நீங்கள் புவியியல் ரீதியாக இருந்தீர்கள்

பூமியின் பரிணாமம்

எங்கள் கிரகம் சுமார் 4.500 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. அது திரும்பிப் பார்த்த விதம் இன்று நமக்குத் தெரிந்தவற்றுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இது வெறுமனே பாறைகளின் ஒரு கூட்டமாக இருந்தது, அதன் உட்புறம் வெப்பமடைந்து அனைத்து உறுப்புகளின் இணைவை ஏற்படுத்தியது. அது குளிர்ந்தவுடன், வெளிப்புற அடுக்குகள் திடமாகி, கிரகத்தின் மையத்திலிருந்து வந்த வெப்பம் அவற்றை மீண்டும் உருகச் செய்தது. கிரகத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைத்தன்மை கிடைத்தவுடன், நமக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் புவியியல் ரீதியாக இருந்தீர்கள்.

இந்த கட்டுரையில் முக்கிய புவியியல் காலங்களைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

கிரகத்தின் தோற்றம்

தோற்றம் கிரகம் பூமி

புவியியல் காலங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம் புவியியல் நேரம். பூமி உருகிய பாறைகளின் கூட்டத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லாதபோது, ​​அதை ஒரு கிரகமாக கருத முடியாது. மேற்பரப்பில் வெப்பநிலை வீழ்ச்சியடையும் வரை பாறைகளை குளிர்விக்கும் மற்றும் சூடாக்கும் செயல்முறை தொடர்ந்தது பூமி மேலோடு நிலையான. இது சுமார் 3.800 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது.. இந்த நேரத்தில், வளிமண்டலம் அது இன்னும் உருவாகவில்லை மற்றும் பூமி ஏராளமான விண்கற்களால் தாக்கப்பட்டது.

கூடுதலாக, எரிமலைகள் முழுமையாக செயல்பட்டு வந்தன, இதனால் எரிமலை மேற்பரப்பில் பெரிய அளவில் பாய்ந்து வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தது. விஞ்ஞானம் அனைத்து புவியியல் காலங்களையும் ஆய்வு செய்ய முயன்றது, அவை நீண்ட காலமாக நமது கிரகம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. சிலவற்றில் உள்ள பாறைகள் மற்றும் புதைபடிவங்கள் பற்றிய ஆய்வுக்கு இந்த விசாரணைகள் சாத்தியமானவை.

பாறைகளைப் படித்த பிறகு நீங்கள் வெவ்வேறு தகவல்களை அறியலாம்:

  • எங்கள் கிரகம் எவ்வளவு பழையது.
  • நாம் கடந்து வந்த வெவ்வேறு காலங்களில் இருந்த வெப்பநிலை.
  • பூமியின் மேலோட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட இயக்கங்கள் அவை மலைகள் மற்றும் மந்தநிலைகள் உருவாக வழிவகுத்தன.
  • கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் நிலம் மற்றும் கடல் விநியோகத்தில் உள்ள மாறுபாடு. இவை எல்லா காலங்களிலும் நிலையானதாக இருக்கவில்லை.

பாறைகளில் இருக்கும் கதிரியக்க பொருட்களின் அரசியலமைப்பின் காரணமாக பூமியின் வயது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. யுரேனியம் அணுக்கள் நிலையான விகிதத்தில் முன்னணி அணுக்களாக மாறுகின்றன. யுரேனியம் தாதுவுக்குள் ஒரு பாறையில் உள்ள ஈயத்தின் அளவை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், அதைக் கொண்டிருக்கும் பாறை எப்போது உருவானது என்பதை நீங்கள் கணக்கிடலாம். கடந்த காலத்திலிருந்து தகவல் பெறப்படுவது இப்படித்தான்.

புவியியல் வயது ஆய்வுகள்

கிரெட்டேசியஸ்

வண்டல் பாறைகளில் உள்ள பல்வேறு புதைபடிவங்களும் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. இந்த புதைபடிவங்களுக்கு நன்றி, இந்த காலங்களில் வாழ்ந்த வெவ்வேறு விலங்கு மற்றும் தாவர இனங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, சில விலங்குகள் மற்றும் தாவர இனங்கள் அவற்றின் உயிரியலைப் படிப்பதன் மூலம் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்த காலநிலையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

வண்டல் பாறைகளில் புதைபடிவங்கள் நிறைந்துள்ளன. ஒரு புதைபடிவமானது வண்டல் பாறைகள் உருவாகும்போது பூமியின் மேலோட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் விலங்கு அல்லது தாவர தோற்றத்தின் எச்சத்தைத் தவிர வேறில்லை. நமது கிரகத்தை கடந்து வந்த ஒவ்வொரு சகாப்தத்திலும், சில பொதுவான விலங்கு மற்றும் தாவர இனங்கள் வாழ்ந்தன, அவை மற்றவர்களை வலியுறுத்தவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட பாறை எப்போது உருவானது என்பதை புவியியலாளர்கள் தீர்மானிக்க முடியும். வழக்கமான புதைபடிவங்களின் உயரத்திற்கு நன்றி நீங்கள் பாறையின் வயதை அறியலாம்.

நமது கிரகத்தின் பரிணாமம் புவியியலுக்கு நன்றி புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. வண்டல் பாறைகள் மில்லியன் கணக்கான மற்றும் மில்லியன் ஆண்டுகளாக கடல்கள் மற்றும் ஏரிகளின் அடிப்பகுதியில் வைக்கப்படுகின்றன. பாறைகள் ஒரு புத்தகத்தின் பக்கங்கள் போல தகவல்களைத் தருகின்றன. பூமியின் கிரகத்தின் பரிணாமம் புவியியல் காலங்கள் என்று அழைக்கப்படும் 4 பெரிய நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதை அறிய முடிந்தது. இந்த புவியியல் காலங்கள்: புரோட்டரோசோயிக், பேலியோசோயிக், மெசோசோயிக் மற்றும் செனோசோயிக்.

இது புரோட்டரோசோயிக் ஆகும்

நீங்கள் புவியியல் ரீதியாக இருந்தீர்கள்

இது அவர் பழங்கால மற்றும் ப்ரீகாம்ப்ரியன் என அழைக்கப்படும் இரண்டு நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பூமி சூரியனின் வடிவத்தை ஒத்த ஒளிரும் வாயுக்களின் கோளமாக இருந்த வரலாற்றின் ஆரம்பம் பழங்காலத்தில் உள்ளது. இந்த கட்டத்தில் கடல் வடிவங்கள் மற்றும் வாழ்க்கையின் முதல் வெளிப்பாடுகள் இருந்தன. மேற்பரப்பை உருவாக்கிய பாறைகள் தொடர்ந்து குளிர்ந்து வளிமண்டலம் உருவாகின.

ப்ரீகாம்ப்ரியனில், பூமியின் மேலோடு மிகவும் பலவீனமாக இருந்தது மற்றும் பெரும்பாலும் கிரானைட்டுகள் மற்றும் பாசால்ட்களால் ஆனது. இந்த கட்டத்தில், பூமியின் பல பகுதிகள் மழை, காற்று மற்றும் வெப்பநிலையின் வேறுபாடுகள் போன்ற பல்வேறு வெளிப்புற முகவர்களால் தாக்கப்பட்டன, இதன் விளைவாக மிதமான நிலப்பரப்பு ஏற்பட்டது. இன்றைய பாக்டீரியாவைப் போன்ற ஒற்றை உயிரணுக்களின் வடிவத்தில் வாழ்க்கையின் வடிவங்கள் வெளிப்படுகின்றன. இந்த உயிரினங்களால் புதைபடிவ கால்தடங்களை விட முடியவில்லை.

பேலியோசோயிக் சகாப்தம்

மெசோசோயிக் சகாப்தம்

இந்த சகாப்தத்தில் ஏற்கனவே ஆற்றல் பெற்ற நிலங்களில் சக்திவாய்ந்த வண்டல் மேன்டல்கள் இருந்தன. பாறைகள் ஏற்கனவே சுண்ணாம்பு, பளிங்கு மற்றும் குவார்ட்சைட் வகைகளாக இருந்தன. இந்த சகாப்தத்தில்தான் கார்பன் நிறைந்த பாறைகள் உருவாக்கப்பட்டன. கண்ட தாவரங்களின் பரவலுக்கு வளிமண்டலத்தின் ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு இருந்தது.

இந்த வயது மீன் மற்றும் பெரிய ஃபெர்ன்களின் வயது என்று கருதப்படுகிறது. நீண்ட காலமாக பூமியில் பெரிய அதிர்ச்சிகள் எதுவும் இல்லை. இது மிகவும் நிலையான புவியியல் காலங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அரிப்பு மற்றும் கடல்களின் வெளிப்பட்ட பகுதிகளின் நிவாரணத்தை தீவிரமாக குறைக்கிறது.

மெசோசோயிக் சகாப்தம்

இல் மெசோசோயிக் சகாப்தம் அது தயாரிக்கப்படுகிறது பாங்கியா என்று அழைக்கப்படும் சூப்பர் கண்டத்தின் பெரும் சிதைவு. இங்குதான் கோட்பாடு டெக்டோனிக் தகடுகள். எங்கள் கிரகத்தின் காலநிலை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாலைவனத்திற்கு பல முறை மாறியது. விலங்குகள் மாறிவரும் சூழலுக்கு மாறான மாற்றங்களுக்கும் தழுவல்களுக்கும் உட்பட்டது இங்குதான். எண்ணெய் உருவாவதும் தொடங்கியது.

செனோசோயிக் சகாப்தம்

கடந்த 60 மில்லியன் ஆண்டுகளில் இந்த சகாப்தத்தில் மனிதனைப் போன்ற முதல் மனிதர்கள் தோன்றிய இடம் அது. கடைசி பனிப்பாறைகளின் நிறுத்தத்திலிருந்து ஆண்கள் நாகரிகத்திற்கு மெதுவான பயணத்தைத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் வெவ்வேறு புவியியல் காலங்களைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.