விளம்பர
பைரோகிளாஸ்டிக் மேகங்கள்

பைரோகிளாஸ்டிக் மேகங்கள்

பைரோகிளாஸ்டிக் மேகங்களைக் குறிக்க பல பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: நெருப்பு மேகங்கள், பைரோகிளாஸ்டிக் ஓட்டங்கள், பைரோகிளாஸ்டிக் அடர்த்தி ஓட்டங்கள், முதலியன.

ஆர்கஸ் மேகம்

ஆர்கஸ் மேகம்

மேகங்களின் கண்கவர் தன்மை மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய தீவிர நிகழ்வுகள் காரணமாக, ஆர்கஸ் மேகம் ஒன்று...

வானத்தில் மேகங்கள்

நொக்டிலூசென்ட் மேகங்கள்

பல்வேறு வகையான மேகங்கள் அவற்றின் வடிவம் மற்றும் உருவாக்கத்தைப் பொறுத்து இருப்பதை நாம் அறிவோம். அவற்றில் ஒன்று இரவு நேர மேகங்கள். தி...

mamatus மேகங்கள்

மம்மடஸ் மேகங்கள்

நாம் அறிந்தபடி, வானிலை அறிவியலில் எந்த நேரத்திலும் சில வானிலை கணிப்புகளை அறிய பல்வேறு வகையான மேகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு...

மேகமூட்டம்

மேகமூட்டம்

மேகமூட்டம் என்பது தினசரி அதிகம் ஆய்வு செய்யப்படும் வளிமண்டல மாறிகளில் ஒன்றாகும். என்பதை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம்...

மேக உருவாக்கம்

கிளவுட் வகைகள்

வானத்தைப் பார்ப்பதும், மேகங்களைப் பார்ப்பதும் சகஜம். மேகங்கள் மழையைக் குறிப்பது மட்டுமல்ல...