்கள் கிரகம் வழங்கிய புதிய சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள், இதுவரை அறியப்பட்ட முழு பனோரமாவையும் மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தன.

செனோசோயிக்கில் உள்ள விலங்குகள்

செனோசோயிக்கில் உள்ள விலங்குகள்

செனோசோயிக் காலத்தில், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் விரிவடைந்து அட்லாண்டிக் மலைத்தொடரை உருவாக்கியது. இந்தியா போன்ற சில நாடுகளில் பெரிய டெக்டோனிக் அதிர்ச்சிகள் ஏற்பட்டன இமயமலை உருவாவதற்கு. மறுபுறம், ஆப்பிரிக்க தட்டு ஐரோப்பிய திசையில் நகர்ந்து சுவிஸ் ஆல்ப்ஸை உருவாக்கியது. இறுதியாக, வட அமெரிக்காவில் அதே செயல்முறைகளால் ராக்கி மலைகள் உருவாக்கப்பட்டன.

பாறைகள் இந்த சகாப்தத்தில் இருந்த கண்டங்கள் கண்டங்களிலும் குறைந்த சமவெளிகளிலும் உருவாக்கப்பட்டன, அதிக அளவு கடினத்தன்மையைப் பெற்றன. ஆழமான அடக்கம், வேதியியல் டையஜெனீசிஸ் மற்றும் அதிக வெப்பநிலை ஆகியவற்றால் ஏற்படும் உயர் அழுத்தம் இதற்கு காரணம். மறுபுறம், இந்த சகாப்தத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய வண்டல் பாறைகள் தான். உலகின் எண்ணெயில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை இது வண்டல் பாறை வைப்புகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது.

செனோசோயிக் சகாப்தத்தின் பண்புகள்

டைனோசர்களின் அழிவு

இந்த சகாப்தம் டைனோசர்களின் அழிவுடன் நுழைந்ததிலிருந்து, கிரக மட்டத்தில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. முதலாவது பாலூட்டிகளின் பரிணாமம் மற்றும் விரிவாக்கம். டைனோசர்களை ஒரு போட்டியாகக் கொண்டிருக்காததன் மூலம், அவை உருவாகி பன்முகப்படுத்த முடிந்தது. மரபணு பரிமாற்றம் பாலூட்டிகளின் பெருக்கம் மற்றும் தழுவலை வெவ்வேறு சூழல்களுக்கு அதிகரிக்க உதவியது.

பொதுவாக, முழு பூமியிலும் விலங்கினங்களின் நீட்டிப்பு இருந்தது. டெக்டோனிக் தகடுகள் நிலையான இயக்கத்தில் உள்ளன, இந்த சகாப்தத்தில்தான் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் விரிவடைந்தது. இன்று மிகவும் பொருத்தமான மற்றும் இன்று முக்கியமான நிகழ்வுகள்:

 • முழு உலகத்தின் பெரிய மலைத்தொடர்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
 • முதல் ஹோமினிட்கள் தோன்றின.
 • துருவ தொப்பிகள் உருவாக்கப்பட்டன.
 • மனித இனம் அதன் தோற்றத்தை உருவாக்கியது.

இந்த சகாப்தம் எந்த காலங்களை உள்ளடக்கியது?

பனியுகம்

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி புவியியல் நேரம் ஒவ்வொரு சகாப்தமும் பல காலங்களால் ஆனது. செனோசோயிக் மூன்றாம் மற்றும் குவாட்டர்னரி என இரண்டு காலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை வெவ்வேறு சகாப்தங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மூன்றாம் காலம்

கண்டங்களின் ஒன்றியம் மற்றும் தற்போதைய மலைத்தொடர்களை உருவாக்குதல்

கண்டங்களின் ஒன்றியம் மற்றும் தற்போதைய மலைத்தொடர்களை உருவாக்குதல்

மேற்பரப்பிலும் கடலிலும் உள்ள வாழ்க்கை வடிவங்கள் தற்போதைய வடிவங்களுடன் ஒத்திருக்கும் முதல் காலகட்டம் இது. டைனோசர்கள் காணாமல் போனதால், பாலூட்டிகளும் பறவைகளும் கிரகத்தை ஆண்டன. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு எந்தவிதமான போட்டியும் இல்லை. இந்த நேரத்தில், தாவரவகைகள், ஒளிரும் விலங்குகள், மார்சுபியல்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் கூட இருந்தன.

நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல, இந்த காலம் வெவ்வேறு காலகட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

 • பேலியோசீன். துருவத் தொப்பிகளின் விளைவாக கிரகங்களின் குளிரூட்டலால் இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சூப்பர் கண்டம் பாங்கேயா இறுதியில் பிளவுபட்டு கண்டங்கள் இன்றைய வடிவத்தை எடுத்தன. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களின் வளர்ச்சியுடன் ஏராளமான பறவைகள் தோன்றின. மேலும், கிரீன்லாந்து வட அமெரிக்காவிலிருந்து விலகிச் சென்றது.
 • ஈசீன். இந்த நேரத்தில் மேலே குறிப்பிட்ட பெரிய மலைத்தொடர்கள் எழுந்தன. பாலூட்டிகள் மிகவும் வளர்ந்தன, அவை மிக முக்கியமான விலங்குகளாக மாறின. முதல் குதிரைகள் தோன்றி விலங்கினங்கள் பிறந்தன. திமிங்கலங்கள் போன்ற சில பாலூட்டிகள் கடல் சூழலுக்கு ஏற்றவை.
 • ஒலிகோசீன். இது டெக்டோனிக் தகடுகள் தொடர்ந்து மோதுந்து மத்தியதரைக் கடலை உருவாக்கியது. இமயமலை மற்றும் ஆல்ப்ஸ் போன்ற மலைத்தொடர்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
 • மியோசீன். அனைத்து மலைத்தொடர்களும் நிறைவடைந்து அண்டார்டிக் பனிக்கட்டி உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் பூமியில் பொதுவான காலநிலை குளிர்ச்சியாக இருந்தது. பல புல்வெளிகள் உலகம் முழுவதும் தோன்றி விலங்கினங்கள் உருவாகின.
 • ப்ளோசீன். இந்த நேரத்தில், பாலூட்டிகள் உச்சத்தை அடைந்து பரவின. காலநிலை குளிர்ச்சியாகவும் வறண்டதாகவும் இருந்தது, முதல் ஹோமினிட்கள் தோன்றின. போன்ற இனங்கள் ஆஸ்ட்ராலோபிதீசின்கள் மற்றும் ஹோமோ ஹபிலீஸ்  மற்றும் ஹோமோ எரக்டஸ், முன்னோர்கள் ஹோமோ சேபியன்ஸ்.

காலாண்டு காலம்

செனோசோயிக் சூழல்

இது நமக்குத் தெரிந்த மிக நவீன காலம். இது இரண்டு சகாப்தங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

 • ப்ளீஸ்டோசீன். இது பூமியின் முழு மேற்பரப்பில் கால் பகுதியை பரப்பியதால் இது பனி யுகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு பனி இல்லாத இடங்கள் மூடப்பட்டிருந்தன. இந்த காலகட்டத்தின் முடிவில் பல பாலூட்டிகள் அழிந்துவிட்டன.
 • ஹோலோசீன். பனி காணாமல் போகும் காலம் இது நிலப்பரப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் கண்ட அலமாரியை விரிவுபடுத்துகிறது. ஏராளமான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுடன் காலநிலை வெப்பமாக உள்ளது. மனிதர்கள் வளர்ந்து வேட்டையாடுதல் மற்றும் விவசாயத்தைத் தொடங்குகிறார்கள்.

செனோசோயிக் காலநிலை

கிரகத்தை ஆளும் பறவைகள்

கிரகம் குளிர்ந்த காலகட்டமாக செனோசோயிக் கருதப்பட்டது. இது நீண்ட நேரம் நீடித்தது. ஒலிகோசீன் காலத்தில் ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகாவிலிருந்து முற்றிலும் பிரிந்த பிறகு, காலநிலை கணிசமாக குளிர்ந்தது அண்டார்டிக் சர்க்கம்போலர் மின்னோட்டம் இது அண்டார்டிக் பெருங்கடலின் மகத்தான குளிரூட்டலை உருவாக்கியது.

மியோசீனின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியானதால் வெப்பமயமாதல் ஏற்பட்டது. காலநிலை குளிர்ந்த பிறகு, முதல் பனி யுகங்கள் தொடங்கியது.

இந்த தகவலுடன் எங்கள் கிரகத்தின் வரலாறு பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வீர்கள்


ஒரு கருத்து, உங்களுடையதை விட்டு விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   ஜார்ஜ் அவர் கூறினார்

  நான் உங்கள் பக்கத்தை விரும்புகிறேன் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுங்கள். எனக்குத் தெரியாத பல விஷயங்களை என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது ...