வெகுஜன அழிவுகள்

டைனோசர்கள்

நமது கிரகம் 4.500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பரிணாம வளர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில், பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன, அவை பல உயிரினங்களின் அழிவை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த காலகட்டங்கள் வெகுஜன அழிவுகள் அவை பூமிக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல. இந்த கூறுகள் நடைமுறையில் அந்த நேரத்தில் இருந்த அனைத்து உயிரினங்களிலும் உச்சத்தை அடைந்தன.

வெகுஜன அழிவுகள், அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் கிரகத்தின் வரலாற்றில் அவை பெற்ற முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

வெகுஜன அழிவுகள் என்றால் என்ன

உலக வெகுஜன அழிவுகள்

முதலாவதாக, சந்ததிகளை இனப்பெருக்கம் செய்து விட்டுச்செல்லக்கூடிய மாதிரிகள் கிரகத்தில் எங்கும் இல்லாதபோது ஒரு இனம் அழிந்துவிடும் என்பதை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போது, ​​வெகுஜன அழிவுகள் மூன்று வகையான அழிவுகளில் ஒன்றாகும். அவை என்ன அழைக்கப்படுகின்றன மற்றும் அவற்றின் வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை இங்கே பார்ப்போம்:

  • பின்னணி அழிவு: அவை அனைத்து உயிரியங்களிலும் தோராயமாக நிகழ்கின்றன மற்றும் படிப்படியாக மறைந்துவிடும்.
  • வெகுஜன அழிவுகள்: ஒரு புவியியல் பகுதியில் வசிக்கும் மற்றும் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்படும் உயிரினங்களின் எண்ணிக்கையில் வியத்தகு குறைப்பு ஏற்படுகிறது.
  • பேரழிவு வெகுஜன அழிவுகள்: அவை உலக அளவில் உடனடியாக நிகழ்கின்றன, இதன் விளைவாக, உயிரினங்களின் பல்லுயிர் பெருமளவில் குறைகிறது.

வெகுஜன அழிவுக்கான காரணங்கள்

வெகுஜன அழிவுகள்

முந்தைய பகுதியைப் படித்த பிறகு, வெகுஜன அழிவுகள் ஏன் நிகழ்கின்றன அல்லது உயிரினங்களின் வெகுஜன அழிவுக்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். இனங்கள் மறைவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன, ஆனால் அவற்றில் சில இங்கே உள்ளன.

உயிரியல் காரணங்கள்

இங்குதான் அவர்கள் விளையாடுகிறார்கள் இனங்களின் பண்புகள் மற்றும் அவற்றுக்கிடையே சாத்தியமான உள்ளூர்வாதம் மற்றும் போட்டி. இந்த வழியில், சில இனங்கள், குறிப்பாக அவற்றின் எல்லைக்குள் ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள், மற்றவற்றை இடமாற்றம் செய்து அவற்றை அழிவுக்குத் தள்ளும். பெரும்பாலும் பின்னணி காணாமல் போவது இந்த வகையான காரணங்களுக்காக ஏற்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் காரணங்கள்

சுற்றுச்சூழல் காரணங்கள் பின்வருமாறு: வெப்பநிலை மாற்றங்கள், கடல் மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உயிர்வேதியியல் சுழற்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், தட்டு இயக்கம், தட்டு டெக்டோனிக்ஸ், முதலியன இந்த வழக்கில், இனங்கள் புதிய வாழ்க்கை நிலைமைகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்க முடியாவிட்டால், அது அழிந்துவிடும். அதன் பங்கிற்கு, எரிமலை செயல்பாடு சுற்றுச்சூழல் காரணங்களின் ஒரு பகுதியாகும், இது பெரும்பாலும் வெகுஜன அழிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

வேற்று கிரக காரணங்கள்

நாம் செவ்வாய் கிரகங்கள் அல்லது யுஎஃப்ஒக்களைக் குறிப்பிடவில்லை, ஆனால் பூமியின் மேற்பரப்பில் சிறுகோள்கள் மற்றும் விண்கற்களின் தாக்கத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறோம். இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில், அழிவுகள் தாக்கத்தின் போது மற்றும் அதற்குப் பிறகு நிகழ்ந்தன, ஏனெனில் தாக்கத்திற்குப் பிறகு அவை வளிமண்டலத்தின் கலவையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது, மற்ற விளைவுகள் மத்தியில். இந்த வகையான காரணங்களால், டைனோசர்களின் அழிவு நிகழ்ந்ததாக நம்பப்படுவது போல, பேரழிவுகரமான வெகுஜன அழிவுகள் நிகழ்ந்தன.

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட காரணங்கள்

அவை முற்றிலும் மனித நடத்தையால் ஏற்படக்கூடிய காரணங்கள். உதாரணத்திற்கு, விவசாயம், சுரங்கம், எண்ணெய் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் வனவியல், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, அயல்நாட்டு இனங்களின் அறிமுகம், காட்டு இனங்களை வேட்டையாடுதல் மற்றும் கடத்துதல் மற்றும் புவி வெப்பமடைதல் ஆகியவை மனிதர்களால் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளாகும், அவை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உயிரினங்களின் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும்.

பூமியின் வரலாற்றில் வெகுஜன அழிவுகள்

விண்கல்

பூமியின் வரலாற்றில் எத்தனை வெகுஜன அழிவுகள் நிகழ்ந்தன என்று உங்களால் கற்பனை செய்ய முடியுமா? நிச்சயமாக ஐந்து வெகுஜன அழிவுகள் இருந்தன. பல விஞ்ஞானிகள் கூட நாம் ஆறாவது வெகுஜன அழிவை சந்திக்கிறோம் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த பகுதியில், எந்த புவியியல் காலத்தில், எவ்வளவு காலம், ஏன் ஒவ்வொரு வெகுஜன அழிவு ஏற்பட்டது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம்.

ஆர்டோவிசியன்-சிலூரியன் அழிவு

முதல் வெகுஜன அழிவு சுமார் 444 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்தது. இது 500.000 முதல் 1 மில்லியன் ஆண்டுகள் வரை நீடித்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இதனால் 60% க்கும் அதிகமான உயிரினங்கள் அழிந்துவிட்டன. இந்த அழிவுக்கு என்ன காரணம் என்று பல கோட்பாடுகள் உள்ளன, சூப்பர்நோவா வெடிப்பு கடல் மட்டத்திலும் ஓசோன் படலத்திலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது என்று வலுவான கூற்று உள்ளது.

டெவோனியன்-கார்பனிஃபெரஸ் அழிவு

இது சுமார் 360 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது மற்றும் 70% க்கும் அதிகமான உயிரினங்கள் அழிந்துவிட்டன. 3 மில்லியன் ஆண்டுகள் நீடித்த இந்த அழிவு நிகழ்வு, வெப்பப் புள்ளிகள் மற்றும் எரிமலை பெல்ட்களிலிருந்து உருவாகும் பூமியின் மேலோட்டத்திற்குக் கீழே ஆழமான மேன்டில் ப்ளூம்களின் வெடிப்புடன் தொடங்கியதாகக் கருதப்படுகிறது.

பெர்மியன்-ட்ரயாசிக் அழிவு

இந்த நிகழ்வு சுமார் 250 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்தது மற்றும் ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகள் நீடித்தது. சமநிலை, 95% கடல்வாழ் உயிரினங்களும் 70% நில உயிரினங்களும் அழிந்துவிட்டன. சரியான காரணம் தெரியவில்லை, ஆனால் இது எரிமலை செயல்பாடு, பூமியின் மையத்தில் இருந்து வெளியாகும் வாயுக்கள் மற்றும் சிறுகோள் தாக்கங்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ட்ரயாசிக்-ஜுராசிக் அழிவு

260 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்த மில்லியன் ஆண்டு வெகுஜன அழிவு நிகழ்வு 70% உயிரினங்களை அழித்துவிட்டது. பாங்கேயாவின் உடைவு மற்றும் அடுத்தடுத்த எரிமலை வெடிப்புகள் ஏன் என்பதை விளக்கும் கோட்பாடுகள்.

கிரெட்டேசியஸ் - மூன்றாம் நிலை அழிவு

இது 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது மற்றும் பூமியில் வசித்த டைனோசர்களின் இனங்கள் அழிந்துவிட்டதால், இது மிகவும் பிரபலமான வெகுஜன அழிவு நிகழ்வாகும். ஏன் என்பதை விளக்குவதற்கு பல கோட்பாடுகள் உள்ளன, பெரும்பாலும் அதிக எரிமலை செயல்பாடு மற்றும் பெரிய சிறுகோள்களின் தாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த நிகழ்வின் தனித்தன்மை என்னவென்றால், இது டைனோசர்களை மட்டுமல்ல, ஆனால் 70% க்கும் அதிகமான உயிரினங்களுக்கு, அது 30 நாட்கள் மட்டுமே நீடித்தது.

ஹோலோசீன் வெகுஜன அழிவு அல்லது ஆறாவது வெகுஜன அழிவு

விலங்குகளின் வெகுஜன அழிவுகள்

இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வு பல சர்ச்சைகளை உருவாக்கியுள்ளது, அது உடனடியாக நடக்கும் என்பதால் மட்டுமல்ல, அதன் காரணங்கள் வெறுமனே உருவாக்கப்பட்டன. உண்மையில் மனித செயல்பாட்டின் வளர்ச்சியிலிருந்து உயிரினங்களின் அழிவு விகிதம் அதிகரித்து வருகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, பாலூட்டிகள் வழக்கத்தை விட 280 மடங்கு அதிகமாக அழிந்து வருகின்றன. மேலும், கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் (200 ஆண்டுகள்) அழிந்துபோன உயிரினங்கள் 28.000 ஆண்டுகளுக்குள் அழிந்துவிட வேண்டும் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, நாம் ஆறாவது வெகுஜன அழிவை எதிர்கொள்கிறோம் என்பது இன்னும் தெளிவாகிறது.

பூமியின் வரலாற்றில் இந்த வெகுஜன அழிவுகள் பற்றிய நமது புரிதலை முடிக்க, வெகுஜன அழிவுகளின் காலவரிசையை கீழே வழங்கியுள்ளோம்.

இந்த தகவலின் மூலம் நீங்கள் வெகுஜன அழிவுகள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

பூல் (உண்மை)