பெடிக் அமைப்பு

prebetic மலைத்தொடர்

இன்று நாம் பேசப்போகிறோம் பெடிக் அமைப்பு. புவியியல் ரீதியாக, இந்த மலைகள் குழு காடிஸ் வளைகுடாவிலிருந்து வலென்சியன் சமூகம் மற்றும் பலேரிக் தீவுகளின் தெற்கு கடற்கரை வரை நீண்டுள்ளது. வடக்கே, அவை குவாடல்கிவிர் பேசின் மற்றும் ஐபீரிய மாசிஃப் மற்றும் ஐபீரியன் அமைப்பின் தெற்கு விளிம்பில் எல்லையாக இருக்கின்றன, அதே நேரத்தில் அல்போரான் கடல் தெற்கு விளிம்பில் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், பைரனீஸைப் போலவே, புவியியல் ரீதியில், இது புவியியல் வரம்புகளுக்கு அப்பால் நீண்டுள்ளது, அல்போரான் கடலின் கீழ் தெற்கு மற்றும் வடகிழக்கு வரை நீண்டுள்ளது, மேலும் அதன் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதி மத்தியதரைக் கடலின் அடிப்பகுதியில் குறுக்கிடப்படவில்லை. மற்றும் தீவுக்கு பலேரிக் விளம்பரத்தின் ஒரு பகுதி மல்லோர்காவின்.

இந்த கட்டுரையில் பெடிக் அமைப்பு, அதன் பண்புகள் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

பெட்டிகோ அமைப்பு

சுமார் 100 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரெட்டேசியஸின் முடிவில் தொடங்கிய ஒரு சுருக்க பொறிமுறையின் விளைவாக இந்த மலைத்தொடர் உள்ளது இது முக்கியமாக ஐபீரிய தட்டின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு விளிம்புகளை பாதிக்கிறது. அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் அடுத்தடுத்த பரிணாமம் சிக்கலானது, ஏனெனில் இது இரண்டு பெரிய தட்டுகள் மற்றும் ஒரு கண்டத் தொகுதியின் தொடர்புகளின் விளைவாகும், இன்று மலைத்தொடரின் உள் பெல்ட்டை உருவாக்கும் அல்போரான் மைக்ரோ பிளேட், மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து இறுதியாக மெசோசோயிக் விளிம்புடன் மோதியது. ஐபீரியா மற்றும் வடமேற்கு ஆபிரிக்கா, பெட்டிகா-ரிஃபெனா மலைத்தொடரை உருவாக்குகின்றன.

கார்டிகல் மட்டத்தில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க உண்மைகளில் ஒன்று, மற்ற ஆல்பைன் ஓரோஜெனிக் அமைப்புகளைப் போலவே, மலைத்தொடரின் கீழ் எந்த வகை வேரும் கண்டறியப்படவில்லை. மேலோட்டத்தின் சில தடித்தல் கவனிக்கப்படலாம் என்றாலும், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இது 40 கிலோமீட்டருக்கு மேல் இல்லை. கார்டிகல் மட்டத்தில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க உண்மை என்னவென்றால், கடற்கரையோரப் பகுதியில் காணக்கூடிய விரைவான மெலிவு. மேலோட்டத்தின் தடிமன் 22 கிலோமீட்டர் ஆகும். இப்பகுதியும், அல்போரன் கடல் படுகையின் உட்புறத்தை நோக்கி தொடர்கிறது, அது ஏற்கனவே அதன் குறைந்தபட்சத்தை எட்டியுள்ளது, இது 15 கிலோமீட்டர் தடிமனாக உள்ளது.

பெடிக் அமைப்பின் அமைப்பு

ஸ்பெயினின் புவியியல்

கார்டிகல் களத்தின் இந்த குணாதிசயங்கள் மற்றும் சில பெட்ரோலஜிக்கல் மற்றும் கட்டமைப்பு அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துவதால், இது ரிஃப் இரண்டு பெரிய பகுதிகளிலும், வேறுபட்ட குழந்தைகளிலும், டெக்டோனிக் தொடர்பு மூலம் பிரிக்கப்பட்டதைப் போல பெட்டிக் முறையை வேறுபடுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது. மேலும், இந்த இரண்டு மண்டலங்களும் வேறுபட்ட பேலியோஜோகிராஃபிக் தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த இரண்டு பகுதிகள் அல்லது களங்கள் என்னவென்று பார்ப்போம்:

 • தெற்கு ஐபீரிய டொமைன் அல்லது வெளி மண்டலங்கள்: இந்த பகுதிகள் இரு மலைத்தொடர்களிலும் வேறுபடுகின்றன, மேலும் அவை மெசோயோயிக் மற்றும் செனோசோயிக் பாறைகளால் உருவாகின்றன, அவை ஒன்றோடொன்று தடுமாறி, டெத்திஸ் கடல் கடல் படுகையின் வண்டல்களுக்கு ஒத்த எந்த வகையான உருமாற்றமும் இல்லாமல் மடிக்கப்படுகின்றன.
 • அல்போரன் டொமைன் அல்லது உள் மண்டலங்கள்: இந்த மண்டலங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. அடிப்படையில் உருமாறும் பொருட்களுடன் நிலச்சரிவு மேன்டல்களை அடுக்கி வைப்பது. தோற்றம் மேலும் கிழக்கு நோக்கி அமைந்துள்ள அல்போரான் மைக்ரோபிளேட்டின் இடம்பெயர்வு தொடர்பானது.

இந்த பெரிய பகுதிகளுக்கு கூடுதலாக, பெட்டிக் முறையை பின்வருவனவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்தலாம்:

 • காம்போ டி ஜிப்ரால்டரின் ஃப்ளைச்ஸின் ஃபர்ரோ: எந்த டொமைன் நிறுவனமும் அதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அது அமைந்துள்ள மேலோடு வகை முற்றிலும் தெரியவில்லை, இது இரு மலைத்தொடர்களிலும் பொதுவானது மற்றும் ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியின் இருபுறமும் அமைந்துள்ளது.
 • பிந்தைய ஓரோஜெனிக் மூன்றாம் நிலை மந்தநிலைகள்: இந்த மந்தநிலைகள் நியோஜீன் மற்றும் குவாட்டர்னரி வண்டல்களால் ஆனவை. இந்த வண்டல்களில் பெரும்பாலானவை சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நிவாரணங்களின் அரிப்பு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. இது முக்கியமாக 3030 30 வரை மலைத்தொடருக்கு வேறுபடுகிறது-குவாடல்கிவிர் மற்றும் பிற இன்ட்ராமவுண்டன் பகுதிகளில் - கிரனாடா, குவாடிக்ஸ்-பாசா, அல்மேரியா-சோர்பாஸ், வேரா-கியூவாஸ் டி அல்மன்சோரா மற்றும் முர்சியா ஆகியவற்றின் வீழ்ச்சி.
 • நியோஜீன்-குவாட்டர்னரி எரிமலை: இது கபோ டி கட்டா மற்றும் முர்சியா பகுதியில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த எரிமலை மற்றும் பல தட்டு மாற்றங்கள் காரணமாக சமீபத்திய டெக்டோனிக்ஸ் தொடர்பான போஸ்டோஜெனிக் எரிமலை வெளிப்பாடுகளுடன் பொருந்தாது.

பெட்டிக் அமைப்பின் பகுதிகள்

பெட்டிகோ அமைப்பின் வடிவங்கள்

பெட்டிக் அமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகளை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப் போகிறோம். நாங்கள் வெளிப்புற பகுதியிலிருந்து தொடங்குகிறோம்.

வெளி மண்டலம்

அவை மெசோசோயிக் மற்றும் செனோசோயிக் வண்டல் பாறைகள், பெரும்பாலும் கடல் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவை, தெற்கு ஐபீரியாவின் கண்ட விளிம்பில் உள்ள டெதிஸ் படுகையில் உருவாகி ஆல்பைன் மடிப்புகளில் வைக்கப்படுகின்றன. அவை மலைத்தொடரின் ஒரு பெரிய நீட்டிப்பை ஆக்கிரமித்து, நேர இடைவெளியைக் குறிக்கின்றன ட்ரயாசிக் 250 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மியோசீனுக்கு.

அடித்தளத்திற்கும் (பேலியோசோயிக் வரிஸ்கோ) மற்றும் சிதைந்த பாறைக்கும் (மடிப்புகள், தவறுகள் மற்றும் தள்ளப்பட்ட மேன்டில்) இடையே ஒரு பொதுவான பற்றின்மையால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டமைப்பை அவை முன்வைக்கின்றன. பேலியோசோயிக் அடித்தளம் வெளிவராது மற்றும் 5-8 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் உள்ளது, இது ஐபீரிய மாசிஃபைப் போன்ற பாறைகளால் உருவாகிறது. புனரமைப்பு அலகு அசல் இடத்திலிருந்து, ஒரு அசல் பேசின் கிடைமட்ட நீட்டிப்பு தற்போதையதை விட 2-3 மடங்கு அதிகம்.

வெவ்வேறு வயதினரின் சிதைவுகள் காணப்படுகின்றன. ஜுராசிக் காலத்தில், கட்டமைப்பு உறுதியற்ற தன்மை ஏற்பட்டது, இதன் விளைவாக டெதிஸ் பேசின் உருவவியல் வேறுபாட்டின் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. இந்த உந்துதல் கிரெட்டேசியஸில் தொடங்கி பேலியோஜினில் தொடர்ந்தது. சிதைவின் இறுதி மற்றும் முக்கிய கட்டம் மியோசீனில் நிகழ்ந்தது, இது மலைகளின் பரவலான முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது.

உள் மண்டலம்

இது பெட்டிகா மலைத்தொடரின் தெற்கு முனையில் அமைந்துள்ளது, மேற்கில் எஸ்டெபோனா (மலகா) முதல் கிழக்கில் முர்சியா மற்றும் அலிகாண்டே இடையே கேப் சாண்டா போலா வரை பரவியுள்ளது.

உட்புறத்தின் பேலியோஜோகிராஃபிக் பகுதி மேலும் கிழக்கு நோக்கி உருவானது மற்றும் அல்போரான் அல்லது மெசோமெடிட்டரேனியன் மைக்ரோபிளேட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. பண்டைய டெதிஸ் நதியை மூடியதன் மூலம், வடகிழக்கு ஆபிரிக்காவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட இந்த மைக்ரோ பிளேட் உருமாற்ற இயக்கங்களால் பக்கவாட்டாக இடம்பெயர்ந்தது. இந்த மைக்ரோபிளேட்டின் உட்புறப் பகுதியில் பேலியோசோயிக் பாறைகள் தோன்றும், இது ஆரம்பத்தில் வரிஸ்கா ஓரோஜனின் போது மடிக்கப்பட்டு, ஆல்பைன் ஓரோஜெனியின் போது அரிக்கப்பட்டு மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டது.

உள் மண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட மெசோசோயிக் பாறைகள் இல்லை, பொதுவாக மைக்ரோபிளேட்டுகளைச் சுற்றி அல்லது அவற்றின் இடம்பெயர்வு மற்றும் நீரிழிவு நிலைகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் வண்டல்களுக்கு ஒத்திருக்கும். ட்ரயாசிக் மற்ற பெடிக் அமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டது, ஏனெனில் அதன் அடிப்பகுதி கிளாஸ்டிக் பாறை மற்றும் மீதமுள்ள டோலமைட் ஆகியவற்றால் ஆனது. ஜுராசிக் மற்றும் கிரெட்டேசியஸின் பாறைகள் கார்பனேட் பாறைகள். பொதுவாக, மேன்டலில் உள்ள சில மாறுபட்ட ஈசீன் திட்டுகளைத் தவிர, பேலியோஜீன் வண்டல்கள் காணவில்லை.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் பெடிக் அமைப்பு மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

ஒரு கருத்து, உங்களுடையதை விட்டு விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   ஜுவான்மா அவர் கூறினார்

  நல்ல காலை:
  இரண்டாவது புகைப்படம் லியோனில் உள்ள லாஸ் மெடுலாஸின் நிலப்பரப்பாக எனக்குத் தோன்றுகிறது. நான் இன்னும் தவறாக இருக்கிறேன், ஆனால் அதைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.
  ஒரு வாழ்த்து.