முழுமையான ஈரப்பதம்: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

முழுமையான ஈரப்பதம்

வானிலை ஆய்வில், ஈரப்பதம் போன்ற தினசரி மொழியில் சில பொதுவான மாறிகளைப் பற்றி பேசுகிறோம். இருப்பினும், பல்வேறு வகையான ஈரப்பதம் உள்ளது மற்றும் ஒவ்வொன்றும் வளிமண்டலத்தைப் பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த வழக்கில், நாம் பற்றி பேச போகிறோம் முழுமையான ஈரப்பதம். பலர் முழுமையான ஈரப்பதத்தை ஒப்பீட்டு ஈரப்பதத்துடன் குழப்புகிறார்கள், அவை ஒவ்வொன்றும் என்னவென்று தெரியவில்லை.

எனவே, இந்தக் கட்டுரையில் முழுமையான ஈரப்பதம் என்ன, அதன் பண்புகள், முக்கியத்துவம் மற்றும் ஒப்பீட்டு ஈரப்பதத்துடன் முக்கிய வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

முழுமையான ஈரப்பதம் என்றால் என்ன

ஈரப்பதத்தின் அளவு

முழுமையான ஈரப்பதம் எனப்படும் காற்றில் இருக்கும் நீராவியின் அளவு, இது பொதுவாக ஒரு கன மீட்டருக்கு (g/m3) கிராம் அளவில் அளவிடப்படுகிறது.. இந்த அளவீடு நீராவியின் நிறை மற்றும் ஈரப்பதமான காற்று அமைப்பின் மொத்த அளவு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவைக் குறிக்கிறது.

வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நீராவியின் அளவைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் திட்டவட்டமான அளவீடுகளில் ஒன்று இந்த குறிப்பிட்ட குறியீடாகும். இதனுடன், எங்களிடம் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் உள்ளது, இது நீராவியின் வெகுஜனத்திற்கும் காற்றின் மொத்த வெகுஜனத்திற்கும் இடையிலான உறவைக் குறிக்கிறது, அதே போல் கலவை விகிதமும், இது நீராவியின் வெகுஜனத்திற்கும் உலர்ந்த வெகுஜனத்திற்கும் இடையிலான உறவைக் குறிக்கிறது. காற்று.

ஒப்பீட்டு ஈரப்பதத்திலிருந்து முழுமையான ஈரப்பதத்தை வேறுபடுத்துவது எது?

வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நீராவி அளவு மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அதிகபட்ச நீராவி திறன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவு ஈரப்பதத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டால், இது தற்போதைய குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதத்தின் செறிவூட்டல் புள்ளி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவைக் குறிக்கிறது.

ஈரப்பதம் 100% அடையும் போது, ​​​​காற்று நிறைவுற்றது, இதனால் நீராவி ஒடுக்கம் ஏற்படுகிறது.

ஸ்பெயினில் ஈரப்பதம்

நிறைய ஈரப்பதம்

ஸ்பெயினில் முழுமையான ஈரப்பதம் மற்றும் உறவினர் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். முழுமையான ஈரப்பதம் ஒரு யூனிட் தொகுதிக்கு காற்றில் உள்ள நீராவியின் உண்மையான அளவை அளவிடுகிறது, குறிப்பிட்ட அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை நிலைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. மறுபுறம், ஒப்பீட்டு ஈரப்பதம் காற்றில் இருக்கும் நீராவியின் அளவை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச அளவோடு ஒப்பிடுகிறது.

ஸ்பெயின் பொதுவாக அதிக அளவு ஈரப்பதத்தை அனுபவிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வறண்ட மற்றும் ஈரப்பதமான தட்பவெப்ப நிலைகள் இருந்தாலும், நாட்டின் புவியியல் இருப்பிடம் மற்றும் அதிக வெப்பநிலை ஆகியவை பொதுவாக குறைந்த ஈரப்பதம் இல்லாததற்கு பங்களிக்கின்றன. ஈரப்பதத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் பொதுவாக கடலோரப் பகுதிகள் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க நீர் செறிவு கொண்ட பகுதிகள் ஆகும்.

உட்புற சூழல்களுக்கு வரும்போது, உறவினர் ஈரப்பதம் மற்றும் முழுமையான ஈரப்பதம் நிலைகள் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். ஏனென்றால், நம் வீடுகளுக்குள் அதிக அளவு ஈரப்பதம் இருப்பதால் பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்.

ஒரு வீட்டில் வசிக்கும் மக்களிடையே சுவாச பிரச்சனைகள் இருப்பது மற்றும் ஆஸ்துமா அல்லது ஒவ்வாமை போன்ற நிலைகளில் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். உட்புறத்தில் வெப்பம் மற்றும் அதிகப்படியான வியர்வை பற்றிய அதிக கருத்து உள்ளது. நிறைய ஈரப்பதம் இருந்தால் சுவர்கள், கூரைகள் மற்றும் தளபாடங்கள் கூட குறைபாடுகளைக் காணலாம்.

குறைத்து மதிப்பிட முடியாது நமது தனிப்பட்ட ஆறுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகிய இரண்டிலும் ஈரப்பதத்தின் தாக்கம். இந்த நிகழ்வைப் பற்றி பேசும்போது, ​​முழுமையான ஈரப்பதம், உறவினர் ஈரப்பதம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் போன்ற சொற்கள் அடிக்கடி வருகின்றன. ஆனால் வளிமண்டலத்தில் நீர் நீராவி ஒடுக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இந்த கருத்துக்களில் எது மிகவும் அவசியம்?

முழுமையான, உறவினர் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம்

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காற்றில் இருக்கும் நீராவியின் அளவீடு முழுமையான ஈரப்பதம் எனப்படும். இந்த அளவீடு நீராவியின் அளவை கிராம் மற்றும் காற்றின் அளவை கன மீட்டரில் கணக்கிடுகிறது. இதன் விளைவாக, முழுமையான ஈரப்பதம் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒரு கன மீட்டர் காற்றில் ஒரு கிராம் நீராவியின் எண்ணிக்கை.

குறிப்பிட்ட ஈரப்பதத்தின் கருத்து முற்றிலும் ஈரப்பதத்துடன் ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஆனால் வேறுபட்ட அளவீட்டு முறையுடன். முழுமையான அடிப்படையில் அளவிடப்படுவதற்குப் பதிலாக, குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் ஒரு கிலோகிராம் உலர்ந்த காற்றுக்கு கிலோகிராம் தண்ணீரில் கணக்கிடப்படுகிறது. முழுமையான ஈரப்பதத்தைப் போலவே, குறிப்பிட்ட ஈரப்பதமும் நீராவி இருப்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

முழுமையான ஈரப்பதம் எனப்படும், கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் வைத்திருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச அளவோடு ஒப்பிடும்போது, ​​காற்றில் இருக்கும் நீராவியின் அளவின் அளவீடுதான் சார்பு ஈரப்பதம். அவர் இது ஒரு சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் முழுமையான செறிவூட்டல் ஈரப்பதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

எளிமையின் அடிப்படையில், ஈரப்பதத்தின் அளவைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது பொதுவாக ஈரப்பதம் முதன்மையாக கவனம் செலுத்துகிறது. முழுமையான மற்றும் குறிப்பிட்ட கணக்கீடுகள் மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளை வழங்கினாலும், அவற்றின் சிக்கலான தன்மை காரணமாக அவற்றைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.

ஈரப்பதத்தைப் பொறுத்தவரை, அதிகபட்ச மதிப்பு எப்போதும் 100% ஆகும், எனவே சதவீதம் விதிவிலக்காக அதிகமாக இருக்கும்போது அதிக ஈரப்பதம் ஏற்படும் என்பதை நினைவில் கொள்வது எளிது. இருப்பினும், மனித உடல் உறவினர் ஈரப்பதத்தால் மட்டுமே பாதிக்கப்படுகிறது, குறிப்பிட்ட அல்லது முழுமையான ஈரப்பதம் அல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

முழுமையான ஈரப்பதத்திற்குப் பதிலாக நாம் ஏன் ஈரப்பதத்தைப் பார்க்கிறோம்?

அதிக அளவு ஈரப்பதம்

ஈரப்பதத்தின் அளவைப் பொறுத்து, காற்று மக்களுக்கு வெவ்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். ஈரப்பதம் மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது, ​​சதவீத அடிப்படையில், அது மக்கள் மற்றும் அவர்களின் சுற்றுச்சூழலில் உலர்த்தும் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. மாறாக, ஈரப்பதம் நூறு சதவீதத்தை நெருங்கும் போது, ​​அது தொடர்பு கொள்ளும் எதற்கும் ஈரப்பதத்தை மாற்றுகிறது.

ஈரப்பதம் நம்மை பாதிக்குமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க, அதன் ஒப்பீட்டு மதிப்பைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். இதற்கிடையில், சுற்றுப்புற சதவீதத்தைக் கணக்கிட முழுமையான மற்றும் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அனைவருக்கும் மிகவும் சாதகமான ஈரப்பதத்தை தீர்மானிக்க, 40% முதல் 60% வரையிலான வரம்பைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். ஸ்பெயினில், அதன் தனித்துவமான காலநிலை மற்றும் நிலப்பரப்பு காரணமாக இது மிகவும் சவாலானது. ஈரப்பதம் 40% க்கும் குறைவாக இருந்தால், ஈரப்பதத்தை அதிகரிக்க ஈரப்பதமூட்டிகள் அல்லது மாற்று முறைகள் போன்ற கூடுதல் நடவடிக்கைகள் தேவைப்படும்.

ஒப்பீட்டு ஈரப்பதத்தின் அளவு விதிவிலக்காக அதிகமாக இருந்தால், ஈரப்பதத்தைக் குறைக்க டிஹைமிடிஃபையர்களைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. இந்த முன்னெச்சரிக்கையானது சாத்தியமான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மற்றும் உட்புற சூழலின் சீரழிவைத் தவிர்க்க அவசியம். ஈரப்பதத்தை துல்லியமாக தீர்மானிக்க, மலிவு விலையில் ஈரப்பதம் கண்டறியும் கருவிகள் உள்ளன, அவை குறிப்பிட்ட ஈரப்பதத்தின் உட்புறத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும்.

இந்தத் தகவலின் மூலம் முழுமையான ஈரப்பதம் மற்றும் அதன் குணாதிசயங்களைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.