பூமியின் வளிமண்டலத்தின் கலவை

பூமியின் வளிமண்டலத்தை உள்ளடக்கிய மேகங்களுடன் நீல வானம்

ஒரு கிரகம் சூரியனுக்கு மிக தொலைவில் அல்லது மிக நெருக்கமாக இருந்தால், வாழ்க்கையை ஆதரிக்கும் அளவுக்கு தடிமனான வளிமண்டலம் இருப்பது மிகவும் கடினம். பூமியைச் சுற்றியுள்ள ஒன்று, எங்கள் வீடு, a வாயு அடுக்கு அதை நடக்க அனுமதித்தவர். இதுவரை, வேறு எந்த கிரகமும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை, அதில் வசிப்பவர்கள் "பெருமை" கொள்ளலாம்.

ஆனால், பூமியின் வளிமண்டலத்தின் கலவை என்ன, அது ஏன் மிகவும் முக்கியமானது?

பூமியின் வளிமண்டலத்தின் கலவை

புயல் மேகங்கள்

பூமியின் புவியியல் உருவாகியுள்ளதால் வளிமண்டலத்தின் வாயு கலவை மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளில் படிப்படியாக மாறிவிட்டது. தற்போது, ​​நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஆர்கான் ஆகிய மூன்று வாயுக்கள் வளிமண்டல அளவின் 99,95% ஆகும்; இவற்றில், நைட்ரஜன் மற்றும் ஆர்கான் புவி வேதியியல் செயலற்றவை மற்றும் அவை வளிமண்டலத்தில் வெளியிடப்பட்டவுடன் அவை அங்கேயே இருக்கின்றன; ஆக்ஸிஜன், மறுபுறம், மிகவும் சுறுசுறுப்பானது மற்றும் அதன் அளவு இலவச ஆக்ஸிஜனின் வளிமண்டல வைப்புத்தொகையை வண்டல் பாறைகளில் இருக்கும் குறைப்பு வைப்புடன் இணைக்கும் வினைகளின் வேகத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

காற்றின் மீதமுள்ள கூறுகள் அத்தகைய சிறிய அளவுகளில் உள்ளன, அவற்றின் செறிவுகள் பொதுவாக ஒரு மில்லியனுக்கான பகுதிகளாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு:

 • நியான்: 20,2
 • ஹெலியோ: 4,0
 • மீத்தேன்: 16,0
 • கிரிப்டன்: 83,8
 • ஹைட்ரஜன்: 2,0
 • செனான்: 131,3
 • ஓசோன்: 48,0
 • அயோடின்: 126,9
 • ரேடான்: 222,0
 • கார்பன் டை ஆக்சைடு: 44
 • நீர் நீராவி: 18

இந்த வாயுக்கள் 80 கி.மீ.க்கு நெருக்கமான உயரங்கள் வரை கணிசமாக நிலையான விகிதத்தில் தோன்றும், அதனால்தான் அவை நிரந்தரமானது என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், வானிலை நிகழ்வுகளில் இன்றியமையாத பங்கு மாறுபட்ட வாயுக்கள், குறிப்பாக நீர் நீராவி, கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஓசோன் மற்றும் ஏரோசோல்கள் மீது விழுகிறது.

நீர் நீராவி

மேகமூட்டமான வானம்

நீர் நீராவி என்பது ஒரு திரவத்திலிருந்து ஒரு வாயு நிலைக்குச் செல்லும் போது உருவாகும் வாயு. இது பெரும்பாலான வானிலை செயல்முறைகளின் ஆதிகால உறுப்பு, பயனுள்ள வெப்ப போக்குவரத்து முகவர் மற்றும் வெப்ப சீராக்கி.

கார்பன் டை ஆக்சைடு

இது ஒரு நிறமற்ற, மணமற்ற வாயு, இது பூமியில் உயிர் இருக்க இன்றியமையாதது, ஏனெனில் இது அழைக்கப்படுவதற்கு முக்கிய பொறுப்பு கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு. தற்போது, ​​இந்த வாயுவின் உமிழ்வின் அதிகரிப்பு வெப்பநிலையின் அதிகரிப்புக்கு காரணமாகிறது.

ஓசோன்

வளிமண்டல வாயு இதுதான் கிட்டத்தட்ட அனைத்து சூரிய புற ஊதா கதிர்வீச்சையும் உறிஞ்சுகிறது எனவே கிரகத்தின் உயிர் அழிக்கப்படாமல் ஒரு பாதுகாப்பு உறை அமைக்கிறது.

Aerosoles

அவை காற்றின் வெளிப்படைத்தன்மையில் குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் காலநிலைக்கு தீர்க்கமான செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றன, அடிப்படையில் செயல்படுவதன் மூலம் ஒடுக்கம் கருக்கள் அவற்றில் இருந்து மேகங்கள் மற்றும் மூடுபனிகள் உருவாகின்றன, இருப்பினும் சில சமயங்களில் அவை செறிவு அதிகமாக இருக்கும்போது அவை தீவிரமான காற்று மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன.

பூமியின் வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள்

பூமியின் வளிமண்டலம்

பூமியின் வளிமண்டலம் ஐந்து அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மேற்பரப்பில் அடர்த்தியானது, ஆனால் அதன் அடர்த்தி உயரத்துடன் குறைகிறது அது இறுதியாக விண்வெளியில் மங்கிவிடும் வரை.

 • வெப்பமண்டலம்: இது முதல் அடுக்கு மற்றும் அது நம்மை நாமே கண்டுபிடிக்கும் இடம். வானிலை ஏற்படும் இடமும் இதுதான். இது 10 கி.மீ உயரத்தில் தரை மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.
 • அடுக்கு மண்டலம்: நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு ஜெட் விமானத்தை பறக்கவிட்டிருந்தால், இதை இதுவரை செய்துள்ளீர்கள். ஓசோன் லேயரும் இந்த லேயரில் காணப்படும். இது 10 கி.மீ முதல் 50 கி.மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.
 • மெசோஸ்பியர்: அங்குதான் விண்கற்கள் "எரிக்கப்பட்டு" அழிக்கப்படுகின்றன. இது 50 முதல் 80 கி.மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.
 • வெப்பநிலை: அற்புதமான வடக்கு விளக்குகள் உருவாகின்றன. விண்கலங்கள் சுற்றும் இடமும் இதுதான். இது 80 முதல் 500 கி.மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.
 • வெளிப்புறம்: இது வெளிப்புறம் மற்றும் குறைந்த அடர்த்தியான அடுக்கு ஆகும், இது விண்வெளியுடன் கலக்கிறது. இது சுமார் 500 முதல் 10.000 கி.மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

வளிமண்டலம் மற்றும் புவி வெப்பமடைதல்

புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் வளிமண்டலம்

தொழில்துறை புரட்சிக்குப் பின்னர், மனிதகுலம் தொடர்ந்து பசுமை இல்ல வாயுக்கள் மற்றும் பிற மாசுபடுத்திகளை வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்து வருகிறது, இது உலக சராசரி வெப்பநிலை உயர காரணமாக அமைந்துள்ளது 0'6º சி. இது சிறியதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், அவை சூறாவளி, சூறாவளி அல்லது வறட்சி என பெருகிய முறையில் சக்திவாய்ந்த வானிலை நிகழ்வுகளை உருவாக்குவதற்கு சாதகமானது.

ஆனால் இந்த அற்பமான அதிகரிப்பு பூமியின் வாழ்க்கையை ஏன் அதிகம் பாதிக்கிறது? சரி, புவி வெப்பமடைதல் கடல்களை வெப்பமாக்குகிறது, இதற்கிடையில் அமிலமயமாக்குகிறது. வெப்பமான கடல்கள் பேரழிவு தரும் சூறாவளிகளை 'உணவளிக்க' முடியும். மேலும், துருவப் பகுதிகளில் பனி உருகும். அந்த உருகும் பனி எங்காவது செல்ல வேண்டும், நிச்சயமாக அது கடலுக்குச் செல்கிறது, அதன் மட்டத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது.

மாசுபடுத்தும் வாயு உமிழ்வைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வெப்பநிலை 2 டிகிரி உயரக்கூடும், குறைந்தபட்சமாக.

எனவே, இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்றும், வெவ்வேறு அடுக்குகளை அங்கீகரிப்பது இனிமேல் உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் என்றும், பூமியின் வளிமண்டலத்தின் கலவை மற்றும் இந்த சிறிய நீல கிரகத்தில் அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் நாங்கள் நம்புகிறோம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   யோலண்டா அவர் கூறினார்

  நிலப்பரப்பு வளிமண்டலத்தின் கலவை என்ன?

 2.   ரூபன் அவர் கூறினார்

  வளிமண்டலத்தின் கலவையை அறிந்து கொள்வது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, பூமியில் வாழ்க்கையை சாத்தியமாக்கும் வாயுக்களுக்கான சரியான "செய்முறை" மிக உயர்ந்த புத்திசாலித்தனத்திற்கு நன்றி

 3.   அலெக்சாண்டர் அவர் கூறினார்

  ஒரு மில்லியனுக்கான பகுதிகளாக அளவிடப்பட வேண்டிய ஒரு உறுப்பு, இந்த வாயுக்களில் மிகவும் பொருத்தமானது அல்ல (ரேடான் CO2 க்கு மேலே உள்ளது, மற்றவற்றுடன்), காலநிலை மாற்றத்தை தீர்மானிக்கவில்லை. இவை பூமியின் இயற்கையான சுழற்சிகளாகும், இதில் நிகழும் சுழற்சியை விட வெப்பமான சுழற்சிகள் உள்ளன.

 4.   ராபர்டோ கோடே ஐசஸ் அவர் கூறினார்

  CO2 கிரீன்ஹவுஸ் விளைவைச் செய்யும் வழிமுறை என்ன?