மலை தொடர்கள்

இமயமலை

தி மலை தொடர்கள் அவை ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட மலைகளின் பெரிய விரிவாக்கங்களாகும், அவை பொதுவாக நாடுகளுக்கிடையேயான புவியியல் எல்லைகளாக செயல்படுகின்றன. டெக்டோனிக் தகடுகளின் அசைவின் காரணமாக மண் மாறும் பகுதிகளில் அவை தோன்றி, வண்டல்கள் சுருங்கி, பூமியின் மேற்பரப்பில் உயர்ந்து பல்வேறு மலைத்தொடர்களில் உருவாகின்றன. மலைகளில் பெரும்பாலும் சிகரங்கள் இருக்கும். அதன் வண்டல்களின் உயரம் மலைகள், எல்லைகள், மலைகள், மலைகள் அல்லது முகடுகள் போன்ற பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளை எடுக்கலாம்.

இந்த கட்டுரையில் மலைத்தொடர்கள், அவற்றின் உருவாக்கம், காலநிலை மற்றும் வகைகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

மலைத்தொடர்களின் உருவாக்கம்

மலை தொடர்கள்

பூமியின் டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கத்தால் மலைகள் உருவாகின்றன, அவை பூமியின் மேலோட்டத்திற்கு மேலே உயரும் வரை மோதுகின்றன, மடிக்கின்றன மற்றும் சிதைக்கின்றன. மேற்பரப்பில் உள்ள வண்டல்கள் வெளிப்புற நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன அதிக வெப்பநிலை, காற்று மண் அரிப்பு, அரிப்பு தண்ணீர், முதலியன

நீருக்கடியில் இருந்து மலைகளையும் உருவாக்கலாம். ஹவாய் தீவு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள தீவுகளின் நிலை இதுதான், இது கடலின் அடிப்பகுதியில் ஒரு மலை அமைப்பை உருவாக்குகிறது, மேலும் அவற்றின் சிகரங்கள் கடல் மட்டத்திற்கு மேலே தோன்றி தீவுகளின் குழுவை உருவாக்குகின்றன.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகின் மிக உயரமான மலை ஹவாய் ம Maனா கீ. கொண்டுள்ளது பசிபிக் கடலில் மூழ்கிய ஒரு செயலற்ற எரிமலை. கீழே இருந்து மேலே 10.203 மீட்டர் உள்ளன, ஆனால் உயரம் 4.205 மீட்டர். கடல் மட்டத்தின் படி மிக உயர்ந்த மலை எவரெஸ்ட் சிகரம், கடல் மட்டத்திலிருந்து 8850 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது.

காலநிலை

ஆண்டிஸ் மலைகள்

அதிக வளிமண்டல அழுத்தம், குறைந்த ஆக்ஸிஜன் கிடைக்கிறது.

மலை காலநிலை (ஆல்பைன் காலநிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) மலைகளின் இருப்பிடம், நிலப்பரப்பு மற்றும் உயரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். சுற்றியுள்ள காலநிலை மலையின் அடிவாரத்திலிருந்து சராசரி உயரம் வரை மலையின் வெப்பநிலையை பாதிக்கிறது, மலை உச்சியின் உயரம், பிராந்திய காலநிலைக்கு அதிக வேறுபாடு.

கடல் மட்டத்திலிருந்து 1.200 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து, வெப்பநிலை குளிர்ச்சியாகவும் ஈரப்பதமாகவும் மாறும், மேலும் மழை அதிகமாக உள்ளது. உயரம் அதிகரிப்பதால் வளிமண்டல அழுத்தம் குறைகிறது, அதாவது காற்றழுத்தம் குறைவாகவும் குறைவாகவும் வருகிறது, மேலும் உயிரினங்கள் உயரும்போது சுவாசிக்க கடினமாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

கான்டாப்ரியன்

சியரா என்பது ஒரு பெரிய மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மலைத்தொடரின் துணைக்குழு ஆகும். மலைகள் ஒழுங்கற்ற அல்லது வேறுபட்ட உயரங்களால் வகைப்படுத்தப்படும், ஆனால் நடுத்தர உயரம்.

ஒரு உதாரணம் மெக்சிகோவின் சியரா நெக்ரா, வெராக்ரூஸ் மற்றும் பியூப்லா மாநிலங்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது (புதிய எரிமலை மலைகளின் ஒரு பகுதி). இது அழிந்துபோன எரிமலையைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 4.640 மீட்டர் உயரத்துடன் நாட்டின் ஐந்தாவது மிக உயர்ந்த மலையாகும். மலையேற்றம் மற்றும் மலையேற்றத்திற்கு இது ஒரு சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாகும்.

ஆண்டிஸ் மலைகள்

இமயமலைக்குப் பிறகு ஆண்டிஸ் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த மலை. இது தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு மலை அமைப்பு. இது உலகின் மிக நீளமான மலைத்தொடர், மொத்த நீளம் 8.500 கிலோமீட்டர் மற்றும் சராசரி உயரம் 4.000 மீட்டர், இது இமயமலைக்குப் பிறகு இரண்டாவது மிக உயர்ந்த மலைத்தொடர் ஆகும். அதன் மிக உயர்ந்த சிகரம் அகோன்காகுவா, இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 6,960 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது. இது தீவிர நில அதிர்வு மற்றும் எரிமலை செயல்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

ஆண்டிஸ் மெசோசோயிக் சகாப்தத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. இது தற்போதைய டச்சிராவின் வெனிசுலா பிராந்தியத்திலிருந்து அர்ஜென்டினாவில் உள்ள டியரா டெல் ஃபியூகோ வரை (கொலம்பியா, ஈக்வடார், பெரு, பொலிவியா மற்றும் சிலி வழியாக) நீண்டுள்ளது. அவரது பயணம் தெற்கே தொடர்ந்தது, "ஆர்கோ டி லாஸ் ஆன்டில்லாஸ் டெல் சுர்" அல்லது "ஆர்கோ டி ஸ்கோடியா" என்ற நீருக்கடியில் மலையை உருவாக்கியது, அதன் சில சிகரங்கள் கடலில் தோன்றி சிறிய தீவுகளை உருவாக்கியது.

இமயமலை

இமயமலையின் சராசரி உயரம் 6.100 மீ. இது ஆசியாவில் அமைந்துள்ளது மற்றும் உலகின் மிக உயர்ந்த மலைத் தொடராகும். அதை உருவாக்கிய பல மலைகளில், எவரெஸ்ட் சிகரம் தனித்து நிற்கிறது, கடல் மட்டத்திலிருந்து 8.850 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது, மேலும் அதில் உள்ள மிகப்பெரிய சவால்கள் காரணமாக, இது உலகம் முழுவதும் ஏறுபவர்களின் அடையாளமாக மாறியுள்ளது.

இமயமலை சுமார் 55 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானது. இது வடக்கு பாகிஸ்தானிலிருந்து அருணாச்சலப் பிரதேசம் (இந்தியா) வரை 2.300 கிலோமீட்டர் நீளமானது, முழு பயணத்திற்கும் திபெத்தை சறுக்குகிறது. இதன் சராசரி உயரம் 6.100 மீட்டர்.

ஆசியாவின் மூன்று முக்கிய நீர் அமைப்புகள் இமயத்தில் பிறந்தன: சிந்து, கங்கை மற்றும் யாங்சே. இந்த ஆறுகள் பூமியின் காலநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் உதவுகின்றன, குறிப்பாக இந்திய கண்டத்தின் மத்திய பகுதியில். இமயமலையில் சியாச்சின் (துருவப் பகுதிகளுக்கு வெளியே உலகின் மிகப்பெரியது), கங்கோத்ரி மற்றும் யமுனோத்ரி போன்ற பல பனிப்பாறைகள் உள்ளன.

மற்ற மலைத்தொடர்கள்

உலகின் மிக முக்கியமான மலைத்தொடர்களை நாங்கள் விவரிக்கப் போகிறோம்:

  • நியோவோலினிகா மலைத்தொடர் (மெக்சிகோ). இது ஒரு மலை அமைப்பு ஆகும், இது செயலில் மற்றும் செயலற்ற எரிமலைகளால் உருவாக்கப்பட்டது, மேற்கு கடற்கரையில் கபோ கொரியன்டெஸ் முதல் கிழக்கு கடற்கரையில் சலாபா மற்றும் வெராக்ரூஸ் வரை, மத்திய மெக்சிகோவைக் கடக்கிறது. ஒரிசாபா (5.610 மீட்டர்), போபோகாடபெடல் (5.465 மீட்டர்), இஸ்டாச்சிவாட் (5.230 மீட்டர்) மற்றும் கோலிமா (4.100 மீட்டர்) போன்ற மிக உயர்ந்த சிகரங்கள் தனித்து நிற்கின்றன. அதன் பல பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் பேசின்கள் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அதன் உலோகங்கள் நிறைந்த மண்ணில் வெள்ளி, ஈயம், துத்தநாகம், தாமிரம் மற்றும் தகரம் உள்ளது.
  • ஆல்ப்ஸ் (ஐரோப்பா). இது மத்திய ஐரோப்பாவின் மிக விரிவான மலை அமைப்பாகும், இது கிழக்கு பிரான்சிலிருந்து சுவிட்சர்லாந்து, இத்தாலி, ஜெர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரியா வரை 1.200 கிமீ நீளமுள்ள மலை வளைவை உருவாக்குகிறது. அதன் பல சிகரங்கள் 3.500 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரம் மற்றும் 1.000 க்கும் மேற்பட்ட பனிப்பாறைகள் உள்ளன. வரலாறு முழுவதும், பல கிறிஸ்தவ மடங்கள் ஆல்ப்ஸ் மலைகளில் அமைதியைத் தேடி குடியேறின.
  • பாறை மலைகள் (வட அமெரிக்கா). இது வடக்கு ஆல்பர்ட்டா மற்றும் கனடாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் நெடுவரிசையில் இருந்து தெற்கு நியூ மெக்ஸிகோ வரை நீண்டுள்ள ஒரு மலைத்தொடர். மொத்த நீளம் 4.800 கிலோமீட்டர் மற்றும் சிகரங்கள் சுமார் 4.000 மீட்டர் உயரம். இதில் டின்வூடி மற்றும் கூசெனெக் போன்ற முக்கியமான பனிப்பாறைகள் உள்ளன, அவை புவி வெப்பமடைதலால் வேகமாக மற்றும் வேகமாக சுருங்கி வருகின்றன.
  • பைரினீஸ் (ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ்). இது ஸ்பெயினுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையில் (மத்திய தரைக்கடலில் உள்ள கேப் க்ரூஸ் முதல் கான்டாப்ரியன் மலைகள் வரை) கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நீண்டு 430 கிலோமீட்டருக்கு மேல் நீண்டு செல்லும் ஒரு மலை அமைப்பு. அதன் மிக உயர்ந்த சிகரங்கள் மலைகளின் நடுவில் உள்ளன மற்றும் 3.000 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரம், அதாவது அனெட்டோ (3.404 மீட்டர்), போஸெட்ஸ் (3.375 மீட்டர்), மான்டே பெர்டிடோ (3.355 மீட்டர்) மற்றும் பிகோ மால்டிடோ (3.350 மீட்டர்). தற்போது, ​​கடல் மட்டத்திலிருந்து 2700 மீட்டர் உயரத்தில் சில சிறிய பனிப்பாறைகள் உள்ளன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் உலகின் மிகப்பெரிய மலைத்தொடர்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.