ஸ்லீட்

ஸ்லீட்

எல்லா நேரங்களிலும் இருக்கும் வளிமண்டல நிலைமைகளைப் பொறுத்து, நாம் எப்போதும் ஒரு சரியான வகை மழைப்பொழிவைக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதாவது, எப்போதும் மழை, பனி அல்லது ஆலங்கட்டி மழை இருக்க முடியாது, ஆனால் அதுவும் உள்ளது ஸ்லீட். இது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு, இதில் மழை வடிவத்தில் மழைப்பொழிவு உள்ளது பனி. இந்த நிகழ்வு ஏற்பட, சில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளிமண்டல நிலைமைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். கூடுதலாக, இந்த வகை வானிலை நிகழ்வு ஸ்லீட் போன்ற மோசங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த இடுகையில் ஸ்லீட் மற்றும் ஸ்லீட் பற்றி இதையெல்லாம் தெளிவுபடுத்துவோம்.

ஸ்லீட் என்றால் என்ன, அது எப்போது நிகழ்கிறது?

ஸ்லீட் மழை

சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் மாறுபடும் நேரங்கள் உள்ளன. எங்களுக்குத் தெரியும், எல்லா நேரங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளை நிர்வகிக்கும் வெவ்வேறு வானிலை மாறிகள். இன் மதிப்புகளைப் பொறுத்து வளிமண்டல அழுத்தம், வெப்பநிலை, காற்று ஆட்சி, மேகமூட்டம், ஈரப்பதம், முதலியன. ஒரு வகை மழைப்பொழிவு அல்லது மற்றொரு வகை இருக்கலாம். மிகவும் பொதுவான விஷயம் என்னவென்றால், வெப்பநிலை 0 டிகிரிக்கு மேல் மற்றும் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தால், மழை வடிவத்தில் மழை பெய்யும்.

மறுபுறம், வெப்பநிலை 0 டிகிரியை விடக் குறைவாக இருந்தால் அல்லது நாம் அதிக உயரத்தில் இருந்தால், அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் இடத்தில், பனி வடிவத்தில் மழைப்பொழிவு நிகழ்கிறது என்பது அடிக்கடி நிகழ்கிறது. இருப்பினும், இந்த அடிக்கடி சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் வானிலை அறிவியலின் "எங்கள் தந்தை" ஆக இருக்க வேண்டியதில்லை, ஆனால் ஸ்லீட் போன்ற விதிவிலக்குகள் உள்ளன.

ஸ்லீட் என்பது ஒரு வகை மழைப்பொழிவு, இதில் மழையும் பனியும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கின்றன. மழைப்பொழிவின் ஒரு பகுதி உறைந்திருக்கும், மற்றொன்று நீர் துளிகள் அல்லது சிறிய பனி படிகங்களை உருவாக்குகிறது. பனி நீர் உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கு சில சரியான சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் இருக்க வேண்டும். பனி உருகத் தொடங்கும் அளவுக்கு காற்று சூடாக இருக்கும்போது மட்டுமே அவை நிகழ்கின்றன, ஆனால் அதை முழுமையாக உருகாமல். இந்த வகை காற்று உயரம், ஈரப்பதம் மற்றும் காற்று ஆட்சி ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. காற்றின் வெப்பநிலை சிறந்ததாக இருந்தாலும் ஸ்லீட் எப்போதும் ஏற்படாது அதனால் நீர் உருகத் தொடங்குகிறது, ஆனால் முழுமையாக உருகாது.

செதில்களாக அழைக்கப்படும் பனி படிகங்கள் நெருக்கமாக பார்க்கும்போது அறுகோண வடிவத்தில் இருக்கும்.

ஸ்லீட் பண்புகள்

ஸ்லீட் வீழ்ச்சி

ஸ்லீட் பொதுவாக தரையில் கடினமாவதில்லை, ஆனால் மேகங்களிலிருந்து கீழே வருவதால் தோற்றத்தை பெறுகிறது. பொதுவாக, மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பூஜ்ஜிய டிகிரிக்குக் குறைவாக இருந்தால், செதில்களே மேற்பரப்பில் விழுந்தவுடன் கடினமாக்கி ஒரு பனி படிகத்தை உருவாக்கக்கூடும். மறுபுறம், தரையில் இந்த செதில்களை முடக்குவது பனி அல்லது உறைபனியின் தாள்களாக நமக்குத் தெரிந்ததை உருவாக்கும்.

சில வானிலை ஆய்வாளர்களுக்கு, ஸ்லீட் என்பது மழைப்பொழிவின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் நீர் ஓரளவு உறைந்திருக்கும், ஆனால் அது படிக வடிவமாக இருக்க வேண்டியதில்லை. அதாவது, இந்த வகை மழைப்பொழிவில் உங்களுக்கு பொதுவான அறுகோண முறை தேவையில்லை.

இந்த வகை மழையில் ஏற்படும் பனி இது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது மற்றும் அத்தகைய சிக்கலான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதில்லை. ஸ்னோஃப்ளேக்கை உருகுவதற்கு வெப்பநிலை சூடாக இருக்கும்போது, ​​ஆனால் அதை தண்ணீராக மாற்றாமல் இந்த நேர்த்தியான அமைப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகையால், ஸ்லீட்டின் போது, ​​படிகமாக மாறாமல் பனி வடிவத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு சொட்டு நீர் உருகுவதைக் காணலாம் மற்றும் சில ஸ்னோஃப்ளேக்குகள், தடிமனாக இருப்பதால், காலப்போக்கில் கரைந்து, அவற்றின் முக்கிய கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கவில்லை.

பார்வையில் இது ஒரு சாதாரண வகை பனி போல் தெரிகிறது, ஆனால் நெருக்கமாக அல்லது நுண்ணோக்கின் கீழ் பார்க்கும்போது, ​​ஆலங்கட்டிக்கு ஒத்த தானியங்கள் இருப்பதைக் காணலாம் அறுகோண அமைப்புடன் முழு பனி படிகங்களுக்கு பதிலாக. இந்த வழக்கில் அவை சிறிய உருவமற்ற பனி.

இந்த மழைப்பொழிவுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு முக்கியமாக கலவையில் காணப்படுகிறது. நீர் துளிகள் கலவையில் திரவமாக உள்ளன, ஆலங்கட்டி ஒரு திட நிலையில் தண்ணீரைக் கொண்டுள்ளது, மற்றும் பனி நீர் உருவமற்ற பனி மற்றும் ஸ்னோஃப்ளேக்குகளுடன் விளையாடுகிறது.

ஸ்லீட் என்றால் என்ன

ஸ்லீட்

பனி நீரை வெவ்வேறு நிலைகளில் கொடுக்கலாம். ஈரப்பதம், வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் பிற வானிலை மாறிகள் மற்றும் ஆகையால், காற்றின் ஆட்சி ஒரு ஸ்லீட்டை ஏற்படுத்துகிறது, இது ஒரு அமைதியாக மாற்ற மிகவும் அமைதியாக இருக்கும். ஸ்லீட் என்பது ஒரு ஸ்லீட் புயலைத் தவிர வேறில்லை.

இது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வாகும், இதில் நீர் மற்றும் பனியின் புயலை நாம் அவதானிக்க முடியும், இது கட்டமைப்புகளுடன் நன்றாக இருக்கிறது மற்றும் வலுவாகவும் இடம்பெயர்ந்து காற்றின் செயலால் இடம்பெயர்கிறது. இதனால் ஸ்லீட் ஏற்படலாம், தொடர்புடைய ஈரப்பதம் 100% ஆக இருக்க வேண்டும் மற்றும் காற்று பூஜ்ஜிய டிகிரிக்கு கீழே இருக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில், ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் உருவமற்ற பனியாக உருக வைக்கும் காரணி காற்று மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் வீழ்ச்சி. பொதுவாக, இந்த நிகழ்வு ஒரு சண்டையுடன் தோன்றும்.

இது பொதுவாக உயர்ந்த மலை இடங்களில் நிகழ்கிறது, அங்கு வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் அது அதிக உயரத்தில் அமைந்துள்ளது மற்றும் மரங்களின் அடர்த்தி காரணமாக ஈரப்பதத்தை அதிகமாக வைத்திருக்க முடியும். இது தாவரங்கள் மற்றும் அதன் வகையைப் பொறுத்தது. அடர்த்தி புதர் என்றால் அது ஈரப்பதத்தை அதிகமாக பராமரிக்க முடியாது. இந்த ஈரப்பதம் மதிப்புகள் ஏற்பட, அதிக ஈரப்பதம் தேவைப்படுகிறது, இது முக்கியமாக பெரிய அடர்த்தி மற்றும் உயரத்தின் காடுகள் நிறைந்த பகுதிகளால் உருவாகிறது.

ஈரப்பதம், புயல் மற்றும் உயரத்தில் குறைந்த அழுத்தம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, ஒரு பனிப்புயல் புயலை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு வலுவான காற்று இருக்கும், அதே நேரத்தில் உருவமற்ற பனியின் செதில்களும் உருகும். இந்த நிகழ்வு இலையுதிர்காலத்திலும் குளிர்காலம் மற்றும் வசந்த காலத்திலும் நடைபெறுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட உறைபனி இருக்கும் போது வசந்த காலத்தில் இது அடிக்கடி நிகழ்கிறது மற்றும் பல தாவரங்களின் பூக்கும் மற்றும் வளர்ச்சி நேரம் காரணமாக காடுகளின் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும்.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, இயற்கையில் தனித்துவமான குணாதிசயங்களால் முற்றிலும் குறிக்கப்பட்ட மற்றும் நிறுவப்பட்ட எந்த நிகழ்வும் இல்லை. நிகழ்வுகளை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்காக அவற்றை வகைப்படுத்துகிறோம்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.