ப்ளோசீன்

ப்ளோசீன்

உள்ளே செனோசோயிக் இல் உள்ளது நியோஜீன் காலம் அது பல சகாப்தங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நாம் அறியப்படும் இந்த காலகட்டத்தின் கடைசி காலகட்டம் பற்றி பேசப்போகிறோம் ப்ளோசீன். ப்ளியோசீன் சுமார் 5.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி 2.6 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந்தது. இந்த நேரத்தில் மானுடவியல் பார்வையில் இருந்து இந்த நேரம் மிகவும் முக்கியமானது, இந்த நேரத்தில் முதல் புதைபடிவங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஆனால் Australopithecus. இந்த இனம் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருந்த முதல் ஹோமினிட் ஆகும்.

இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் ப்ளியோசீனைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

ஆஸ்ட்ராலோபிதேகஸ்

இந்த சகாப்தம் பல்லுயிர் அடிப்படையில், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் மனிதனின் மட்டத்தில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களால் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது. இந்த மாற்றங்கள் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் தட்பவெப்பநிலைகளால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மிகவும் மாறுபட்ட பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும் என்பதன் காரணமாக இருந்தன. ஏராளமான உயிரினங்களில் இந்த இடங்கள் இன்றுவரை உள்ளன.

இந்த சகாப்தம் கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் ஆண்டுகளாக நீடித்தது. பெருங்கடல்களின் மட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் உள்ளன. பியோசீன் முழுவதும் நீரின் உடல்களில் ஆழமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இருந்தன. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கும் பசிபிக் பெருங்கடலுக்கும் இடையில் இருந்த தகவல்தொடர்பு முறிவு மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாகும். இது பனாமாவின் இஸ்த்மஸ் தோன்றியதன் விளைவாகும். இந்த பெருங்கடல்களில் மாற்றங்கள் எழுந்துள்ளதால், மத்தியதரைக் கடல் படுகையும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருந்து வந்த நீரில் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இது மெசீனிய உப்பு நெருக்கடி என்று அழைக்கப்பட்டது.

ப்ளோசீன் சகாப்தத்தின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களில் ஒன்று முதல் பைபெடல் ஹோமினிட்டின் தோற்றம் ஆகும். இந்த நேரத்தில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ஏராளமான புதைபடிவங்களுக்கு இந்த தகவல் கிடைக்கிறது. இந்த கிரகத்தில் தோன்றிய முதல் ஹோமினிட் பெயரிடப்பட்டது ஆனால் Australopithecus. ஹோமோ இனத்தின் முதல் மாதிரிகள் தோன்றியதிலிருந்து மனித இனத்தின் தோற்றத்தில் இது ஆழ்நிலை இருந்தது.

ப்ளோசீன் புவியியல்

ப்ளோசீன் புவியியல்

இந்த நேரத்தில் பெரிய ஓரோஜெனிக் செயல்பாடு எதுவும் இல்லை. தி கான்டினென்டல் சறுக்கல் இது கண்டங்களை அவற்றின் தற்போதைய நிலைகளுக்கு நகர்த்துவதும் மாற்றுவதும் தொடர்கிறது. இந்த நேரத்தில் கண்டங்களின் இயக்கம் கடல்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் வழியாக மிகவும் மெதுவாக இருந்தது. அவர்கள் நடைமுறையில் இன்று போலவே அதே நிலைப்பாட்டைக் கொண்டிருந்தனர். அவை சில மைல்கள் தொலைவில் இருந்தன.

பியோசீன் புவியியலில் மிக முக்கியமான மைல்கற்களில் ஒன்று பனாமாவின் இஸ்த்மஸின் உருவாக்கம் ஆகும். இந்த உருவாக்கம் தான் வட மற்றும் தென் அமெரிக்காவை ஒன்றாக வைத்திருக்கிறது. முழு கிரகத்தின் காலநிலையிலும் இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால் இந்த நிகழ்வு ஆழ்நிலை. இந்த இஸ்த்மஸ் மூலம், பசிபிக் மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்களுக்கு இடையில் இருந்த அனைத்து தகவல்தொடர்புகளும் மூடப்பட்டன.

துருவங்களின் மட்டத்தில், அண்டார்டிக் மற்றும் ஆர்க்டிக் நீர் இரண்டும் வெப்பநிலையில் கூர்மையான வீழ்ச்சியை சந்தித்தன, இது கிரகத்தின் மிக குளிரான வெப்பநிலையாக மாறியது. இந்த நேரத்தில் கடல் மட்டத்தில் ஒரு மோசமான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது என்றும், துருவ மற்றும் பனிப்பாறை தொப்பிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததே இதற்குக் காரணம் என்றும் நிபுணர்களால் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உள்ளன. இது தற்போது நீரில் மூழ்கியுள்ள நிலத் துண்டுகள் வெளிப்படுவதற்கு விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. உதாரணமாக, ரஷ்யாவை அமெரிக்க கண்டத்துடன் இணைக்கும் நிலப் பாலத்தின் வழக்கு உள்ளது. இந்த பாலம் தற்போது நீரில் மூழ்கி, பெரிங் நீரிணை என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது.

ப்ளோசீன் காலநிலை

ப்ளோசீன் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

ஏறக்குறைய 3 மில்லியன் ஆண்டுகள் நீடித்த இந்த நேரத்தில், காலநிலை மிகவும் மாறுபட்டது மற்றும் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தது. காலநிலை நிபுணர்களால் சேகரிக்கப்பட்ட பதிவுகளின்படி, வெப்பநிலை கணிசமாக அதிகரித்த நேரங்களும் இருந்தன. சில காலகட்டங்களில், குறிப்பாக ப்ளோசீனின் முடிவில், வெப்பநிலை கணிசமாகக் குறைந்துவிட்டபோது இது வேறுபட்டது.

இந்த காலத்தின் மிக முக்கியமான காலநிலை பண்புகளில் இது ஒரு பருவகால காலநிலை. அதாவது, அவை பருவங்களை முன்வைக்கின்றன, அவற்றில் இரண்டு மிகவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று குளிர்காலம், இதில் பனி முழு கிரகத்தின் பெரும்பகுதியிலும் பரவுகிறது. மற்றொன்று கோடைக்காலமாக இருந்தது, அங்கு பனி உருகி நிலப்பரப்புக்கு வழிவகுத்தது மிகவும் வறண்டது.

பொதுவாக, நாம் முன்னர் விவாதித்த வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு காரணமாக பியோசீனின் முடிவில் உள்ள காலநிலை மிகவும் வறண்டதாக இருந்தது என்று கூறலாம். கூடுதலாக, இது மிகவும் வறண்ட தோற்றத்தைப் பெற்றது மற்றும் சுற்றுச்சூழலை மாற்றியமைத்து, காடுகளிலிருந்து சவன்னாக்களாக மாற்றியது.

பல்லுயிர்

ப்ளோசீனின் போது விலங்கினங்கள் பரவலாக பன்முகப்படுத்தப்பட்டு பல்வேறு சூழல்களை காலனித்துவப்படுத்த வந்தன. இருப்பினும், தாவரங்கள் ஒரு வகையான தேக்க பின்னடைவை சந்தித்தன, ஏனெனில் காலநிலை நிலைமைகள் மிகவும் சாதகமாக இல்லை. கிரகத்தின் பெரும்பகுதியை பனி ஆக்கிரமித்துள்ள குளிர்காலம் மற்றும் வறண்ட மற்றும் வறண்ட கோடைகாலத்துடன், தாவரங்களின் வளர்ச்சி அல்லது பல்வகைப்படுத்தலுக்கு தேவையான நிலைமைகள் எதுவும் இல்லை.

ஃப்ளோரா

தாவர புதைபடிவ

பியோசீன் சகாப்தத்தில் அதிக அளவில் வளர்ந்த தாவரங்கள் புல்வெளிகளாக இருந்தன. ஏனென்றால் அவை ப்ளோசீனின் போது நிலவிய குறைந்த வெப்பநிலைக்கு மிக எளிதாக பொருந்தக்கூடிய தாவரங்கள். சில வெப்பமண்டல தாவரங்கள் உள்ளன, குறிப்பாக காடுகள் மற்றும் காடுகளில், ஆனால் இது பூமத்திய ரேகை பகுதிக்கு மட்டுமே. இந்த பகுதியில் தான் அவர்கள் தழைத்தோங்கவும் பரவவும் தட்பவெப்ப நிலைகள் இருந்தன.

இந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட காலநிலை மாற்றங்கள், பாலைவனத்தின் சிறப்பியல்புகளுடன் கூடிய நிலப்பரப்பின் பகுதிகள் மிகக் குறைவாகவே தோன்றின. இந்த மண்டலங்களில் சில இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளன. துருவங்களுக்கு மிக நெருக்கமான பகுதிகளைப் பொறுத்தவரை, இன்று பெருகும் அதே வகை தாவரங்கள் நிறுவப்பட்டன. அவை கூம்புகள். ஏனென்றால் அவை குளிர்ச்சிக்கு பெரும் எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் வளரக்கூடியவை.

விலங்குகள்

நாம் முன்பு குறிப்பிட்டது போல, மனிதனைப் பற்றிய ஒரு மைல்கல் இந்த நேரத்தில் எழுந்தது. பாலூட்டிகளும் சிறந்த பரிணாம கதிர்வீச்சை அனுபவித்தன இதனால் அவை பல்வேறு சூழல்களில் பரவுகின்றன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் பியோசீன் மற்றும் அனைத்து முக்கிய அம்சங்களையும் பற்றி மேலும் அறியலாம்.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.