வளிமண்டல அழுத்தம் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு இயங்குகிறது?

வளிமண்டல அழுத்தம்

வானிலை அறிவியலில், வளிமண்டல அழுத்தம் காலநிலையின் நடத்தை கணிக்கும்போது மற்றும் படிக்கும்போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. மேகங்கள், சூறாவளிகள், புயல்கள், காற்று போன்றவை. அவை பெரும்பாலும் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மாற்றங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

இருப்பினும், வளிமண்டல அழுத்தம் என்பது உறுதியான ஒன்று அல்ல, நிர்வாணக் கண்ணால் காணக்கூடிய ஒன்று, எனவே இந்த கருத்தை புரிந்துகொள்ளும் பலர் உள்ளனர், ஆனால் அது உண்மையில் என்னவென்று தெரியவில்லை.

வளிமண்டல அழுத்தம் என்றால் என்ன?

இல்லை என்று தோன்றினாலும் காற்று கனமானது. நாம் அதில் மூழ்கி இருப்பதால் காற்றின் எடை பற்றி எங்களுக்குத் தெரியாது. நாம் ஒரு வாகனத்தில் நடக்கும்போது, ​​ஓடும்போது அல்லது சவாரி செய்யும்போது காற்று எதிர்ப்பை வழங்குகிறது, ஏனென்றால், தண்ணீரைப் போலவே, இது நாம் பயணிக்கும் ஒரு ஊடகம். நீரின் அடர்த்தி காற்றை விட அதிகமாக உள்ளது, அதனால்தான் தண்ணீரில் நகர்த்துவது எங்களுக்கு மிகவும் கடினம்.

எப்படியோ, காற்று நம் மீதும் எல்லாவற்றிலும் ஒரு சக்தியை செலுத்துகிறது. எனவே, பூமியின் மேற்பரப்பில் வளிமண்டல காற்றினால் செலுத்தப்படும் சக்தியாக வளிமண்டல அழுத்தத்தை நாம் வரையறுக்கலாம். கடல் மட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது பூமியின் மேற்பரப்பின் உயரம், காற்று அழுத்தம் குறைகிறது.

வளிமண்டல அழுத்தம் எந்த அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது?

பூமியின் மேற்பரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் காற்றின் எடை காரணமாக வளிமண்டல அழுத்தம் இருந்தால், அதிக புள்ளி, அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் என்று நாம் கருத வேண்டும், ஏனெனில் ஒரு யூனிட்டுக்கு காற்றின் அளவும் குறைவாக இருக்கும். மேலே. வளிமண்டல அழுத்தம் வேகம், எடை போன்றவை அளவிடப்படுகிறது. இது அளவிடப்படுகிறது வளிமண்டலங்கள், மில்லிபார்கள் அல்லது மிமீ எச்ஜி (பாதரசத்தின் மில்லிமீட்டர்). பொதுவாக கடல் மட்டத்தில் இருக்கும் வளிமண்டல அழுத்தம் ஒரு குறிப்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அங்கு 1 வளிமண்டலம், 1013 மில்லிபார் அல்லது 760 மிமீ எச்ஜி மதிப்பு மற்றும் ஒரு லிட்டர் காற்று 1,293 கிராம் எடையைக் கொண்டுள்ளது. வானிலை ஆய்வாளர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் அலகு மில்லிபார்ஸ் ஆகும்.

வளிமண்டல அழுத்தம் அளவீடுகளின் சமநிலைகள்

வளிமண்டல அழுத்தம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது?

ஒரு திரவத்தின் அழுத்தத்தை அளவிட, அழுத்தம் அளவீடுகள். மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது திறந்த குழாய் மனோமீட்டர். இது அடிப்படையில் ஒரு U- வடிவ குழாய் ஆகும், இது ஒரு திரவத்தைக் கொண்டுள்ளது. குழாயின் ஒரு முனை அளவிட வேண்டிய அழுத்தத்தில் உள்ளது, மற்றொன்று வளிமண்டலத்துடன் தொடர்பில் உள்ளது.

பாரா காற்றழுத்தமானிகளை பயன்படுத்தி காற்று அல்லது வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடவும். பல்வேறு வகையான காற்றழுத்தமானிகள் உள்ளன. சிறந்த அறியப்பட்ட டோரிசெல்லி கண்டுபிடித்த பாதரச காற்றழுத்தமானி. இது ஒரு மூடிய கிளையுடன் கூடிய U- வடிவ குழாய் ஆகும், அதில் வெற்றிடம் வரையப்பட்டுள்ளது, இதனால் இந்த கிளையின் மிக உயர்ந்த பகுதியில் உள்ள அழுத்தம் பூஜ்ஜியமாகும். இந்த வழியில், திரவ நெடுவரிசையில் காற்றினால் செலுத்தப்படும் சக்தியை அளவிட முடியும் மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட முடியும்.

வளிமண்டல அழுத்தம் இவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது

நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல, வளிமண்டல அழுத்தம் பூமியின் மேற்பரப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் காற்றின் எடை காரணமாக இருக்கிறது, எனவே, இந்த புள்ளி அதிகமாக உள்ளது, குறைந்த அழுத்தம், குறைவான காற்றின் அளவு இருப்பதால். வளிமண்டல அழுத்தம் உயரத்தில் குறைகிறது என்று நாம் கூறலாம். உதாரணமாக, ஒரு மலையில், உயரத்தின் வேறுபாடு காரணமாக, ஒரு கடற்கரையில் மிக உயர்ந்த பகுதியின் காற்றின் அளவு குறைவாக உள்ளது.

மற்றொரு சரியான உதாரணம் பின்வருமாறு:

கடல் மட்டம் ஒரு குறிப்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது, எங்கே வளிமண்டல அழுத்தம் 760 மிமீ எச்ஜி மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. வளிமண்டல அழுத்தம் உயரத்தில் குறைகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க, கடல் மட்டத்திலிருந்து 1.500 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு மலைக்குச் செல்கிறோம். நாங்கள் அளவீட்டை மேற்கொள்கிறோம், அந்த உயரத்தில், வளிமண்டல அழுத்தம் 635 மிமீ எச்ஜி என்று மாறிவிடும். இந்த சிறிய பரிசோதனையின் மூலம், மலையின் உச்சியில் இருக்கும் காற்றின் அளவு கடல் மட்டத்தில் இருப்பதை விட குறைவாக உள்ளதா என்பதை நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம். மேற்பரப்பில் காற்றால் செலுத்தப்படும் சக்தி மற்றும் எங்களுக்கு குறைவாக உள்ளது.

உயரத்தில் வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மாறுபாடு

வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் உயரம்

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், வளிமண்டல அழுத்தம் உயரத்தில் விகிதாசாரமாகக் குறையாது காற்று என்பது மிகவும் சுருக்கக்கூடிய ஒரு திரவம் என்பதால். தரை மேற்பரப்புக்கு மிக நெருக்கமான காற்று காற்றின் சொந்த எடையால் சுருக்கப்படுகிறது என்பதை இது விளக்குகிறது. அதாவது, காற்றின் முதல் அடுக்குகள் தரையில் நெருக்கமாக உள்ளன அதிக காற்றைக் கொண்டுள்ளது இது மேல் காற்றால் அழுத்தப்படுவதால் (மேற்பரப்பில் உள்ள காற்று அடர்த்தியானது, ஏனெனில் ஒரு யூனிட் தொகுதிக்கு அதிக காற்று இருப்பதால்), எனவே மேற்பரப்பில் அழுத்தம் அதிகமாக உள்ளது மற்றும் அதன் அளவிலிருந்து விகிதாச்சாரத்தில் குறையாது காற்று உயரத்தில் சீராக குறையாது.

இந்த வழியில் நாம் கடல் மட்டத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பது, உயரத்தில் ஒரு சிறிய ஏற்றம் ஏற்படுவது என்று சொல்லலாம் அழுத்தத்தில் ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி, நாம் உயரும்போது, ​​அதே அளவிற்கு வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவதை அனுபவிக்க நாம் மிக அதிகமாக செல்ல வேண்டும்.

உயரத்தில் காற்று அடர்த்தி

உயரத்தில் காற்று அடர்த்தி

கடல் மட்டத்தில் உள்ள அழுத்தம் என்ன?

கடல் மட்டத்தில் வளிமண்டல அழுத்தம் 760 மிமீ Hg, 1013 மில்லிபார்களுக்கு சமம். அதிக உயரம், குறைந்த அழுத்தம்; உண்மையில் நாம் மேலே செல்லும் ஒவ்வொரு மீட்டருக்கும் 1 எம்பி குறைக்கப்படுகிறது.

வளிமண்டல அழுத்தம் நம் உடலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

பொதுவாக புயல்கள், வளிமண்டல உறுதியற்ற தன்மை அல்லது வலுவான காற்று இருக்கும் போது வளிமண்டல அழுத்தத்தில் மாற்றங்கள் இருக்கும். உயரத்தில் ஏறுவதும் உடலைப் பாதிக்கிறது. மலைகள் ஏறும் போது அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக இந்த வகை அறிகுறிகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படுபவர்கள் மலையேறுபவர்கள்.

மிகவும் பொதுவான அறிகுறிகள் தலைவலி, இரைப்பை குடல் அறிகுறிகள், பலவீனம் அல்லது சோர்வு, நிலையற்ற தன்மை அல்லது தலைச்சுற்றல், தூக்கக் கலக்கம், மற்றவர்கள் மத்தியில். மலை வியாதியின் அறிகுறிகளின் தோற்றத்திற்கு எதிரான மிகச் சிறந்த நடவடிக்கை, அவை சில நூறு மீட்டர் மட்டுமே என்றாலும் கூட, குறைந்த உயரங்களுக்கு இறங்குவதாகும்.

வளிமண்டல அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள்

பல மலையேறுபவர்கள் அதிக உயரத்தில் ஏறும் போது தலைவலியால் அவதிப்படுகிறார்கள்.

அழுத்தம் மற்றும் வளிமண்டல உறுதியற்ற தன்மை அல்லது நிலைத்தன்மை

காற்று சற்றே எளிமையான டைனமிக் கொண்டது மற்றும் அதன் அடர்த்தி மற்றும் வெப்பநிலையுடன் தொடர்புடையது. வெப்பமான காற்று குறைந்த அடர்த்தியானது மற்றும் குளிர்ந்த காற்று அடர்த்தியானது. அதனால்தான் காற்று குளிர்ச்சியாக இருக்கும்போது உயரத்தில் இறங்கவும், வெப்பமாக இருக்கும்போது அதற்கு நேர்மாறாகவும் இருக்கும். இந்த காற்று இயக்கவியல் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது, இது சூழலில் உறுதியற்ற தன்மை அல்லது ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது.

ஸ்திரத்தன்மை அல்லது ஆன்டிசைக்ளோன்

காற்று குளிர்ச்சியாகவும், இறங்கும்போதும், மேற்பரப்பில் அதிக காற்று இருப்பதால் வளிமண்டல அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது, எனவே, அது அதிக சக்தியை செலுத்துகிறது. இது ஒரு காரணமாகிறது வளிமண்டல ஸ்திரத்தன்மை அல்லது ஆன்டிசைக்ளோன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு நிலைமை ஆன்டிசைக்ளோன் குளிர்ந்த மற்றும் கனமான காற்று மெதுவாக வட்ட திசையில் இறங்குவதால் காற்று இல்லாமல் அமைதியான ஒரு மண்டலமாக இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. காற்று வடக்கு அரைக்கோளத்தில் கிட்டத்தட்ட கடிகார திசையிலும் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் எதிரெதிர் திசையிலும் சுழல்கிறது.

வளிமண்டல அழுத்தம் வரைபடத்தில் ஒரு ஆன்டிசைக்ளோன்

வளிமண்டல அழுத்தம் வரைபடத்தில் ஒரு ஆன்டிசைக்ளோன்

சூறாவளி அல்லது குந்து

மாறாக, சூடான காற்று உயரும்போது, ​​அது வளிமண்டல அழுத்தத்தைக் குறைத்து உறுதியற்ற தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. அது அழைக்கபடுகிறது சூறாவளி அல்லது புயல். குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தம் உள்ள பகுதிகளுக்கு காற்று எப்போதும் முன்னுரிமை திசையில் நகரும். அதாவது, ஒரு பகுதியில் புயல் ஏற்படும் போதெல்லாம், காற்று அதிகமாக இருக்கும், ஏனென்றால் குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதியாக இருப்பதால், காற்று அங்கு செல்லும்.

வளிமண்டல அழுத்தம் வரைபடத்தில் புயல்

வளிமண்டல அழுத்தம் வரைபடத்தில் புயல்

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு அம்சம் என்னவென்றால், குளிர்ந்த காற்று மற்றும் சூடான காற்று அவற்றின் அடர்த்தி காரணமாக உடனடியாக கலக்காது. இவை மேற்பரப்பில் இருக்கும்போது, ​​குளிர்ந்த காற்று சூடான காற்றை மேல்நோக்கித் தள்ளுகிறது, இதனால் அழுத்தங்கள் மற்றும் உறுதியற்ற தன்மை குறைகிறது. ஒரு புயல் உருவாகிறது, அதில் சூடான மற்றும் குளிர்ந்த காற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது முன்.

வானிலை மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தம் வரைபடங்கள்

தி வானிலை வரைபடங்கள் அவை வானிலை ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதைச் செய்ய, அவர்கள் வானிலை நிலையங்கள், விமானங்கள், ஒலி பலூன்கள் மற்றும் செயற்கை செயற்கைக்கோள்களிலிருந்து சேகரிக்கும் தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் வெவ்வேறு நாடுகளிலும் ஆய்வு செய்யப்பட்ட பகுதிகளிலும் வளிமண்டல சூழ்நிலைகளைக் குறிக்கின்றன. அழுத்தம், காற்று, மழை போன்ற சில வானிலை நிகழ்வுகளின் மதிப்புகள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஆர்வமுள்ள வானிலை வரைபடங்கள் வளிமண்டல அழுத்தங்களை நமக்குக் காட்டுகின்றன. அழுத்தம் வரைபடத்தில் சமமான வளிமண்டல அழுத்தத்தின் கோடுகள் ஐசோபார்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதாவது, வளிமண்டல அழுத்தம் மாறும்போது, ​​அதிகமான ஐசோபார் கோடுகள் வரைபடத்தில் தோன்றும். முனைகள் அழுத்தம் வரைபடங்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த வகை வரைபடங்களுக்கு நன்றி, வானிலை எப்படி இருக்கிறது, அடுத்த சில மணிநேரங்களில் மிக உயர்ந்த அளவிலான நம்பகத்தன்மையுடன், மூன்று நாட்கள் வரம்பு வரை அது எவ்வாறு உருவாகும் என்பதை தீர்மானிக்க முடியும்.

ஐசோபார் வரைபடம்

ஐசோபார் வரைபடம்

இந்த வரைபடங்களில், அதிக வளிமண்டல அழுத்தம் உள்ள பகுதிகள் ஒரு ஆன்டிசைக்ளோன் நிலைமையைக் காட்டுகின்றன மற்றும் குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதிகள் புயல்களைக் காட்டுகின்றன. சூடான மற்றும் குளிர்ந்த முனைகள் சின்னங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன, மேலும் நாள் முழுவதும் நமக்கு இருக்கும் சூழ்நிலையை கணிக்கின்றன.

குளிர் முனைகள்

தி குளிர் முனைகள் இதில் உள்ளன குளிர்ந்த காற்று நிறை சூடான காற்றை மாற்றுகிறது. அவை வலுவானவை, மேலும் குளிர் முன் கடந்து செல்வதற்கு முன் இடியுடன் கூடிய மழை, மழை, சூறாவளி, அதிக காற்று மற்றும் குறுகிய பனிப்புயல் போன்ற வளிமண்டல இடையூறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், மேலும் முன் முன்னேறும் போது வறண்ட நிலைமைகளுடன். ஆண்டின் நேரம் மற்றும் அதன் புவியியல் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து, குளிர் முனைகள் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை வரலாம்.

குளிர் முன்

குளிர் முன்

சூடான முனைகள்

தி சூடான முனைகள் இதில் உள்ளன சூடான காற்றின் நிறை படிப்படியாக குளிர்ந்த காற்றை மாற்றுகிறது. பொதுவாக, சூடான முன் பகுதியைக் கடந்து, வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும், அழுத்தம் குறைகிறது மற்றும் காற்று மாறினாலும், ஒரு குளிர் முன் கடந்து செல்லும் போது அது உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. மழை, பனி அல்லது தூறல் வடிவில் மழைப்பொழிவு பொதுவாக மேற்பரப்பு முன்பக்கத்தின் தொடக்கத்திலும், வெப்பமான மழை மற்றும் புயல்களிலும் காணப்படுகிறது.

முன் முன்

முன் முன்

வானிலை அறிவியலின் இந்த அடிப்படை அம்சங்களுடன், வளிமண்டல அழுத்தம் என்றால் என்ன, அது நமது கிரகத்தில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் ஏற்கனவே நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம். வானிலை முன்னறிவிப்பில் வானிலை ஆய்வாளர்கள் நமக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை நன்கு அறியவும், நமது வளிமண்டலத்தை மேலும் பகுப்பாய்வு செய்து புரிந்து கொள்ளவும் முடியும்.

காற்றழுத்தமானியைப் பற்றி அனைத்தையும் கண்டுபிடிக்கவும், வளிமண்டல அழுத்தம் அளவிடப்படும் கருவி:

அனிராய்டு காற்றழுத்தமானி
தொடர்புடைய கட்டுரை:
காற்றழுத்தமானி

3 கருத்துகள், உங்களுடையதை விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   ரோடோல்போ கேப்ரியல் டேவிட் அவர் கூறினார்

  எந்த வணிக விமானம் பயணிக்கும் உயரத்தில் என்ன அழுத்தம் உள்ளது?

  கடலில் இருந்து வளிமண்டலத்திலிருந்து வெளியேறும் அழுத்தத்தின் மாறுபாட்டைக் காட்டும் எந்த வரைபடமும் உங்களுக்குத் தெரியுமா?

  நன்றி
  ரொடல்ஃபோவும்

 2.   சவுல் லீவா அவர் கூறினார்

  மிகவும் நல்ல கட்டுரை. வாழ்த்துக்கள். எனது கேள்விக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன்.

 3.   மேஷம் அவர் கூறினார்

  அருமையான நன்றி. சிலியிலிருந்து வாழ்த்துக்கள்.