மண் வகைகள்

இருக்கும் மண் வகைகள்

நமது கிரகத்தின் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் ஏராளமானவை உள்ளன மண் வகைகள் காலநிலை, தாவரங்கள், மழைப்பொழிவு, காற்று ஆட்சி மற்றும் மண்ணை உருவாக்கும் ஐந்து காரணிகள்: காலநிலை, தாய்ப்பாறை, நிவாரணம், நேரம் மற்றும் அதில் வாழும் உயிரினங்கள் போன்ற சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பொறுத்தது.

இந்தக் கட்டுரையில் இருக்கும் பல்வேறு வகையான மண் வகைகள், அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றிச் சொல்லப் போகிறோம்.

மண் வரையறை மற்றும் கூறுகள்

மண் வகைகள்

மண் என்பது பூமியின் மேலோட்டத்தின் உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் மேற்பரப்பு பகுதியாகும், இது பாறைகளின் சிதைவு அல்லது உடல் மற்றும் இரசாயன மாற்றங்கள் மற்றும் அதன் மீது குடியேறும் உயிரியல் நடவடிக்கைகளின் எச்சங்கள் ஆகியவற்றின் விளைவாகும்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உலகின் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் வெவ்வேறு வகையான மண் உள்ளது. மண் உருவாக்கம் காரணிகள் விண்வெளி முழுவதும் மாறுவதே இதற்குக் காரணம். உதாரணத்திற்கு, முழு பூமியின் தட்பவெப்ப நிலை வேறு, நிலப்பரப்பு வேறு, அதில் வாழும் உயிரினங்களும் வேறு, முதலியன எனவே மண் மெதுவாகவும் படிப்படியாகவும் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் வழியாகச் செல்லும்போது அதன் கட்டமைப்பை மாற்றுகிறது.

மண் என்பது பாறை, மணல், களிமண், மட்கிய (கரிமப் பொருள் சிதைவு), கனிமங்கள் மற்றும் பிற தனிமங்கள் போன்ற பல்வேறு கூறுகளால் ஆனது. மண்ணின் கலவையை நாம் வகைப்படுத்தலாம்:

 • கனிம பொருட்கள் மணல், களிமண், நீர் மற்றும் காற்று போன்றவை
 • கரிம பொருள்தாவர மற்றும் விலங்கு எச்சங்கள் போன்றவை.

மட்கிய மண்ணை வளமாக்கும் அனைத்து சிதைந்த கரிமப் பொருட்களாகும். உலர்ந்த இலைகள் முதல் பூச்சி சடலங்கள் வரை, அவை மண்ணின் மட்கிய பகுதியாகும். இது மேல் அடுக்குகளில் காணப்படுகிறது, மேலும் சில தாதுக்களுடன் சேர்ந்து, மஞ்சள்-கருப்பு நிறமாக மாறும், இது அதிக அளவு கருவுறுதலை அளிக்கிறது.

மண் பண்புகள்

மேய்ச்சல் நிலம்

மண் அவற்றின் உடல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் வேறுபடுகிறது.

இயற்பியல் பண்புகள்

மண்ணில் இருக்கும் பல்வேறு அளவுகளில் உள்ள கனிமத் துகள்களின் விகிதத்தை அமைப்பு தீர்மானிக்கிறது. கட்டமைப்பு என்பது மண் துகள்கள் ஒன்றிணைந்து மொத்தமாக உருவாகும் வழி. அடர்த்தி தாவரங்களின் விநியோகத்தை பாதிக்கிறது. அடர்த்தியான மண் அதிக தாவரங்களை ஆதரிக்கும். வெப்பநிலை தாவரங்களின் விநியோகத்தையும் பாதிக்கிறது, குறிப்பாக உயரத்தில். நிறம் அதன் கலவை மற்றும் மண்ணின் ஈரப்பதத்துடன் மாறுகிறது.

வேதியியல் பண்புகள்

 • பரிமாற்ற திறன்: இது களிமண் மற்றும் மட்கிய பரிமாற்றம் மண்ணின் திறன் ஆகும், இது கனிம துகள்களை உறிஞ்சுவதன் மூலம் தாவரங்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது.
 • கருவுறுதல்: தாவரங்களுக்கு கிடைக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு.
 • pHமண்ணின் அமிலத்தன்மை, நடுநிலைமை அல்லது காரத்தன்மை. மண்ணின் pH ஐ எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை பின்னர் பார்ப்போம்.

உயிரியல் பண்புகள்

பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் பிற விலங்குகள் உட்பட அதில் வாழும் உயிரினங்களின் வகைகளை இங்கே காணலாம். விலங்குகளும் தங்கள் உணவு, செயல்பாடு, அளவு போன்றவற்றைப் பொறுத்து தரையில் தங்கள் செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றன.

மண் வகைகள்

ஆண்டோசோல்

மண் உருவான பாறை வகை, பகுதி, வானிலை, காலநிலை மற்றும் உயிரினங்களின் நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் மண்ணின் வகையை தீர்மானிக்கும் ஐந்து முக்கிய காரணிகள் அதில் வாழ்கின்றன.

இந்த மண்ணை உருவாக்கும் காரணிகளின் அடிப்படையில், இந்த வகையான மண்ணை உலகம் முழுவதும் விநியோகிக்கிறோம்:

மணல் தரை

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, மணல் மண் முதன்மையாக மணலில் இருந்து உருவாகிறது. இந்த வகை அமைப்பு, அதன் அதிக போரோசிட்டி மற்றும் குறைந்த திரட்டல் காரணமாக, ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்காது. அதன் குறைந்த கரிம உள்ளடக்கமாக மொழிபெயர்க்கிறது. எனவே, இந்த மண் ஏழை மற்றும் அதன் மீது நடவு செய்ய ஏற்றது அல்ல.

சுண்ணாம்பு தரை

இந்த மண்ணில் அதிக அளவு கால்சியம் உப்புகள் உள்ளன. அவை பொதுவாக வெள்ளை, உலர்ந்த மற்றும் வறண்டவை. இந்த மண்ணில் நிறைந்திருக்கும் பாறை வகை சுண்ணாம்புக்கல் ஆகும். தாவரங்கள் ஊட்டச்சத்துக்களை நன்றாக உறிஞ்சாததால் விவசாயத்தை அனுமதிக்காது.

ஈரமான தரை

இந்த மண் கறுப்பு மண் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை அழுகும் கரிமப் பொருட்களால் நிறைந்துள்ளன, இது மண்ணை கருமையாக்குகிறது. கருமை நிறத்தில் இருப்பதால், அதிகளவு தண்ணீரை தேக்கி வைத்து, விவசாயத்திற்கு ஏற்றதாக உள்ளது.

களிமண்

இவை பெரும்பாலும் களிமண், நுண்ணிய தானியங்கள் மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். இந்த வகை மண் குட்டைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் தண்ணீரைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் மற்றும் மணிச்சத்துடன் கலந்தால் விவசாயத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

பாறை நிலம்

அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, அவை எல்லா அளவுகளிலும் பாறைகள் மற்றும் கற்கள் நிறைந்தவை. இது போதுமான போரோசிட்டி அல்லது ஊடுருவலைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதால், அது ஈரப்பதத்தை நன்கு தக்கவைக்காது. எனவே, விவசாயத்திற்கு ஏற்றதல்ல.

கலப்பு தளம்

அவை மணலுக்கும் களிமண்ணுக்கும் இடையில் உள்ள மண், அதாவது இரண்டு வகையான மண்.

மண்ணின் pH ஐ எவ்வாறு மாற்றுவது

சில நேரங்களில் நமது மண் மிகவும் அமிலமாகவோ அல்லது காரமாகவோ இருக்கும், தாவரங்கள் மற்றும்/அல்லது நாம் வளர விரும்பும் பயிர்களை ஆதரிக்க முடியாது.

ஒரு கார மண்ணின் pH ஐ அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டதாக மாற்ற விரும்பினால், பின்வரும் முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

 • தூள் கந்தகம்: மெதுவான விளைவு (6 முதல் 8 மாதங்கள்), ஆனால் இது மிகவும் மலிவானது என்பதால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 150 முதல் 250 கிராம்/மீ2 சேர்த்து மண்ணுடன் கலந்து அவ்வப்போது pH ஐ அளவிடவும்.
 • பெர்ரிக் சல்பேட்: இது கந்தகத்தை விட வேகமான விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் pH ஐ அளவிடுவது அவசியம், ஏனென்றால் நாம் அதை தேவையற்ற நிலைக்கு குறைக்கலாம். pH ஐ 1 டிகிரி குறைப்பதற்கான அளவு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 கிராம் ஃபெரிக் சல்பேட் ஆகும்.
 • கோல்டன் பீட்: இதன் pH மிகவும் அமிலமானது (3,5). எக்டருக்கு 10.000-30.000 கிலோ கொட்ட வேண்டும்.
 • மறுபுறம், ஒரு அமில மண்ணின் pH ஐ அதிக காரமாக மாற்ற விரும்பினால், நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்:
 • தரை சுண்ணாம்பு: அதை விரித்து பூமியில் கலக்க வேண்டும்.
 • கால்சியம் நீர்: சிறிய மூலைகளில் மட்டுமே pH ஐ உயர்த்துவது கடுமையாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

எப்படியிருந்தாலும், நாம் pH ஐ அளவிட வேண்டும், ஏனென்றால் நாம் அமில தாவரங்களை (ஜப்பானிய மேப்பிள், காமெலியா போன்றவை) வளர்த்து, pH ஐ 6 க்கு மேல் உயர்த்தினால், அவை உடனடியாக இரும்புச்சத்து குறைபாடு குளோரோசிஸின் அறிகுறிகளைக் காண்பிக்கும்.

மண் முக்கியத்துவம்

உலகம் முழுவதும் மண் மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் மனிதர்கள் தங்கள் மீது வைக்கும் நிலையான அழுத்தம் காரணமாக சீரழிந்து வருகிறது. இது உலகின் பயிர்கள், தோட்டங்கள் மற்றும் காடுகளை ஆதரிக்கிறது மற்றும் அனைத்து நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கும் அடித்தளமாக உள்ளது.

கூடுதலாக, இது நீர் சுழற்சி மற்றும் உறுப்புகளின் சுழற்சியில் தலையிடுகிறது. சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் உள்ள ஆற்றல் மற்றும் பொருளின் மாற்றத்தின் பெரும்பகுதி மண்ணில் காணப்படுகிறது. இங்குதான் தாவரங்கள் வளரும் மற்றும் விலங்குகள் நகரும்.

நகரங்களின் நகரமயமாக்கல் அவர்களுக்கு நிலம் பறிக்கப்பட்டது மேலும் தொடர்ந்து காட்டுத் தீ மற்றும் மாசுபாடுகளால் அவை பெருகிய முறையில் சீரழிந்து வருகின்றன. மண் மிக மெதுவாக மீளுருவாக்கம் செய்வதால், அது புதுப்பிக்க முடியாத மற்றும் பெருகிய முறையில் பற்றாக்குறை வளமாகக் கருதப்பட வேண்டும். மனிதர்கள் தங்கள் உணவை மண்ணிலிருந்து மட்டுமல்ல, நார், மரம் மற்றும் பிற மூலப்பொருட்களிலிருந்தும் பெறுகிறார்கள்.

இறுதியாக, தாவரங்கள் ஏராளமாக இருப்பதால், அவை காலநிலையை மென்மையாக்க உதவுகின்றன மற்றும் நீர் நீரோட்டங்கள் இருப்பதை எளிதாக்குகின்றன.

இந்த தகவலின் மூலம் நீங்கள் இருக்கும் பல்வேறு வகையான மண் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

பூல் (உண்மை)