வண்டல்

வண்டல் பாறை உருவாக்கம்

இன்று நாம் வண்டல் ஆய்வில் கவனம் செலுத்தும் புவியியலின் ஒரு கிளையைப் பற்றி பேசப் போகிறோம். இது பற்றி வண்டல். விஞ்ஞானத்தின் இந்த கிளை வண்டல் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் அவற்றின் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. வண்டல் என்பது நிலத்தின் மேற்பரப்பிலும் கடலின் அடிப்பகுதியிலும் உருவாகும் வைப்பு. அவை பல்வேறு புவியியல் செயல்முறைகள் மூலம் நிகழக்கூடும் மற்றும் பூமியின் புவியியலை மாற்றுவதில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

எனவே, வண்டல் ஆய்வின் அனைத்து குணாதிசயங்களையும், ஆய்வின் பொருளையும் உங்களுக்குச் சொல்ல இந்த கட்டுரையை அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

வண்டல் சுமத்தல்

வண்டல் அவை பூமியின் மேற்பரப்பிலும் கடலின் அடிப்பகுதியிலும் உருவாகும் வைப்பு. பெரிய பகுதிகளில் வண்டல் உருவாக்கம் பாறையின் மாற்றத்தில் இருக்கும் உடல் மற்றும் வேதியியல் செயல்களைப் பொறுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக, வளிமண்டலமும் பாறையும் ஒரு உறவை உருவாக்குகின்றன, அவை தண்ணீருடன் சேர்ந்து வெளிப்புற செயல்முறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. வண்டல் உருவாக்கப்படுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.

அதிக வண்டல் செயல்முறைகள் அதிக அழுத்தங்கள் மற்றும் வெப்பநிலைகளின் காரணமாக ஏற்படுகின்றன. திடமான பாறைகளின் உடைகள், அவற்றின் போக்குவரத்து மற்றும் படிவு ஆகியவற்றைப் படிப்பதில் வண்டல் ஆய்வு கவனம் செலுத்துகிறது. படிவு ஒரு வண்டல் பாறையின் நீரிழிவு நோயை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இங்கிருந்து வண்டல் பாறைகளின் பெயர் வருகிறது. பல்வேறு வண்டல்களில் இருந்து ஒரு பாறையை உருவாக்குவது இது. இந்த செயல்முறை ஒரு புவியியல் நேர அளவில் மத்தியஸ்தம் செய்யப்பட வேண்டும், ஏனெனில் இது ஒரு மனித அளவில் கணக்கிட முடியாது. இந்த பாறைகள் உருவாவதற்கு மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளைப் பற்றி பேசுகிறோம்.

வண்டல் என்பது நீரில் தேங்கியுள்ள பொருட்கள், பனி, காற்று அல்லது நீரால் வேதியியல் ரீதியாக விரைவுபடுத்தப்பட்ட பொருட்கள். இந்த வண்டல் செயல்முறைகள் அனைத்தும் நில மேற்பரப்பிலும் நீரிலும் நிகழ்கின்றன.

வண்டல் செயல்முறைகள்

வண்டல் மற்றும் பாறை உருவாக்கம் பற்றிய ஆய்வு

பல்வேறு வகையான புவியியல் முகவர்களின் செயலால் ஏற்படும் திடமான பாறைகளை அழிப்பதன் மூலம் வண்டல் செயல்முறைகள் தொடங்குகின்றன. சுருக்கமாக, இந்த செயல்முறைகள்: கோட்பாடு, அரிப்பு மற்றும் நீர், காற்று மற்றும் பனி போன்ற ஒரு ஊடகத்தின் போக்குவரத்து. இதை உருவாக்கலாம் படிவு அல்லது மழை இறுதியாக, திடமான பாறைகளின் உருவாக்கம் என்ன? வண்டல் ஆய்வில் படித்த வண்டல் செயல்முறைகள் மிகவும் சிக்கலானவை மற்றும் பல காரணிகளைச் சார்ந்தது.

வண்டல் அறிவியலின் முக்கிய ஆய்வு நோக்கம் அறிவியல் துறையில் ஒரு அடிப்படை பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. வண்டல் சூழலில் சில வைப்புகளில் உள்ள பொருளாதார ஆர்வம் வண்டல் துறையின் மிகவும் பாரம்பரியமான துறையாகும். குறிப்பாக நடக்கிறது உப்பு, சரளை, மணல் மற்றும் நிலக்கரி. வண்டல் தோற்றம் கொண்ட உலோகங்களின் முடிவற்ற எண்ணிக்கையிலான வைப்புகளும் உள்ளன, இரண்டு சலவைகள் போன்றவை. எனவே, சுற்றுச்சூழலைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், ஆறுகள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் போன்ற சில மாசுபாட்டின் வெளிப்பாட்டிற்கும் வண்டல் முக்கியமானது. ஒரு நதி அமைப்பு போன்ற மாசுபாட்டை விசாரிக்க, ஆறுகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், குறிப்பாக மாசுபட்ட நதி. இங்கே வண்டல் படிவு அவசியம்.

வண்டல் அறிவியலுக்குள் புவி தொழில்நுட்பங்களைக் காணலாம். குறிப்பாக படிப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது மண்ணின் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் எந்தவொரு சிவில் வேலைக்கும் முன் மிக முக்கியமான துறையாகும். நீங்கள் ஒரு தலைமையக கட்டடத்தை உருவாக்க விரும்பினால், முதலில் மண்ணின் நீண்டகால நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுங்கள். சுரங்கங்கள், பாலங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வானளாவிய கட்டிடங்கள் போன்ற பல பெரிய படைப்புகளின் உயர் தொழில்நுட்ப சிக்கலானது, மண்ணின் முழுமையான ஆய்வு தேவைப்படுகிறது. இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதையும், எந்த வகையான ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்பதையும் இது சார்ந்துள்ளது.

புவியியல் அபாயங்கள் வண்டல் செயல்முறைகளுடன் தொடர்புடையவை. எடுத்துக்காட்டாக, வெள்ளம் அச்சுறுத்தல் ஒரு நாடு, பிராந்தியம் அல்லது கம்யூனைத் திட்டமிடுவதில் மூத்த நிலையில் உள்ள எவருக்கும் கவலையாக இருக்க வேண்டும். அலுவியம் என்பது மண் மற்றும் சேற்றின் பெரிய பனிச்சரிவுகளாகும், இது மழை அனைத்து வண்டல்களையும் சுமந்து பனிச்சரிவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. இயற்கை அல்லது கால்வாய் ஆறுகளில் பெய்யும் நீரின் வெள்ளம் மற்றும் அரிப்பு வண்டல் அறிவியலில் இருப்பதை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வுகள்.

இது நிலத்தடி நீரைப் படிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. நிலத்தடி நீர் சேமிப்பு இருக்கும் அனைத்து இடங்களின் நடத்தை முக்கியமாக சில வண்டல் அளவுருக்களுடன் ஒத்துப்போகிறது. இப்போதெல்லாம் நிலத்தடி தடங்களில் ஏராளமான நீர் இருப்பதை அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல், இந்த இயற்கை வளத்தின் தரத்தையும் அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

வண்டல் அறிவியலின் புவியியல் செயல்முறைகள்

வண்டல்

முன்னதாக நாங்கள் குறிப்பிட்ட புவியியல் செயல்முறைகள் படுக்கையின் அழிவுடன் தொடங்குகின்றன என்று குறிப்பிட்டோம். வானிலை, போக்குவரத்து மற்றும் வண்டல் போன்ற சில புவியியல் முகவர்களால் இதை வழங்க முடியும். இறுதியாக, பாறை உருவாக்கத்தின் நீரிழிவு உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த புவியியல் செயல்முறைகள் என்ன என்பதை ஆழமாக அறிய இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம்.

வானிலை

வானிலை இயற்பியல் மற்றும் வேதியியலாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அவை ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம்:

  • உடல் வானிலை: இது பாறைகளின் செயல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பொறுத்து உடைக்கும் அல்லது மாற்றியமைக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். அவை துண்டு துண்டாக சிதறக்கூடியவை. அவை கனிமங்களிலும் செயல்படுகின்றன. மழை, பனி, கரை, காற்று மற்றும் பகல் மற்றும் இரவு இடையே வெப்பநிலையில் தொடர்ச்சியான மாற்றங்கள் ஆகியவை உடல் வானிலைக்கு அடிக்கடி காரணங்கள்.
  • வேதியியல் வானிலை: இது குறிப்பாக ஈரப்பதமான காலநிலையில் நடைபெறுகிறது மற்றும் வளிமண்டலத்தின் வாயுக்களுக்கும் பாறைகளில் இருக்கும் தாதுக்களுக்கும் இடையில் ஏற்படும் ரசாயன எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த வழக்கில், என்ன நடக்கிறது என்பது இந்த துகள்களின் சிதைவு ஆகும். நீர் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்ற வாயுக்கள் இருப்பது வானிலை ஏற்படுத்தும் வேதியியல் எதிர்விளைவுகளுக்கு தூண்டுதலாகின்றன.

வண்டல் துறையில் அரிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து

மழை, காற்று, நீர் பாய்ச்சல் ஆகியவை பாறைகளில் செயல்படும்போது அரிப்பு ஏற்படுகிறது. இப்படித்தான் துண்டு துண்டாக சிதைப்பது மற்றும் சிதைப்பது தொடர்ச்சியாக நிகழ்கிறது. போக்குவரத்து என்பது அரிப்பு காரணமாக ஏற்படும் செயல்முறை. அரிப்பு மூலம் வகுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து துண்டுகள் மற்றும் வண்டல்கள் நீர், பனிப்பாறைகள் மற்றும் காற்றின் நீரோடைகளால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.

வண்டல் என்பது இறுதி கட்டமாகும் அரிப்பு மூலம் கடத்தப்பட்ட திடமான துகள்களின் படிவு. இந்த துகள்கள் வண்டல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதிக அளவு வண்டல் கொண்ட பகுதிகள் ஆறுகளின் வாய்கள் மற்றும் கடல் மற்றும் பெருங்கடல்கள் போன்ற இடங்களில் உள்ளன. ஒருமுறை டெபாசிட் செய்யப்பட்ட வண்டல்கள் அரிப்பு மற்றும் வானிலை போன்ற பிற புவியியல் முகவர்களால் அகற்றப்படுகின்றன. இந்த வண்டல்கள் பல ஆண்டுகளாக பெரிய அளவையும் சுருக்கத்தையும் பெற்றால், வண்டல் பாறைகள் உருவாகின்றன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் வண்டல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.