பனிப்பாறை மற்றும் பனி யுகம்

பனிப்பாறை மற்றும் பனி யுகம்

பூமி உருவானதிலிருந்து கடந்து வந்த மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளில், பனி யுகத்தின் காலங்கள் இருந்தன. அவை என அழைக்கப்படுகின்றன பனியுகம். உலகளவில் வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் காலநிலை மாற்றங்கள் நிகழும் காலங்கள் இவை. பூமியின் மேற்பரப்பில் பெரும்பகுதி உறைந்துபோகும் வகையில் அவர்கள் அதைச் செய்கிறார்கள். நீங்கள் காலநிலை மாற்றத்தைப் பற்றி பேசும்போது, ​​எங்கள் கிரகத்தின் பார்வையில் உங்களை நிலைநிறுத்த ஒரு குறிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

எங்கள் கிரகத்தின் பனிப்பாறை மற்றும் பனி யுகத்தின் செயல்முறைகளை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இங்கே நாம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறோம்.

ஒரு பனி யுகத்தின் பண்புகள்

பனிப்பாறையில் விலங்குகள்

ஒரு பனி யுகம் ஒரு விரிவான பனி மூடியின் நிரந்தர இருப்பு மூலம் வகைப்படுத்தப்படும் காலகட்டமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த பனி துருவங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒன்று வரை நீண்டுள்ளது. பூமி கடந்துவிட்டதாக அறியப்படுகிறது 90 மில்லியன் குளிரான வெப்பநிலையில் கடந்த மில்லியன் ஆண்டுகளில் உங்கள் நேரத்தின் 1%. இந்த வெப்பநிலை கடந்த 500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மிகக் குறைவு. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பூமி மிகவும் குளிரான நிலையில் சிக்கியுள்ளது. இந்த காலம் குவாட்டர்னரி பனி யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கடந்த நான்கு பனி யுகங்கள் நடந்துள்ளன 150 மில்லியன் ஆண்டு இடைவெளிகள். எனவே, அவை பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது சூரிய செயல்பாட்டின் மாற்றங்கள் காரணமாக இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். மற்ற விஞ்ஞானிகள் ஒரு நிலப்பரப்பு விளக்கத்தை விரும்புகிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பனி யுகத்தின் தோற்றம் கண்டங்களின் விநியோகம் அல்லது கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களின் செறிவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

பனிப்பாறை வரையறையின்படி, இது துருவங்களில் பனிக்கட்டிகள் இருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படும் காலம். கட்டைவிரல் விதியின் படி, இப்போதே நாம் ஒரு பனி யுகத்தில் மூழ்கிவிட்டோம், ஏனெனில் துருவத் தொப்பிகள் முழு பூமியின் மேற்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 10% ஆக்கிரமித்துள்ளன.

பனிப்பாறை என்பது பனி யுகங்களின் ஒரு காலகட்டமாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, இதில் உலகளவில் வெப்பநிலை மிகக் குறைவு. இதன் விளைவாக, பனிக்கட்டிகள் குறைந்த அட்சரேகைகளை நோக்கி நீண்டு கண்டங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. பூமத்திய ரேகையின் அட்சரேகைகளில் பனிக்கட்டிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. கடைசி பனி யுகம் சுமார் 11 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது.

அறியப்பட்ட பனி யுகங்கள்

கிரையோஜெனிக்

பனிப்பாறைகளைப் படிப்பதற்கு விஞ்ஞானத்தின் ஒரு கிளை உள்ளது. இது பனிப்பாறை பற்றியது. திடமான நிலையில் நீரின் அனைத்து இயற்கை வெளிப்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்வதற்கான பொறுப்பு இது. திட நிலையில் உள்ள தண்ணீருடன் அவை பனிப்பாறைகள், பனி, ஆலங்கட்டி, பனிப்பொழிவு, பனி மற்றும் பிற அமைப்புகளைக் குறிக்கின்றன.

ஒவ்வொரு பனிப்பாறை காலமும் இரண்டு தருணங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: பனிப்பாறை மற்றும் இடை-பனிப்பாறை. முந்தையவை சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் தீவிரமானவை மற்றும் கிரகத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் உறைபனிகள் ஏற்படுகின்றன. மறுபுறம், இண்டர்கிளேசியர்கள் இன்றைய நிலையில் இருப்பதால், அவை மிகவும் மிதமானவை.

இப்போது வரை, பனி யுகத்தின் ஐந்து காலங்கள் அறியப்பட்டு அவை சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன: குவாட்டர்னரி, கரூ, ஆண்டியன்-சஹாரா, கிரையோஜெனிக் மற்றும் ஹூரோனியன். இவை அனைத்தும் பூமி உருவான காலத்திலிருந்தே நடந்தவை.

பனி யுகங்கள் வெப்பநிலையில் திடீர் வீழ்ச்சியால் மட்டுமல்ல, விரைவான உயர்வுகளாலும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

குவாட்டர்னரி காலம் 2,58 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி இன்று வரை நீடிக்கிறது. பெர்மோ-கார்போனிஃபெரஸ் காலம் என்றும் அழைக்கப்படும் கரோ, 100 முதல் 360 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சுமார் 260 மில்லியன் ஆண்டுகள் நீடித்தது.

மறுபுறம், ஆண்டியன்-சஹாரா பனிப்பாறை காலம் 30 மில்லியன் ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடித்தது மற்றும் 450 முதல் 430 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது. நமது கிரகத்தில் நிகழ்ந்த மிக தீவிரமான காலம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கிரையோஜெனிக் ஆகும். கிரகத்தின் முழு புவியியல் வரலாற்றிலும் இது மிகவும் கடுமையான பனி யுகம் ஆகும். இந்த கட்டத்தில் கண்டங்களை உள்ளடக்கிய பனி தாள் புவியியல் பூமத்திய ரேகை அடைந்தது என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஹூரோனிய பனிப்பாறை 2400 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி சுமார் 2100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந்தது.

கடைசி பனி யுகம்

கிரகத்தின் பெரும்பான்மைக்கு துருவ தொப்பிகள்

நாங்கள் தற்போது குவாட்டர்னரி பனிப்பாறைக்குள் ஒரு இண்டர்கிளேஷியல் காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். துருவத் தொப்பிகள் ஆக்கிரமித்துள்ள பகுதி முழு பூமியின் மேற்பரப்பில் 10% ஐ அடைகிறது. இந்த காலாண்டு காலத்திற்குள், பல பனி யுகங்கள் இருந்தன என்பதற்கான சான்றுகள் நமக்குக் கூறுகின்றன.

மக்கள் தொகை "பனி யுகத்தை" குறிக்கும் போது, ​​இது இந்த குவாட்டர்னரி காலத்தின் கடைசி பனி யுகத்தை குறிக்கிறது. குவாட்டர்னரி தொடங்கியது 21000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மற்றும் சுமார் 11500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந்தது. இது இரண்டு அரைக்கோளங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்பட்டது. வடக்கு அரைக்கோளத்தில் பனியின் மிகப்பெரிய நீட்டிப்புகள் எட்டப்பட்டன. ஐரோப்பாவில், கிரேட் பிரிட்டன், ஜெர்மனி மற்றும் போலந்து அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பனி முன்னேறியது. வட அமெரிக்கா அனைத்தும் பனியின் கீழ் புதைக்கப்பட்டது.

உறைந்த பிறகு, கடல் மட்டம் 120 மீட்டர் குறைந்தது. இன்று கடலின் பெரிய விரிவாக்கங்கள் அந்த சகாப்தத்தில் நிலத்தில் இருந்தன. விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் பல மக்கள்தொகைகளின் மரபணு பரிணாம வளர்ச்சியைப் படிக்கும்போது இந்தத் தரவு மிகவும் பொருத்தமானது. பனி யுகத்தில் நிலப்பரப்புகளில் அவர்களின் இயக்கத்தின் போது, ​​அவர்கள் மரபணுக்களை பரிமாறிக்கொள்ளவும் மற்ற கண்டங்களுக்கு இடம்பெயரவும் முடிந்தது.

குறைந்த கடல் மட்டத்திற்கு நன்றி, சைபீரியாவிலிருந்து அலாஸ்காவுக்கு கால்நடையாக செல்ல முடிந்தது. பனியின் பெரிய வெகுஜனங்கள் அவை 3.500 முதல் 4.000 மீட்டர் தடிமன் எட்டின, வெளிவந்த நிலங்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கியது.

தற்போது, ​​மீதமுள்ள பனிப்பாறைகள் உருகினால், கடல் மட்டம் 60 முதல் 70 மீட்டர் வரை உயரும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

பனிப்பாறைக்கான காரணங்கள்

புதிய எதிர்கால பனிப்பாறை

பனியின் முன்னேற்றங்களும் பின்வாங்கல்களும் பூமியின் குளிரூட்டலுடன் தொடர்புடையவை. இது மாற்றங்கள் காரணமாகும் வளிமண்டலத்தின் கலவை மற்றும் சூரியனைச் சுற்றியுள்ள பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். இது நமது விண்மீன், பால்வீதிக்குள் சூரியனின் சுற்றுப்பாதையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாகவும் இருக்கலாம்.

பனிப்பாறைகள் பூமியின் உள் காரணங்களால் ஏற்படுகின்றன என்று நினைப்பவர்கள், அவை டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கவியல் மற்றும் அவை தொடர்புடைய சூழ்நிலையில் ஏற்படும் பாதிப்பு மற்றும் பூமியின் மேற்பரப்பில் கடல் மற்றும் நிலப்பரப்பு மேலோடு ஆகியவற்றின் அளவு காரணமாக இருப்பதாக நம்புகிறார்கள். சூரிய செயல்பாட்டின் மாற்றங்கள் அல்லது பூமி-சந்திரன் சுற்றுப்பாதையின் இயக்கவியல் காரணமாக அவை ஏற்படுகின்றன என்று சிலர் நம்புகிறார்கள்.

இறுதியாக, விண்கற்களின் தாக்கம் அல்லது பெரிய எரிமலை வெடிப்புகள் பனிப்பாறைடன் இணைக்கும் கோட்பாடுகள் உள்ளன.

காரணங்கள் எப்போதுமே சர்ச்சையை உருவாக்கியுள்ளன, விஞ்ஞானிகள் இந்த இடைக்கால காலத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கு நாங்கள் நெருக்கமாக உள்ளோம் என்று கூறுகிறார்கள். விரைவில் ஒரு புதிய பனி யுகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா?


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   அலெஜான்ட்ரோ ஒலிவாரெஸ் சி அவர் கூறினார்

  அன்புள்ள Mtro.
  உங்கள் முயற்சி மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். நான் நிர்வாக அறிவியலில் டாக்டர் மற்றும் விவசாய செயல்முறைகளில் நிலைத்தன்மையை அளவிட ஒரு முன்கணிப்பு மாதிரி உள்ளது. பனிப்பாறை பிரச்சினையில் உங்கள் அறிவில் நான் ஆர்வமாக உள்ளேன். எனது தகவல்களை மகிழ்ச்சியுடன் விட்டு விடுகிறேன். நன்றி.