டயாஜெனெசிஸ்

பாறைகளில் நோய் கண்டறிதல்

புவியியலில் பாறைகளிலும் சுற்றுச்சூழலிலும் பல வகையான செயல்முறைகள் உள்ளன. அவர்களில் ஒருவர் தி நோய் கண்டறிதல். இவை அனைத்தும் பாறை மாற்றத்திற்குப் பிறகு படிவு தொடங்கும் காலப்பகுதியில் வண்டல்களுக்கு உட்படும் செயல்முறைகள் ஆகும். இந்த சந்தர்ப்பங்களில், வண்டல் பாறைகள் மற்றும் உருமாற்ற பாறைகள் உருவாக்கம் பற்றி பேசுகிறோம்.

இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் டயாஜெனிசிஸ், அதன் பண்புகள் மற்றும் ஆர்வங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறோம்.

டயாஜெனெசிஸ் என்றால் என்ன

நோய் கண்டறிதல்

டயாஜெனெசிஸ் என்பது இரண்டு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சொல்: முதலாவது ஒரு பொருளின் கூறுகளை புதிய அல்லது வேறுபட்ட பொருளாக மறுசீரமைக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது. இரண்டாவது, மற்றும் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு, படிவுகள் படியத் தொடங்கும் நேரத்தில் அவை கடந்து செல்லும் அல்லது அவை பாறையாக மாறும் வரை தொடரும் அனைத்து செயல்முறைகளையும் குறிக்கிறது. இந்த பாறைகள் மோசமடையும் வரை மாற்றக்கூடிய கூடுதல் இரசாயன மற்றும் இயற்பியல் செயல்முறைகளையும் இது குறிக்கிறது. புவியியலில், உருமாற்றம் என்பது தீவிர வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தங்களை உள்ளடக்கிய புவியியல் செயல்முறைகள் மூலம் பாறைகளை மாற்றுவதாகும்.

புவியியலாளர்கள் பாறைகளை அவற்றின் உருவாக்க சூழலின் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்துகின்றனர். வண்டல் அடுக்குகளை பாறைகளாக மாற்றுவதன் மூலம் வண்டல் பாறைகள் உருவாகின்றன. அதிக நேரம் மற்றும் அழுத்தம் தேவைப்படும் ஒரு செயல்முறை. எரிமலை பாறைகள் எரிமலை அல்லது மாக்மாவின் குளிர்ச்சியால் உருவாகின்றன. மாக்மா மற்றும் எரிமலைக்குழம்பு என்பது ஒரே பொருளுக்கு இரண்டு சொற்கள், ஆனால் மாக்மா என்பது பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே இருக்கும் எரிமலைக்குழம்பைக் குறிக்கிறது, மேலும் லாவா என்பது இப்போது மேற்பரப்புக்குக் கீழே இருக்கும் எரிமலையைக் குறிக்கிறது. உருமாற்ற பாறைகள் பற்றவைப்பு அல்லது படிவு பாறைகள் ஆகும், அவை தீவிர அழுத்தம், கோண விசை அல்லது வெப்பநிலையின் கீழ் உருமாற்றம் செய்கின்றன, ஆனால் பாறையை முழுமையாக உருக்கி மாக்மா அடுக்கில் உறிஞ்சாது.

படிவுகள் பாறைகளாக மாற்றப்படும்போது ஏற்படும் அனைத்து வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் செயல்முறைகளும், பாறைகளின் பண்புகளை பாதிக்கும் செயல்முறைகளின் தொடர்களும் டயஜெனெசிஸ் என்ற வார்த்தையின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறைகள் இயற்கையில் முதன்மையாக இரசாயன செயல்முறைகள், ஆனால் அவை நீக்குதல் போன்ற உடல் செயல்முறைகளையும் உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், டயஜெனெசிஸ் வானிலையை உள்ளடக்கவில்லை, இது மற்றொரு வகை புவியியல் செயல்முறைக்கு சொந்தமானது.

டயஜெனெடிக் செயல்முறைகள்

புவியியல் செயல்முறைகளின் உருவாக்கம்

டயஜெனெசிஸ் செயல்முறை மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் இந்த அளவிலான ஒரு கட்டுரையில் பட்டியலிட மிகவும் அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவை பல வகைகளாகும். டயஜெனெடிக் செயல்முறைகளின் மிக முக்கியமான வகைகளில் ஒன்று, படிவுகளில் உள்ள உயிர்ப்பொருளை ஹைட்ரோகார்பன்களாக மாற்றுவதாகும். இது கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பிற புதைபடிவ எரிபொருட்களின் உருவாக்கத்தின் தொடக்கமாகும். படிமமயமாக்கல் என்பது மூலக்கூறு மட்டத்தில் நிகழும் டயஜெனீசிஸின் ஒரு செயல்முறையாகும். உடலின் தனிப்பட்ட செல்கள், குறிப்பாக எலும்புகளில் உள்ள சில கலவைகள், கால்சைட் மற்றும் பிற தாதுக்களால் மாற்றப்படும்போது, ​​கால்சைட் மற்றும் பிற தாதுக்கள் தண்ணீரிலும் தண்ணீரிலும் கரைந்துவிடும். வண்டல் அடுக்கு வழியாக வடிகட்டுவதன் மூலம் படிவு.

டயாஜெனெசிஸ் மற்றும் சிமென்டேஷன்

பாறை துண்டுகள்

சிமென்டேஷன் என்பது டயஜெனீசிஸின் ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும். இது தனிப்பட்ட வண்டல் துகள்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்க காரணமாகிறது. இது ஒரு இரசாயன செயல்முறையாகும், இதில் கரைந்த தாதுக்கள் (கால்சைட் அல்லது சிலிக்கா போன்றவை) வண்டலை ஊடுருவி நீரிலிருந்து வெளியேறும். வண்டலின் ஒன்றுடன் ஒன்று அடுக்குகளின் அழுத்தம் சுருக்கம் எனப்படும் இயற்பியல் டயஜெனீசிஸ் செயல்முறைக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த சுருக்கம், தாதுக்கள் நிறைந்த நீரின் வடிகட்டுதலுடன் சேர்ந்து, வண்டல் துகள்கள் கரைந்த தாதுக்களுடன் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். வண்டல் காய்ந்தவுடன், கனிமங்கள் கடினமடைந்து இயற்கை சிமெண்டை உருவாக்குகின்றன. மணற்கல் என்பது இவ்வாறு உருவாகும் பாறையின் பொதுவான வடிவமாகும். டயஜெனீசிஸின் பல சிக்கலான நிலைகளும் ஏற்படலாம், இதில் கரைந்த தாதுக்களைச் சுமந்து செல்லும் நீரின் மூலம் வண்டல் அடுக்குகளின் கலவையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உட்பட.

இந்த செயல்முறையின் மூலம், புதிய தாதுக்கள் உருவாகலாம் மற்றும் சில நேரங்களில் சில தாதுக்கள் அல்லது சேர்மங்கள் வண்டலில் இருந்து வெளியேறி மற்ற தாதுக்கள் அல்லது சேர்மங்களால் மாற்றப்படும். டயஜெனீசிஸின் போது பெட்ரிஃபிகேஷன் ஏற்படுகிறது மற்றும் இது படிவுகள் பாறையாக மாறும் செயல்முறையாகும். இருப்பினும், பெட்ரிஃபிகேஷன் பிறகு, டயஜெனெசிஸ் தொடரலாம்.

பல நீரிழிவு செயல்முறைகள் ஆயிரக்கணக்கான அல்லது மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும். புவியியலாளர்கள், பழங்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள், மானுடவியலாளர்கள் மற்றும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பாறைகளை ஆய்வு செய்து, அவற்றை உருவாக்கிய டயஜெனெடிக் செயல்முறையை ஊகிக்கிறார்கள். இந்த வழியில், அவர்கள் கடந்த காலத்தைப் பற்றி நிறைய கற்றுக்கொண்டனர், மேலோட்டத்தின் டெக்டோனிக் இயக்கம், சுற்றுச்சூழல் தரவு மற்றும் பாறை உருவாக்கம் மற்றும் பூமியின் வரலாறு பற்றிய பிற தகவல்கள் உட்பட.

லித்திஃபிகேஷன்

டயாஜெனெசிஸில் லித்திஃபிகேஷன் அடங்கும், இது தளர்வான வண்டல்களை திடமான வண்டல் பாறைகளாக மாற்றும் செயல்முறையாகும். அடிப்படை லித்திஃபிகேஷன் செயல்பாட்டில் சுருக்கம் மற்றும் சிமெண்டேஷன் ஆகியவை அடங்கும். மிகவும் பொதுவான உடல் டயஜெனெடிக் மாற்றம் சுருக்கமாகும். வைப்புத்தொகை உருவாகும்போது, ​​ஒன்றுடன் ஒன்று சேரும் பொருளின் எடை ஆழமான வைப்புகளை அழுத்தும். வண்டல் எவ்வளவு ஆழமாக புதைக்கப்படுகிறதோ, அவ்வளவு இறுக்கமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கும்.

துகள்கள் மேலும் மேலும் சுருக்கப்படும் போது, ​​துளை இடைவெளி (துகள்கள் இடையே திறந்தவெளி) கணிசமாக குறைகிறது. உதாரணமாக, பல கிலோமீட்டர்களுக்கு கீழே உள்ள பொருட்களில் களிமண் புதைக்கப்படும் போது, ​​களிமண்ணின் அளவை 40% வரை குறைக்கலாம். துளை இடம் சுருங்கும்போது, ​​வண்டலில் படிந்திருக்கும் தண்ணீரின் பெரும்பகுதி வெளியேற்றப்படுகிறது.

சிமெண்டேஷன் என்பது படிவுகளை வண்டல் பாறைகளாக மாற்றுவதற்கான மிக முக்கியமான செயல்முறையாகும். இது ஒரு டயஜெனெடிக் மாற்றம் தனிப்பட்ட வண்டல் துகள்களுக்கு இடையில் தாதுக்களின் படிகமயமாக்கலை உள்ளடக்கியது. நிலத்தடி நீர் அயனிகளை கரைசலில் கொண்டு செல்கிறது. படிப்படியாக, இந்த அயனிகள் துளை இடத்தில் புதிய தாதுக்களை படிகமாக்குகின்றன, இதனால் கழிவுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

சுருக்கத்தின் போது துளை இடத்தின் அளவு குறைவது போல, வண்டலுடன் சிமெண்டைச் சேர்ப்பது அதன் போரோசிட்டியையும் குறைக்கும். கால்சைட், சிலிக்கா மற்றும் இரும்பு ஆக்சைடு ஆகியவை மிகவும் பொதுவான சிமென்ட்கள். பிசின் பொருளை அடையாளம் காண்பது பொதுவாக ஒப்பீட்டளவில் நேரடியான விஷயம். நீர்த்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் காரணமாக கால்சைட் சிமெண்ட் நுரைகள். சிலிக்கா மிகவும் கடினமான சிமெண்ட் எனவே கடினமான வண்டல் பாறையை உருவாக்குகிறது.

இந்த தகவலின் மூலம் நீங்கள் டயாஜெனிசிஸ் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.