பூகம்பம் என்றால் என்ன

நில அதிர்வு அலைகள்

நிச்சயமாக நீங்கள் பூமியை ஒரு சிறிய நடுக்கம் அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் அல்லது ஒரு நடுக்கம் கவனித்திருக்கிறீர்கள், ஏன் என்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. பூகம்பங்கள் பற்றி அடிக்கடி பேசப்படுகின்றன, ஆனால் பலருக்கு தெரியாது பூகம்பம் என்றால் என்ன உண்மையில், அதன் தோற்றம் மற்றும் காரணங்கள். பூகம்பங்களின் காரணங்களின் தோற்றத்தை புரிந்து கொள்ள, புவியியல் பற்றிய சில அடிப்படை அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும்.

இந்த கட்டுரையில் ஒரு பூகம்பம் என்றால் என்ன, அதன் தோற்றம் என்ன, காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

பூகம்பம் என்றால் என்ன

சாலை மடிப்பு

ஒரு பூகம்பம் பூமியின் மேலோட்டத்தின் அதிர்வு காரணமாக ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு, நமது கிரகத்தின் மேற்பரப்பை உருவாக்கும் டெக்டோனிக் தகடுகளின் உராய்வு காரணமாக. மலைகள் முதல் பிழைகள் என்று அழைக்கப்படுபவை எதுவாக இருந்தாலும், அதை ஒரு தட்டின் விளிம்பில் எங்கும் காணலாம், இது இரண்டு தட்டுகள் பிரிக்கும்போது நடக்கும். மிகவும் பிரபலமான வழக்கு சான் ஆண்ட்ரியாஸ் தவறு காணப்படும் வட அமெரிக்கா. இந்த இடங்கள் மிகவும் அழிவுகரமான பூகம்பங்களை பதிவு செய்தன, ரிக்டர் அளவில் 7,2 தீவிரத்தை எட்டின.

நிகழ்வுகளின் அளவை மட்டுமே அளவிடும் ரிக்டர் அளவுகோல் மிகவும் பிரபலமான அளவுகோல் என்றாலும், வல்லுநர்கள் மெர்கல்லி அளவையும் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்தை அளவிட பயன்படுத்துகின்றனர், அதே போல் தற்போதைய நில அதிர்வு அளவையும் பாறையின் விறைப்பு மற்றும் தூரத்தை மதிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். அது இடம்பெயர்ந்துள்ளது.

ரிக்டர் அளவுகோல் சுருக்கமாக:

 • தீவிரம் 3 அல்லது குறைவாக: இது பொதுவாக உணரப்படவில்லை, ஆனால் அது எப்படியும் பதிவு செய்யும். இது பொதுவாக வெளிப்படையான சேதத்தை ஏற்படுத்தாது.
 • 3 முதல் 6 வரை தீவிரம்: கவனிக்கத்தக்கது. சிறிய சேதம் ஏற்படலாம்.
 • தீவிரம் 6 முதல் 7 வரை: அவை முழு நகரத்திற்கும் கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • தீவிரம் 7 முதல் 8 வரை: சேதம் மிகவும் முக்கியமானது. இது 150 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளவை அழிக்கக்கூடும்.
 • 8 டிகிரிக்கு மேல் நிலநடுக்கம் பல கிலோமீட்டர் தூரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பொருள் சேதத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால் நம் நாட்டில் இந்த அளவை எட்டியதாக எந்த பதிவும் இல்லை.

பூகம்பத்தின் தோற்றம்

பூகம்பம் மற்றும் அதன் விளைவுகள் என்ன

டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கத்தால் பூகம்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஏனென்றால் இந்த தட்டுகள் நிலையான இயக்கத்தில் இருப்பதால் இயக்கத்தின் போது ஆற்றலை வெளியிடுகின்றன. அவை எரிமலை வெடிப்பால் ஏற்படக்கூடும், ஏனெனில் அவை இயற்கையான ஆற்றல் அலையாகக் கருதப்படுகின்றன. நாம் என்ன உணர்கிறோம் அவை பூமியின் உட்புறத்திலிருந்து வரும் நில அதிர்வு அலைகள். பல்வேறு வகையான நில அதிர்வு அலைகள் உள்ளன, அவை அனைத்தும் நில அதிர்வு வரைபடங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ஒரு பூகம்பமே பூமியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் அதிர்வு ஆகும், இது பூமிக்குள் இருந்து திடீரென ஆற்றல் வெளியேறுவதால் ஏற்படுகிறது. இந்த ஆற்றல் வெளியீடு டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கத்திலிருந்து வருகிறது, இது இயக்கத்தின் போது ஆற்றலை வெளியிடுகிறது. அவை அளவு மற்றும் வலிமையில் மாறுபடும். சில பூகம்பங்கள் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதால் ஒத்துழைப்பு உணரப்படவில்லை. எனினும், மற்றவர்கள் மிகவும் வன்முறையாக இருக்கக்கூடும், அவை நகரங்களை கூட அழிக்க வல்லவை.

ஒரு பிராந்தியத்தில் நிகழும் தொடர்ச்சியான பூகம்பங்கள் நில அதிர்வு செயல்பாடு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் இந்த இடத்தில் ஏற்பட்ட பூகம்பங்களின் அதிர்வெண், வகை மற்றும் அளவைக் குறிக்கிறது. பூமியின் மேற்பரப்பில், இந்த பூகம்பங்கள் நில அதிர்வு மற்றும் குறுகிய கால இடப்பெயர்ச்சி எனத் தோன்றுகின்றன.

அவை பொதுவாக பூமியில் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும், டெக்டோனிக் தகடுகளின் ஓரங்களில் அல்லது தவறுகளில் தோன்றும். எங்கள் கிரகத்தில் 4 முக்கிய உள் அடுக்குகள் உள்ளன என்பதை நாங்கள் அறிவோம்: உள் கோர், வெளிப்புற கோர், மேன்டில் மற்றும் மேலோடு. மேன்டலின் மேல் பகுதி பாறைக் கட்டமைப்புகளால் ஆனது, அங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பச்சலன நீரோட்டங்கள் உள்ளன, இது டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது, எனவே பூகம்பங்களைத் தூண்டுகிறது.

நில அதிர்வு அலைகள்

பூகம்பம் என்றால் என்ன

பூகம்பங்கள் உருவாகின்றன பூமிக்குள் ஏற்படும் நில அதிர்வு அலைகளின் விரிவாக்கம். நில அதிர்வு அலைகளை ஒரு மீள் அலை என்று வரையறுக்கிறோம், இது மன அழுத்தத் துறையில் தற்காலிக மாற்றங்களை பரப்புவதில் நிகழ்கிறது மற்றும் டெக்டோனிக் தகடுகளின் சிறிய இயக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இதை நாம் டெக்டோனிக் தட்டுகளின் இயக்கம் என்று அழைத்தாலும், இந்த இயக்கம் மிகவும் வெளிப்படையானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆண்டுகளில்தான் டெக்டோனிக் தகடுகள் மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட மெதுவாக நகர்ந்துள்ளன. கண்டம் இது சராசரியாக வருடத்திற்கு 2 செ.மீ மட்டுமே நகரும். இது மனிதர்களுக்கு புலப்படாதது.

செயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய பல வகையான நில அதிர்வு அலைகள் உள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, வெடிபொருட்கள் அல்லது ஹைட்ராலிக் முறிவு போன்ற வாயு பிரித்தெடுத்தல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மனிதர்கள் செயற்கை நில அதிர்வு அலைகளை உருவாக்க முடியும்.

உள் அலைகள் பூமிக்குள் பரவும் அலைகள். எங்கள் கிரகத்தின் உள் அமைப்பு மிகவும் சிக்கலானது என்பதை நாங்கள் அறிவோம். இந்த தகவலைப் பிரித்தெடுப்பது பல்வேறு வகையான நில அதிர்வு அலைகள் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இது ஒளி அலைகளின் ஒளிவிலகல் போன்ற ஒரு விளைவு.

பி அலைகள் மிகவும் சுருக்கப்பட்ட மண்ணில் நிகழும் அலைகள் என வரையறுக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை பரவலின் திசையில் விரிவடையும் அலைகள். இந்த நில அதிர்வு அலைகளின் முக்கிய பண்பு என்னவென்றால், அவை எந்தவொரு பொருளையும் அதன் நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் கடந்து செல்ல முடியும். மறுபுறம், எங்களிடம் எஸ் அலைகள் உள்ளன, இந்த வகை அலை பரவலின் திசையில் ஒரு குறுக்கு இடப்பெயர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், அவற்றின் வேகம் பி அலைகளை விட மெதுவாக உள்ளது, எனவே அவை பின்னர் தரையில் தோன்றும். இந்த அலைகள் திரவத்தின் மூலம் பரப்ப முடியாது.

நில அதிர்வு மற்றும் முக்கியத்துவம்

நிலநடுக்கம் என்பது பூகம்பங்கள் ஏற்படுவதை ஆய்வு செய்யும் அறிவியல். இவ்வாறு அவர் விண்வெளி நேர விநியோகம், கவனம் செலுத்தும் வழிமுறை மற்றும் ஆற்றல் வெளியீட்டை ஆய்வு செய்கிறார். பூகம்பங்களால் உருவாகும் நில அதிர்வு அலைகளின் பரவல் பற்றிய ஆய்வு அவற்றின் உள் அமைப்பு, வடிவப் பகுதி, அடர்த்தி மற்றும் மீள் நிலையான விநியோகம் பற்றிய தகவல்களைப் பதிவு செய்கிறது. நில அதிர்வு அலைகளுக்கு நன்றி, பூமியின் உட்புறம் பற்றிய ஏராளமான தகவல்களைப் பெற முடியும். அவை பூகம்பங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதையும் மீள் ஊடகங்களின் இயக்கவியலால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் நாங்கள் அறிவோம். இதன் பொருள் அதன் வேகம் அது உருவாகும் ஊடகத்தின் மீள் பண்புகளைப் பொறுத்தது, மேலும் இந்த அலைகளின் பரவல் நேரம் மற்றும் வீச்சு ஆகியவற்றைக் கவனிப்பதன் மூலம் அதன் விநியோகத்தைப் படிக்கலாம்.

இந்த தகவலுடன் பூகம்பம் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.